Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Proverbji 9:1-18

9  L-għerf* veru+ bena daru;+ qataʼ s-sebaʼ kolonni tagħha.  Organizza l-qtil taʼ l-annimali; ħallat l-inbid tiegħu; u iktar minn hekk, firex il-mejda tiegħu.+  Bagħat lill-qaddejja nisa tiegħu, sabiex ikun jistaʼ jsejjaħ minn fuq il-qċaċet taʼ l-għoljiet tal-belt:  “Kulmin hu bla esperjenza, ħa jdur ’l hawn.”+ Lil kulmin għandu qalbu belha,*+ l-għerf qallu:  “Ejjew, kulu l-ħobż tiegħi u ixorbu l-inbid li ħallatt.+  Itilqu lil dawk taʼ bla esperjenza biex tibqgħu tgħixu,+ u imxu dritti fit-triq taʼ l-abbiltà li tifhmu.”+  Min qed jikkoreġi lil dak li jwaqqaʼ kollox għaċ-ċajt qed iġib diżunur fuqu nnifsu,+ u min qed iwiddeb lil wieħed mill-agħar ikollu difett.+  Twiddibx lil xi ħadd li jwaqqaʼ kollox għaċ-ċajt, sabiex ma jobogħdokx.+ Widdeb lill-għaref u jħobbok.+  Agħti lill-għaref u jsir iktar għaref.+ Agħti l-għarfien lil bniedem sewwa u jkompli jitgħallem. 10  Il-biżaʼ taʼ Ġeħova hu l-bidu taʼ l-għerf,+ u l-għarfien dwar l-Iktar Wieħed Qaddis jagħtik l-abbiltà li tifhem.+ 11  Għax bija joktrulek jiemek,+ u snin ħajtek jiżdidulek.+ 12  Jekk sirt għaref, sirt għaref għalik stess;+ u jekk waqqajt għaċ-ċajt, int se tbati, int biss.+ 13  Mara stupida hi storbjuża.+ Hi u s-sempliċità tal-moħħ xorta waħda, u ma taf xejn li xejn.+ 14  U poġġiet bil-qiegħda fid-daħla taʼ darha, fuq siġġu, fil-postijiet għoljin tal-belt,+ 15  sabiex issejjaħ lil dawk għaddejjin mit-triq, dawk li sejrin dritt f’mogħdijiethom:+ 16  “Kulmin hu bla esperjenza, ħa jdur ’l hawn.”+ U lil kulmin għandu qalbu belha,*+ hi qaltlu wkoll: 17  “L-ilmijiet misruqin huma ħelwin,+ u l-ħobż li jittiekel bil-moħbi jagħti pjaċir.”+ 18  Imma ma jafx li dawk bla qawwa fil-mewt qegħdin hemm, li dawk li stidnithom jidħlu ġewwa jinsabu fil-postijiet baxxi tal-Qabar.*+

Noti taʼ taħt

Bl-Ebrajk oriġinali, il-kelma “għerf” qiegħda fil-femminil. L-għerf huwa personifikat bħallikieku kien mara.
Ara Pr 6:32, in-nota taʼ taħt.
Ara Pr 6:32, in-nota taʼ taħt.
Bl-Ebrajk, “Xeol.”