Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Salmi 59:1-17

Lid-direttur. “Tagħmilx ħerba.” Taʼ David. Miktam.* Meta Sawl bagħat lil xi wħud jgħassulu daru, biex jagħtuh il-mewt.+ 59  Eħlisni mill-għedewwa tiegħi, O Alla tiegħi;+ Ipproteġini minn dawk li qed iqumu kontrija.+   Eħlisni minn dawk li jipprattikaw il-ħsara,+ U salvani minn irġiel ħatjin tad-demm.   Għax, ara, huma qagħdu lesti għal ruħi;+ Dawk b’saħħithom jattakkawni,+ Minkejja li ma kien hemm ebda rvell u ebda dnub min-naħa tiegħi, O Ġeħova.+   Għalkemm m’għandix ħtija, huma jiġru u jlestu ruħhom.+ Qum għas-sejħa tiegħi u ara.+   Int, O Alla Ġeħova taʼ l-armati, int l-Alla taʼ Israel.+ Qum u itfaʼ l-attenzjoni tiegħek fuq il-ġnus kollha.+ Tħennx għat-tradituri li jikkaġunaw l-uġigħ.+ Sela.   Huma jibqgħu jiġu lura fil-għaxija;+ Joqogħdu jinbħu bħall-klieb+ u jduru mal-belt kollha.+   Ara! Kliem mill-agħar igelgel minn fommhom;+ Sjuf hemm fuq xofftejhom,+ Għax huma jgħidu: “Min qed jismaʼ?”+   Imma int, O Ġeħova, se tidħaq bihom;+ Int se tiddieħaq bil-ġnus kollha.+   O Saħħa tiegħi, lejk se nibqaʼ nħares;+ Għax għalija Alla hu post fl-għoli taʼ sigurtà.+ 10  L-Alla li wrieni qalb tajba bl-imħabba se jiltaqaʼ miegħi;+ Alla nnifsu se jġegħelni nħares rebbieħ lejn l-għedewwa tiegħi.+ 11  Toqtolhomx, ħalli l-poplu tiegħi ma jinsiex.+ Permezz taʼ l-enerġija kbira tiegħek ġerrihom ’l hemm u ’l hawn,+ U waqqagħhom, O Ġeħova, it-tarka tagħna,+ 12  Għad-dnub taʼ fommhom, il-kelma taʼ xofftejhom;+ U ħa jinqabdu fil-kburija tagħhom,+ Kif ukoll għas-saħta u l-qerq li jirripetu. 13  Temmhom fil-korla;+ Temmhom, biex ma jkunux iktar. Ħa jkunu jafu li Alla qed jaħkem fuq Ġakobb sa truf l-art.+ Sela. 14  U ħallihom jiġu lura fil-għaxija; Ħa jinbħu bħall-klieb u jduru mal-belt kollha.+ 15  Ħa jiġġerrew ’l hemm u ’l hawn għal xi ħaġa x’jieklu;+ Tħallihomx jixbgħu jew ikollhom fejn jgħaddu l-lejl.+ 16  Imma min-naħa tiegħi, jien se nkanta dwar is-saħħa tiegħek,+ U fil-għodu se nitkellem bil-ferħ dwar il-qalb tajba bl-imħabba tiegħek.+ Għax int urejt li int post fl-għoli taʼ sigurtà għalija+ U post fejn għandi naħrab f’jum in-niket tiegħi.+ 17  O Saħħa tiegħi, lilek se ngħanni,+ Għax Alla hu post fl-għoli taʼ sigurtà għalija, l-Alla li jurini qalb tajba bl-imħabba.+

Noti taʼ taħt

Ara Sa 16:Sopr, in-nota taʼ taħt.