Salmi 73:1-28

Melodija t’Asaf.+ 73  Alla hu tassew tajjeb maʼ Israel, maʼ dawk li għandhom qalbhom nadifa.+   Min-naħa tiegħi, saqajja kienu kważi żvijaw,+Għal naqra ma żlaqtx fil-​mixi tiegħi.+   Għax ġietni l-​għira għall-​faħħarin,+Meta rajt il-​paċi tal-​ħżiena.+   Għax huma m’għandhomx weġgħat tal-​mewt;+U żaqqhom kbira.+   M’għandhomx it-​taħbit bħall-​bnedmin mortali,+U m’humiex imsawtin bħal bnedmin oħrajn.+   Għalhekk, is-​suppervja hi għalihom bħal ġiżirana;+Il-​vjolenza tgeżwirhom bħal libsa.+   Għajnejhom imqabbżin ’il barra bil-​ħxuna;+Huma jisbqu l-​immaġinazzjoni tal-​qalb.+   Iwaqqgħu għaċ-​ċajt u jitkellmu fuq affarijiet ħżiena;+Jitkellmu b’arroganza dwar kif jimbroljaw.+   Il-ftaħir tagħhom laħaq sas-​smewwiet,+U jiġġerrew maʼ l-​art u jgħidu li jridu bi lsienhom.+ 10  Għalhekk, hu jġib lin-​nies tiegħu lura hawnhekk,U l-​ilmijiet mimlijin jitbattlu għalihom. 11  U qalu: “Induna Alla?+L-​Iktar Għoli jaf b’xi ħaġa?”+ 12  Ara! Dawn huma n-​nies mill-​agħar, li dejjem moħħhom mistrieħ.+Huma żiedu l-​mezz t’għajxien tagħhom.+ 13  Żgur li għalxejn naddaft qalbi+U li naħsel idejja fl-​innoċenza.+ 14  Ġejt imsawwat il-​jum kollu+U koreġut kull fil-​għodu.+ 15  Kieku għedt: “Se nitkellem dwar dawn l-​affarijiet,”Ara, kieku maʼ wliedek kollhaKont inkun qed naġixxi bi tradiment.+ 16  U jien bqajt nikkunsidra din il-​ħaġa sabiex nifhimha;+Imma kien diffiċli għalija, 17  Sakemm imbagħad dħalt fis-​santwarju grandjuż t’Alla.+Ridt nagħraf il-​futur tagħhom.+ 18  Żgur tqegħedhom fuq art tiżloq.+Int twaqqagħhom f’rovina.+ 19  O kif saru oġġett taʼ stagħġib f’daqqa waħda!+Kif waslu fi tmiemhom, intemmew bi gwaj għal għarrieda! 20  Bħal ħolma malli wieħed jistenbaħ, O Ġeħova,+Hekk int, meta tqum, se twarrab bi stmerrija x-​xbieha tagħhom.+ 21  Għax qalbi kienet imtliet bl-​imrar+U l-​kliewi tgħidx kemm weġġgħuni;+ 22  Ma bdejtx nirraġuna u ma kont naf xejn;+Sirt bħall-​bhejjem mill-​ħarsa tiegħek.+ 23  Imma jien miegħek il-​ħin kollu;+Int qbadtli idi l-​leminija.+ 24  Bil-parir tiegħek tmexxini,+U mbagħad tiħodni lejn il-​glorja.+ 25  Lil min għandi fis-​smewwiet?+U ħliefek m’għandi ebda għaxqa oħra fuq l-​art.+ 26  Ġismi u qalbi ġew fix-​xejn.+Alla hu l-​blata taʼ qalbi u s-​sehem tiegħi għal dejjem.+ 27  Għax, ara, dawk li jżommu ’l bogħod minnek se jgħibu.+Int se ssikket lil kulmin jaġixxi b’mod immorali billi jitilqek.+ 28  Imma min-​naħa tiegħi, li nersaq qrib Alla huwa tajjeb għalija.+Fil-​Mulej Sovran Ġeħova stkennejt,+Biex niddikjara l-​għemejjel kollha tiegħek.+

Noti taʼ taħt