Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Proverbji 20:1-30

20  L-inbid iwaqqaʼ kollox għaċ-ċajt,+ ix-xorb li jsakkar hu storbjuż,+ u kulmin jiżvija minħabba fih m’huwiex għaref.+  Il-biżaʼ mqanqal minn sultan hu bħat-tgergira taʼ ljun b’saħħtu.+ Kulmin iġib il-qilla tiegħu fuqu qed jidneb kontra ruħu stess.+  Hija glorja għal bniedem li jitbiegħed mill-argumenti,+ imma kulmin hu iblah jgħaġġel biex jidħol fihom.+  L-għażżien ma jaħratx minħabba x-xitwa;+ imbagħad fi żmien il-ħsad joqgħod jittallab, imma ma jkun hemm xejn għalih.+  Il-ħsieb f’qalb il-bniedem hu bħal ilmijiet fondi,+ imma min għandu d-dixxerniment se jtellgħu.+  Ħafna huma dawk li jxandru l-qalb tajba tagħhom stess,+ imma wieħed li juri fedeltà min jistaʼ jsibu?+  Il-ġust qed jimxi bl-integrità tiegħu.+ Henjin uliedu li jiġu warajh.+  Is-sultan jinsab bil-qiegħda fuq it-tron tal-ġudizzju,+ itajjar il-ħażen kollu b’għajnejh.+  Min jistaʼ jgħid: “Naddaft qalbi;+ issaffejt minn dnubi”?+ 10  Żewġ tipi t’użin u żewġ tipi taʼ kejl t’efa+—it-tnejn huma xi ħaġa mistkerrha għal Ġeħova.+ 11  Saħansitra tifel jintgħaraf minn għemilu, jekk hux pur u rett f’dak li jagħmel.+ 12  Il-widna li tismaʼ u l-għajn li tara—it-tnejn Ġeħova għamilhom.+ 13  Tħobbx l-irqad, sabiex ma tiftaqarx.+ Iftaħ għajnejk; ixbaʼ bil-ħobż.+ 14  “Dan ħażin, ħażin!” jgħid ix-xerrej, u jitlaq għal triqtu.+ Imbagħad jibda jiftaħar bih innifsu.+ 15  Jeżisti d-deheb, u wkoll abbundanza taʼ qroll; imma xofftejn l-għarfien huma reċipjenti prezzjużi.+ 16  F’każ li wieħed jiftiehem li jagħmel tajjeb għad-dejn taʼ stranġier, ħudlu l-libsa;+ u fejn tidħol mara barranija, ħudlu rahan.+ 17  Wieħed jieħu gost bil-ħobż li jinkiseb bil-qerq,+ imma mbagħad ħalqu jimtela biż-żrar.+ 18  Bil-pariri l-pjanijiet jiġu stabbiliti fis-sod,+ u permezz tad-direzzjoni għaqlija wettaq il-gwerra tiegħek.+ 19  Min hu miexi bħal kalunnjatur qed jikxef id-diskors kunfidenzjali;+ u m’għandekx tissieħeb maʼ min ilsienu jikkmandah.+ 20  Kulmin jisħet lil missieru u lil ommu+ jintfielu l-musbieħ tiegħu meta jkun riesaq id-dlam.+ 21  Il-wirt li fil-bidu jinkiseb b’regħba,+ fil-futur ma jġibx barkiet.+ 22  Tgħidx: “Inpatti l-ħażin!”+ Ittama f’Ġeħova,+ u jsalvak.+ 23  Żewġ tipi t’użin huma xi ħaġa mistkerrha għal Ġeħova,+ u miżien qarrieq m’huwiex tajjeb.+ 24  Il-passi taʼ raġel b’saħħtu ġejjin minn Ġeħova.+ Mela kif jistaʼ jagħraf triqtu l-bniedem ordinarju?+ 25  Hija nassa meta bniedem ikun għaġġel biex jgħajjat, “Qaddis!”+ u mbagħad il-wegħdi li jkun għamel jeżaminahom wara.+ 26  Sultan għaref itajjar lin-nies mill-agħar,+ u jgħaddi minn fuqhom bir-romblu.+ 27  In-nifs+ tal-bniedem hu l-musbieħ taʼ Ġeħova, li jifli kull parti ġewwinija taż-żaqq.+ 28  Il-qalb tajba bl-imħabba u l-verità jħarsu lis-sultan;+ u bil-qalb tajba bl-imħabba saħħaħ it-tron tiegħu.+ 29  Is-sbuħija taʼ l-irġiel żgħażagħ hija l-qawwa tagħhom,+ u l-ġmiel taʼ l-irġiel xjuħ hu x-xagħar griż.+ 30  Il-feriti li jbenġlu jnaddfu l-ħażen;+ u d-daqqiet jinfdu l-iktar parti ġewwinija taż-żaqq.+

Noti taʼ taħt