Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Salmi 28:1-9

Taʼ David. 28  Lilek, O Ġeħova, insejjaħ il-ħin kollu.+ O Blata tiegħi, tkunx trux għalija,+ Biex ma tibqax sieket miegħi+ U jien ma jkollix għalfejn insir bħal dawk li neżlin fil-ħofra.+   Ismaʼ leħni meta b’talb bil-ħrara ngħajjatlek għall-għajnuna, Meta ngħolli idejja+ lejn l-iktar kamra ġewwinija tal-post qaddis tiegħek.+   Tkaxkarnix man-nies mill-agħar u maʼ dawk li jipprattikaw il-ħsara,+ Dawk li qed jitkellmu bil-paċi maʼ sħabhom+ imma li f’qalbhom hemm il-ħażen.+   Agħtihom skond kif jaġixxu+ U skond il-ħżunija taʼ dak li jipprattikaw.+ Skond għemil idejhom agħtihom.+ Roddilhom lura dak li jagħmlu huma stess.+   Għax ma jagħtux kas l-attivitajiet taʼ Ġeħova,+ Lanqas xogħol idejh.+ Hu jġarrafhom u ma jibnihomx.   Ikun imbierek Ġeħova, għax hu semaʼ leħni meta tlabt bil-ħrara.+   Ġeħova hu s-saħħa+ u t-tarka tiegħi.+ Fih fdat qalbi.+ Qalbi tifraħ+ bl-għajnuna li ksibt, U bl-għanja tiegħi se nfaħħru.+   Ġeħova hu saħħa għall-poplu tiegħu,+ U fortizza li ġġib salvazzjoni grandjuża lill-midluk tiegħu.+   Salva lill-poplu tiegħek, u bierek lil wirtek;+ Irgħahom u ġorrhom għal dejjem.+

Noti taʼ taħt