Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Rumani 9:1-33

9  Jien qed ngħid il-verità+ fi Kristu; m’iniex qed nigdeb,+ ladarba l-kuxjenza tiegħi tixhed miegħi fl-ispirtu qaddis  li f’qalbi+ għandi niket kbir u wġigħ bla waqfien.  Għax nixtieq li jien stess kont mifrud mill-Kristu bħala l-misħut għan-nom taʼ ħuti,+ qrabati skond il-laħam,+  li huma Israelin+ u li tagħhom huma l-adozzjoni bħala wlied+ u l-glorja+ u l-pattijiet+ u l-għoti tal-Liġi+ u s-servizz sagru+ u l-wegħdi;+  li tagħhom huma l-missirijiet+ u li minnhom ħareġ il-Kristu skond il-laħam:+ ikun imbierek għal dejjem Alla,+ li hu fuq kollox u fuq kulħadd. Amen.  Madankollu, m’huwiex bħallikieku l-kelma t’Alla ma seħħitx.+ Għax mhux dawk kollha li joħorġu minn Israel huma tassew “Israel.”+  Lanqas m’huma lkoll ulied+ għax huma nisel Abraham, imma: “Dak li jissejjaħ ‘nislek’ ikun permezz taʼ Iżakk.”+  Jiġifieri, ulied il-laħam+ m’humiex tassew ulied Alla,+ imma wlied il-wegħda+ jitqiesu bħala n-nisel.  Għax il-kelma tal-wegħda kienet din: “F’dan iż-żmien niġi u Sara jkollha iben.”+ 10  U mhux f’dan il-każ biss, imma wkoll meta Rebekka ħarġet tqila b’tewmin+ minn missierna Iżakk: 11  għax meta kienu għadhom ma twildux u kienu għadhom m’għamlu xejn tajjeb jew ħażin,+ sabiex l-iskop t’Alla dwar l-għażla jibqaʼ jiddependi minn Dak li jsejjaħ+ u mhux mill-għemejjel, 12  intqalilha: “Il-kbir ikun l-ilsir taż-żgħir.”+ 13  Bħalma hu miktub: “Ħabbejt lil Ġakobb, imma bgħadt+ lil Għesaw.” 14  Allura, x’ngħidu? Li Alla+ hu inġust? Jalla qatt ma jiġri dan! 15  Għax lil Mosè jgħidlu: “Inħenn għal min inħenn, u nagħder lil min nagħder.”+ 16  Għalhekk, mela, ma jiddependix minn min jixtieq u lanqas minn min jiġri, imma minn Alla+ li jħenn.+ 17  Għax l-Iskrittura tgħid lill-Fargħun: “Għal dan l-istess skop ħallejtek tibqaʼ, biex permezz tiegħek nuri l-qawwa tiegħi u ismi jixxandar fl-art kollha.”+ 18  Għalhekk, mela, iħenn+ għal min irid hu, imma lil min irid hu jħallih isir stinat.+ 19  Għaldaqstant int tgħidli: “Għala għadu jsib il-ħtija? Għax min waqfilha r-rieda tiegħu+ li kienet dikjarata b’mod ċar?” 20  O bniedem,+ int min int biex tirrispondi lil Alla?+ Tistaʼ l-ħaġa msawra tgħid lil min sawwarha, “Għala għamiltni hekk?”+ 21  Jaqaw il-fuħħari+ m’għandux awtorità fuq it-tafal biex mill-istess ċappa jagħmel reċipjent għal użu onorabbli u ieħor għal użu mhux onorabbli?+ 22  Issa, jekk Alla, għalkemm għandu r-rieda li juri l-korla tiegħu u jgħarraf il-qawwa tiegħu, ittollera b’ħafna sabar fit-tul ir-reċipjenti taʼ korla li jistħoqqilhom il-qerda,+ 23  sabiex jgħarraf ir-rikkezzi+ tal-glorja tiegħu lir-reċipjenti+ taʼ ħniena, li hu ħejja minn qabel għall-glorja,+ 24  jiġifieri, lilna, li sejħilna mhux biss minn fost il-Lhud imma wkoll minn fost il-ġnus,+ b’daqshekk x’ġara? 25  Hu bħalma jgħid ukoll f’Ħosea: “Insejjaħ ‘il-poplu tiegħi’ lil dawk li m’humiex il-poplu tiegħi,+ u ‘maħbuba’+ lil dik li ma kinitx maħbuba; 26  u fil-post fejn intqalilhom, ‘M’intomx il-poplu tiegħi,’ hemmhekk jissejħu ‘wlied l-Alla l-ħaj.’”+ 27  Iktar minn hekk, Isaija jgħid b’leħen għoli dwar Israel: “Għalkemm l-għadd taʼ wlied Israel ikun daqs ir-ramel tal-baħar,+ hu l-fdal li jiġi salvat.+ 28  Għax Ġeħova jitlob kont minn dawk fuq l-art, u jwasslu sat-tmiem bla dewmien.”+ 29  Ukoll, bħalma Isaija qal minn qabel: “Kieku Ġeħova taʼ l-armati+ ma ħallilniex nisel, konna nsiru bħal Sodoma, u nintgħamlu bħal Gomorra.”+ 30  Allura, x’ngħidu? Li n-nies tal-ġnus, għalkemm ma kinux qed jiġru wara l-ġustizzja, waslu sal-ġustizzja,+ il-ġustizzja li tiġi mill-fidi;+ 31  imma Israel, għalkemm ġera wara liġi tal-ġustizzja, ma wasalx sal-liġi.+ 32  Għala? Għax ma ġeriex warajha bil-fidi, imma bħallikieku setgħet tinkiseb bl-għemejjel.+ Huma tfixklu fil-“ġebla taʼ tfixkil”;+ 33  bħalma hu miktub: “Ara! Qed inqiegħed f’Sijon ġebla+ taʼ tfixkil u blata t’offiża,+ imma min ipoġġi l-fidi tiegħu fiha ma jkunx diżappuntat.”+

Noti taʼ taħt