Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Salmi 60:1-12

Lid-direttur. Fuq Il-Ġilju tat-Tfakkira. Miktam.* Taʼ David. Biex jgħallem.+ Meta ssielet mal-qawwiet t’Aram-naħarajm u t’Aram-Soba, u Ġowab ġie lura u ħabat għall-Edomin f’Wied il-Melħ, u qatel tnax-il elf.+ 60  O Alla, int warrabtna, u nfidt il-qawwiet tagħna;+ Int għadabt. Aċċettana lura.+   Int regħedt l-art, u fraqtha.+ Fejjaqha mill-qsim tagħha, għax theżżet.+   Int ġegħelt lill-poplu tiegħek jara t-tbatija.+ Tajtna nixorbu l-inbid u aħna stordejna.+   Int għollejt arblu bħala sinjal għal dawk li jibżgħu minnek+ Biex jiġru żigużajg ħalli jaħarbu mill-qaws. Sela.   Sabiex il-maħbubin tiegħek jinħelsu,+ Salvana bil-leminija tiegħek u wiġibna.+   Alla tkellem fil-qdusija tiegħu:+ “Jien se nifraħ, lil Sikem nagħti bħala sehem;+ U l-pjanura l-baxxa taʼ Sukkot se nkejjilha u nagħtiha.+   Tiegħi Gilegħad u tiegħi wkoll Manasse,+ U Efrajm hu l-fortizza tal-wieħed ewlieni tiegħi; Ġuda hu l-ħatar tiegħi taʼ kmandant.+   Mowab il-friskatur tiegħi tal-ħasil.+ Għal fuq Edom se nitfaʼ s-sandlija tiegħi.+ Fuq il-Filistja se ngħajjat bil-ferħ għajat taʼ rebħa.”+   Min se jiħodni lejn il-belt assedjata?+ Min se jmexxini s’Edom?+ 10  Mhux int, O Alla, li warrabtna+ U li ma toħroġx maʼ l-armati tagħna bħala Alla tagħna?+ 11  Agħtina l-għajnuna fl-inkwiet,+ Għax għalxejn nittamaw għas-salvazzjoni mill-bniedem.+ 12  Permezz t’Alla se niksbu enerġija kbira,+ U hu jisħaq lill-avversarji tagħna.+

Noti taʼ taħt

Ara Sa 16:Sopr, in-nota taʼ taħt.