Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Salmi 79:1-13

Melodija t’Asaf. 79  O Alla, il-ġnus daħlu f’wirtek;+ Niġġsu t-tempju qaddis tiegħek;+ Għamlu lil Ġerusalemm ħerba sħiħa.+   L-iġsma mejtin tal-qaddejja tiegħek tawhom bħala ikel lit-tjur tas-smewwiet,+ Il-laħam tal-leali tiegħek lill-bhejjem salvaġġi taʼ l-art.+   Huma ferrgħulhom demmhom bħal ilma Madwar Ġerusalemm kollha, u m’hemmx min jidfen.+   Sirna oġġett taʼ żebliħ għall-ġirien tagħna,+ Taċ-ċajt u tad-daħq sirna għal dawk taʼ madwarna.+   O Ġeħova, kemm se ddum mgħaddab? Għal dejjem?+ Kemm se ddum ir-rabja tiegħek taqbad bħal nar?+   Ferraʼ l-korla tiegħek fuq il-ġnus li ma jafukx,+ U fuq is-saltniet li ma sejħux ismek.+   Għax huma belgħu lil Ġakobb,+ U l-post fejn jgħammar għamluh ħerba.+   Iżżommx kontrina l-iżbalji taʼ l-antenati tagħna.+ Għaġġel! Urina l-ħniniet tiegħek,+ Għax infnejna għall-aħħar.+   Għinna, O Alla tas-salvazzjoni tagħna,+ Minħabba l-glorja taʼ ismek;+ U eħlisna u għatti dnubietna minħabba ismek.+ 10  Għala għandhom il-ġnus jgħidu: “Fejn hu Alla tagħhom?”+ Ħa jkunu jafu l-ġnus, quddiem għajnejna,+ Li int titħallas tad-demm li xxerred tal-qaddejja tiegħek.+ 11  Ħa jasal quddiemek it-tnehid tal-priġunieri.+ Bil-kobor taʼ driegħek żomm ħajjin lil dawk li qatgħuhielhom għall-mewt.+ 12  U lill-ġirien tagħna ħallashom lura sebaʼ darbiet fi ħdanhom+ Għat-tmaqdir li maqdruk bih, O Ġeħova.+ 13  Imma min-naħa tagħna, bħala l-poplu tiegħek u l-merħla tal-mergħa tiegħek,+ Se nirringrazzjawk għal dejjem; Minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni nxandru tifħirek.+

Noti taʼ taħt