Salmi 146:1-10

146  Faħħru lil Jah!+Faħħar lil Ġeħova, O ruħi.+   Jien se nfaħħar lil Ġeħova matul ħajti.+Se ngħanni lil Alla tiegħi kemm indum ħaj.+   Tpoġġux il-​fiduċja tagħkom fin-​nobbli,+Lanqas f’bin il-​bniedem, li ma jistaʼ jsalva lil ħadd.+   L-ispirtu tiegħu joħroġ,+ u hu jerġaʼ lura lejn l-​art;+Dakinhar ħsibijietu jgħibu.+   Hieni min għandu lill-​Alla taʼ Ġakobb bħala l-​għajnuna tiegħu,+Li t-​tama tiegħu hi f’Ġeħova Alla tiegħu,+   Dak li għamel is-​sema u l-​art,+Il-​baħar, u kulma fihom,+Dak li jżomm il-​verità tiegħu għal dejjem,+   Dak li jwettaq il-​ġudizzju għal min jiġi imbroljat,+Dak li jagħti l-​ħobż lil min hu bil-​ġuħ.+Ġeħova qed jeħles lill-​marbutin.+   Ġeħova qed jiftaħ għajnejn l-​għomja;+Ġeħova qed iqajjem lill-​imtaqqlin;+Ġeħova jħobb lill-​ġusti.+   Ġeħova qed iħares lir-​residenti barranin;+Iserraħ lit-​tifel bla missier u lill-​armla,+Imma jgħawweġ+ triq+ in-​nies mill-​agħar. 10  Ġeħova se jkun sultan għal dejjem,+Alla tiegħek, O Sijon, minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni.+Faħħru lil Jah!+

Noti taʼ taħt