Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Salmi 41:1-13

Lid-direttur. Melodija taʼ David. 41  Hieni min jaġixxi b’konsiderazzjoni mal-batut;+ Fi żmien il-gwaj Ġeħova jeħilsu.+   Ġeħova nnifsu se jħarsu u jżommu ħaj.+ Se jiġi dikjarat hieni fl-art;+ U ma jistax ikun li titilqu għax-xewqa taʼ l-għedewwa tiegħu.+   Ġeħova se jwieżnu fuq is-sodda tal-mard;+ Int tibdillu friexu kollu matul il-marda tiegħu.+   Min-naħa tiegħi, jien għedt: “O Ġeħova, ħenn għalija.+ Fejjaqli ruħi, għax jien dnibt kontrik.”+   L-għedewwa tiegħi jgħidu affarijiet ħżiena dwari:+ “Meta se jmut u ismu jgħib?”   U jekk xi ħadd jiġi jarani, f’qalbu ma jkunx qed jgħid il-verità.+ Hu jiġbor xi ħaġa taʼ ħsara U mbagħad joħroġ; u meta jkun barra jitkellem dwarha.+   Dawk kollha li jobogħduni jingħaqdu flimkien kontrija u jfesfsu bejniethom;+ Il-ħin kollu jippjanaw li jagħmluli xi ħaġa ħażina:+   “Inħakem minn gwaj;*+ Issa li nxteħet, mhux se jerġaʼ jqum.”+   Anki l-bniedem li kien fil-paċi miegħi, li jien fdajt fih,+ U li kien jiekol mill-ħobż tiegħi,+ għolla għarqubu kontrija.+ 10  Imma int, O Ġeħova, ħenn għalija u qajjimni,+ Sabiex inħallashom lura.+ 11  B’dan tassew naf li int tgħaxxaqt bija, Għax l-għadu tiegħi ma jgħajjatx bil-ferħ għajat taʼ rebħa fuqi.+ 12  Minħabba l-integrità tiegħi int appoġġajtni,+ U tqegħedni quddiem wiċċek għal dejjem.+ 13  Ikun imbierek Ġeħova l-Alla taʼ Israel+ Minn dejjem għal dejjem.+ Amen u Amen.+

Noti taʼ taħt

Letteralment, “ħaġa li m’hi tajba għal xejn.”