Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Rivelazzjoni 1:1-20

1  Rivelazzjoni*+ minn Ġesù Kristu, li tahielu Alla,+ biex juri lill-ilsiera tiegħu+ dak li jrid iseħħ dalwaqt.+ Hu bagħat lill-anġlu tiegħu,+ u permezz taʼ dan l-anġlu ppreżentaha b’sinjali+ lill-ilsir tiegħu Ġwanni,+  li xehed dwar il-kelma li ta+ Alla u dwar ix-xiehda li ta Ġesù Kristu,+ u dwar dak kollu li ra.  Hieni+ min jaqra b’leħen għoli+ u dawk li jisimgħu l-kliem taʼ din il-profezija+ u josservaw dak li hemm miktub fiha;+ għax qorob iż-żmien stabbilit.+  Ġwanni lis-sebaʼ kongregazzjonijiet+ li hemm fid-distrett taʼ l-Asja: Qalb tajba mhix mistħoqqa u paċi lilkom mingħand “Dak li hu u li kien u li ġej,”+ u mis-sebaʼ spirti+ li qegħdin quddiem it-tron tiegħu,  u mingħand Ġesù Kristu, “ix-Xhud Leali,”*+ “L-ewwel imwieled mill-imwiet,”+ u “Il-Ħakkiem tas-slaten taʼ l-art.”+ Lil dak li jħobbna+ u li ħallna minn dnubietna permezz taʼ demmu stess+  u għamilna saltna,+ qassisin+ għal Alla tiegħu u Missieru—iva, lilu tkun il-glorja u s-setgħa għal dejjem.+ Amen.  Ara! Hu ġej mas-sħab,+ u kull għajn tarah,+ u dawk li nifduh;+ u t-tribujiet kollha taʼ l-art iħabbtu fuq sidirhom bin-niket minħabba fih.+ Iva, Amen.  “Jien l-Alfa u l-Omega,”*+ jgħid Alla Ġeħova, “Dak li hu u li kien u li ġej,+ li Jistaʼ Kollox.”+  Jien Ġwanni, ħukom, li qed nieħu sehem magħkom fit-tribulazzjoni+ u fis-saltna+ u fis-sabar+ taʼ Ġesù,+ kont fuq il-gżira msejħa Patmos talli tkellimt dwar Alla u xhedt dwar Ġesù.+ 10  B’ispirazzjoni+ sibt ruħi+ f’jum il-Mulej,+ u smajt warajja leħen+ qawwi bħal taʼ trumbetta 11  li qal: “Dak li tara iktbu+ f’romblu u ibagħtu lis-sebaʼ kongregazzjonijiet,+ f’Efesu+ u fi Żmirna+ u f’Pergamu+ u fi Tjatira+ u f’Sardi+ u f’Filadelfja+ u f’Laodiċija.”+ 12  U dort biex nara taʼ min kien il-leħen li kien qed ikellimni, u, x’ħin dort, rajt sebaʼ gandlieri tad-deheb,+ 13  u f’nofs il-gandlieri xi ħadd bħal bin il-bniedem,+ liebes libsa li kienet tasal sa saqajh u madwar sidru kellu ħżiem tad-deheb. 14  Iktar minn hekk, rasu u xagħru kienu bojod+ bħal suf abjad, bħas-silġ,* u għajnejh bħal fjamma nar;+ 15  u saqajh kienu bħal ram aħmar pur+ li jleqq meta jkun fil-forn; u leħnu+ kien bħall-ħoss taʼ ħafna ilmijiet. 16  U f’idu l-leminija kellu sebaʼ kwiekeb,+ u minn fommu kien ħiereġ sejf b’żewġt ixfar,+ twil u jaqtaʼ, u wiċċu kien bħax-xemx meta tiddi fil-qawwa tagħha.+ 17  U meta rajtu, waqajt ħdejn saqajh bħal wieħed mejjet. U poġġa idu l-leminija fuqi u qalli: “Tibżax.+ Jien l-Ewwel+ u l-Aħħar,+ 18  u l-ħaj;+ u kont mejjet,+ imma, ara, issa jien ħaj għal dejjem taʼ dejjem,+ u għandi l-imfietaħ tal-mewt+ u tal-Qabar.*+ 19  Għalhekk, ikteb dak li rajt, u dak li hu u dak li se jseħħ wara dan.+ 20  Is-sigriet sagru tas-sebaʼ kwiekeb+ li rajtli f’idi l-leminija u tas-sebaʼ gandlieri tad-deheb+ hu dan: Is-sebaʼ kwiekeb ifissru l-anġli* tas-sebaʼ kongregazzjonijiet, u s-sebaʼ gandlieri jfissru sebaʼ kongregazzjonijiet.+

Noti taʼ taħt

Letteralment, “kxif, ħaġa mgħarrfa.” Bil-Grieg, Apokalipsis; bil-Latin, Apokalipsis.
Letteralment, “Fidil.”
L-Alfa u l-Omega huma l-ewwel ittra u l-aħħar ittra taʼ l-alfabet Grieg.
Letteralment, “borra.”
Bil-Grieg, “Ħades.” Ara Appendiċi 4.
Jew, “il-messaġġiera.”