Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Salmi 55:1-23

Lid-direttur. Fuq l-istrumenti tal-korda. Maskil.* Taʼ David. 55  Agħti widen, O Alla, għat-talba tiegħi;+ U tinħebiex mis-supplika* tiegħi għall-ħniena.+   Agħti kasi u wiġibni.+ M’għandix kwiet minħabba t-tħassib tiegħi,+ U ma nistax ma ninkwetax,   Minħabba dak li qed jgħid l-għadu, minħabba l-pressjoni mill-ħażin.+ Għax huma l-ħin kollu jagħmluli l-ħsara,+ U bir-rabja jżommu f’qalbhom il-mibegħda għalija.+   Qalbi muġugħa għall-aħħar ġo fija,+ U waqaʼ fuqi l-biżaʼ tal-mewt.+   Biżaʼ, iva, tregħid għandi fuqi,+ U t-tkexkix jgħattini.   U l-ħin kollu ngħid: “O li kelli l-ġwienaħ bħal ħamiema!+ Kieku kont intir xi mkien ieħor u ngħammar hemm.+   Ara! Kont intir ’il bogħod;+ Kont immur noqgħod fix-xagħri.+Sela—   Kont ngħaġġel lejn post fejn naħrab Mir-riħ qawwi, mit-tempesta.”+   Ħawwadhom, O Ġeħova, ħawdilhom kliemhom,+ Għax vjolenza u argumenti rajt fil-belt.+ 10  Lejl u nhar iduru magħha fuq is-swar tagħha;+ U ħsara u inkwiet hemm ġewwa fiha.+ 11  Għawġ hemm f’nofsha; U l-moħqrija u l-qerq ma ċċaqalqux mill-pjazza tagħha.+ 12  Għax mhux l-għadu kien li maqdarni;+ Kieku kont nissaportih. Mhux xi ħadd li kien mimli mibegħda għalija tkabbar ħafna kontrija;+ Kieku kont inkun nistaʼ ninħeba minnu.+ 13  Imma kont int, bniedem mortali li jien stmajtu daqsi,+ Xi ħadd li naf u li jien midħla tiegħu,+ 14  Għax konna ngawdu ħbiberija ħelwa flimkien;+ Lejn id-dar t’Alla konna nimxu mal-ġemgħa.+ 15  Ħa tiġi ħerba fuqhom!+ Ħa jinżlu ħajjin fil-Qabar;*+ Għax il-ħażen jgħammar fejn jgħammru huma.+ 16  Min-naħa tiegħi, se nsejjaħ lil Alla;+ U Ġeħova jsalvani.+ 17  Fil-għaxija, fil-għodu, u f’nofsinhar ma nistax ma ninkwetax, u għalhekk nokrob,+ U hu jismaʼ leħni.+ 18  Hu se jifdili ruħi mill-attakki kontrija u jagħtiha l-paċi,+ Għax ġew kotriet kontrija.+ 19  Alla, li qiegħed fuq it-tron bħal fil-passat,+ Se jismagħhom u jwiġibhom+Sela— Lil dawk li ma nbidlux+ U li ma beżgħux minn Alla.+ 20  Hu* medd idejh kontra dawk fil-paċi miegħu;+ Kasbar il-patt tiegħu.+ 21  Artab iktar mill-butir kliem fommu,+ Imma qalbu lesta għall-ġlied.+ Kliemu jiżloq iktar miż-żejt,+ Imma fil-fatt hu bħal sejf mislut.+ 22  Ixħet toqlok fuq Ġeħova,+ U jsostnik.+ Hu qatt ma jħalli lill-ġust jogħtor.+ 23  Imma int, O Alla, se tniżżilhom fl-iktar ħofra fonda.+ Il-bnedmin ħatjin tad-demm u qarriqin mhux se jgħixu nofs il-jiem tagħhom.+ Imma jien, jien se nafda fik.+

Noti taʼ taħt

Ara Sa 32:Sopr, in-nota taʼ taħt.
Jew, “mit-talba bil-ħerqa.”
Bl-Ebrajk, “Xeol.”
“Hu” milli jidher jirreferi għal dak li kien il-ħabib tas-Salmista u li ssemma f’versi 12-14.