Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Salmi 102:1-28

Talba taʼ min ikun qed isofri, li meta jħossu dgħajjef ikun irid jesprimi maʼ Ġeħova dak li jkun qed jinkwetah.+ 102  O Ġeħova, ismaʼ talbi;+ U ħa tasal għandek l-għajta tiegħi għall-għajnuna.+   Taħbix wiċċek minni dakinhar li nsib ruħi f’sitwazzjoni mwiegħra.+ Mejjel widintek lejja;+ Meta nsejjaħlek, fittex wiġibni.+   Għax jiemi ntemmew bħad-duħħan,+ U għadmi jaqbad bħal ħuġġieġa nar.+   Qalbi ntlaqtet u nixfet bħall-ħaxix,+ Għax insejt niekol l-ikel tiegħi.+   Minħabba t-tnehid tiegħi+ Għadmi weħel maʼ ġildi.+   Qisni l-pellikan tax-xagħri.+ Sirt qisni kokka ċkejkna tal-postijiet abbandunati.   Jien għolobt għall-aħħar, U sirt qisni għasfur waħdu fuq bejt.+   L-għedewwa tiegħi maqdruni l-jum kollu.+ Dawk li jiddieħqu bija użaw ismi biex jaħilfu u jisħtu.+   Għax jien kilt l-irmied bħallikieku ħobż;+ U x-xorb tiegħi ħallattu bil-biki,+ 10  Minħabba l-kundanna u l-għadab tiegħek;+ Għax int għollejtni, biex tarmini.+ 11  Jiemi huma bħal dell li batta,+ U jien inxift bħall-ħaxix.+ 12  Imma int, O Ġeħova, tibqaʼ għal dejjem,+ U t-tifkira tiegħek tkun minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni.+ 13  Int se tqum, se jkollok ħniena minn Sijon,+ Għax huwa l-istaġun li tħenn għaliha, U wasal iż-żmien stabbilit.+ 14  Għax il-qaddejja tiegħek jitgħaxxqu bil-ġebel tagħha,+ U t-trab tagħha jgħożżuh.+ 15  Se jibżgħu l-ġnus minn isem Ġeħova,+ U s-slaten kollha taʼ l-art mill-glorja tiegħek.+ 16  Għax Ġeħova se jibni lil Sijon;+ Se jidher fil-glorja tiegħu.+ 17  Hu se jdur lejn it-talba taʼ dawk imneżżgħin minn kollox,+ U t-talba tagħhom ma jistmerrhiex.+ 18  Dan miktub għall-ġenerazzjoni tal-futur;+ U l-poplu li għad irid jinħoloq se jfaħħar lil Jah.+ 19  Għax hu ħares ’l isfel mill-post qaddis tiegħu fl-għoli,+ Mis-smewwiet Ġeħova ttawwal lejn l-art,+ 20  Biex jismaʼ t-tnehid tal-priġunier,+ U jħoll lil dawk li qatgħuhielhom għall-mewt;+ 21  Biex l-isem taʼ Ġeħova jiġi dikjarat f’Sijon+ U t-tifħir tiegħu f’Ġerusalemm,+ 22  Meta jinġabru lkoll flimkien il-popli+ U s-saltniet biex jaqdu lil Ġeħova.+ 23  F’nofs it-triq, hu dgħajjef il-qawwa tiegħi,+ Qassarli jiemi.+ 24  Jien għedt: “O Alla tiegħi, Tneħħinix f’nofs żmieni;+ Sninek huma għall-ġenerazzjonijiet kollha.+ 25  Żmien twil ilu int qegħedt is-sisien taʼ l-art,+ U s-smewwiet huma għemil idejk.+ 26  Dawn jgħibu, imma int innifsek tibqaʼ wieqaf;+ U bħal libsa lkoll jitmermru.+ Bħall-ħwejjeġ int tibdilhom, u huma jtemmu żmienhom.+ 27  Imma int tibqaʼ l-istess, u sninek ma jintemmux.+ 28  Ulied il-qaddejja tiegħek se jkomplu jgħammru fejn qegħdin;+ U nisilhom jibqaʼ stabbilit fis-sod quddiemek.”+

Noti taʼ taħt