Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Rivelazzjoni 20:1-15

20  U rajt anġlu nieżel mis-sema bil-muftieħ taʼ l-abbiss+ u b’katina kbira f’idu.  U ħataf lid-dragun,+ is-serp oriġinali,+ li hu x-Xitan+ u Satana,+ u rabtu għal elf sena.  U xeħtu fl-abbiss,+ li mbagħad għalqu fih u ssiġillah, biex ma jqarraqx iktar bil-ġnus sakemm jintemmu l-elf sena. Wara dan ikollu jinħall għal ftit taż-żmien.+  U rajt tronijiet,+ u kien hemm dawk li qagħdu bil-qiegħda fuqhom, u ngħatatilhom il-qawwa li jiġġudikaw.+ Iva, rajt l-erwieħ taʼ dawk maqtulin bil-mannara minħabba li xehdu dwar Ġesù u tkellmu dwar Alla, iva, dawk li la kienu qiemu lill-bhima salvaġġa+ u lanqas lix-xbieha tagħha+ u li ma kinux irċivew il-marka fuq ġbinhom u fuq idhom.+ U ħadu l-ħajja u saltnu+ mal-Kristu għal elf sena.  (Il-bqija tal-mejtin+ ma ħadux il-ħajja qabel ma ntemmew l-elf sena.)+ Dan hu l-ewwel+ irxoxt.  Hieni+ u qaddis+ hu min għandu sehem mill-ewwel irxoxt; fuq dawn it-tieni mewt+ m’għandhiex awtorità,+ imma jkunu qassisin+ t’Alla u tal-Kristu, u jsaltnu miegħu għall-elf sena.+  Issa malli jintemmu l-elf sena, Satana jinħall mill-ħabs tiegħu,  u joħroġ biex iqarraq b’dawk il-ġnus fl-erbaʼ rokniet taʼ l-art, Gog u Magog, biex jiġborhom għall-gwerra. L-għadd tagħhom hu bħar-ramel tal-baħar.+  U avanzaw mal-wisaʼ kollha taʼ l-art u dawru l-kamp tal-qaddisin+ u l-belt maħbuba.+ Imma niżel nar mis-sema u belagħhom.+ 10  U x-Xitan+ li kien qed iqarraq bihom ġie mixħut fl-għadira tan-nar u l-kubrit, fejn kien hemm diġà l-bhima salvaġġa+ u l-profeta falz;+ u jiġu turmentati lejl u nhar għal dejjem taʼ dejjem. 11  U rajt tron kbir abjad u lil dak li kien bil-qiegħda fuqu.+ Minn quddiemu ħarbu l-art u s-sema,+ u ma nstabx post għalihom. 12  U rajt il-mejtin, il-kbar u ż-żgħar,+ weqfin quddiem it-tron, u nfetħu r-rombli. U nfetaħ romblu ieħor, ir-romblu tal-ħajja.+ U l-mejtin ġew ġudikati fuq dak li kien miktub fir-rombli skond l-għemejjel tagħhom.+ 13  U l-baħar radd il-mejtin li kienu fih, u l-mewt u l-Qabar* raddew il-mejtin+ li kienu fihom, u ġew ġudikati individwalment skond l-għemejjel tagħhom.+ 14  U l-mewt+ u l-Qabar ġew mixħutin fl-għadira tan-nar. Din tfisser it-tieni mewt,+ l-għadira tan-nar.+ 15  Iktar minn hekk, kulmin ma nstabx miktub fil-ktieb tal-ħajja+ ġie mixħut fl-għadira tan-nar.+

Noti taʼ taħt

Bil-Grieg, “Ħades.” F’vers 14 ukoll. Ara Appendiċi 4.