Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Proverbji 13:1-25

13  Iben ikun għaref fejn hemm id-dixxiplina taʼ missier,+ imma min iwaqqaʼ kollox għaċ-ċajt ma semax iċ-ċanfir.+  Bi frott fommu bniedem jiekol it-tajjeb,+ imma ruħ dawk li jaġixxu bi tradiment tixtieq il-vjolenza.+  Min jgħasses fommu qed iħares lil ruħu.+ Min jiftaħ xofftejh beraħ se jiġi f’rovina.+  L-għażżien qed juri li hu xewqan, imma m’għandu xejn.+ Madankollu, in-nies ħabrieka se jitqawwew.+  Kelma falza jobgħodha l-ġust,+ imma l-imġiba taʼ mistħija tan-nies mill-agħar iġġibilhom l-għajb.+  Is-sewwa jgħasses lil min fi triqtu ma jagħmilx ħsara,+ imma l-ħażen jirrovina lill-midneb.+  Hemm min jagħmilha t’għani u madankollu m’għandu xejn;+ hemm min jagħmilha taʼ wieħed taʼ ftit mezzi u madankollu għandu ħafna affarijiet taʼ valur.  Bniedem jifdi ruħu bir-rikkezzi tiegħu,+ imma dak taʼ ftit mezzi ma semax iċ-ċanfir.+  Id-dawl tal-ġusti se jferraħhom;+ imma l-musbieħ tan-nies mill-agħar se jintefa.+ 10  Bil-prużunzjoni wieħed iġib biss taqbid,+ imma l-għerf qiegħed maʼ dawk li jikkonsultaw flimkien.+ 11  L-affarijiet taʼ valur li jirriżultaw mill-frugħa jonqsu,+ imma min jiġbor b’idu jżidhom.+ 12  L-istennija mtawla qed tmarrad il-qalb,+ imma l-ħaġa mixtieqa hi siġra tal-ħajja meta tiġi.+ 13  Min stmerr il-kelma+ se jittiħidlu r-rahan li ħalla għad-dejn tiegħu; imma min jibżaʼ mill-kmandament se jiġi premjat.+ 14  Il-liġi taʼ l-għaref hija sors taʼ ħajja,+ biex tbiegħed lil dak li jkun min-nases tal-mewt.+ 15  Min għandu dehen kbir jaqlaʼ l-approvazzjoni,+ imma triq dawk li jaġixxu bi tradiment hija mħarbta.+ 16  Kulmin hu prudenti se jaġixxi bl-għarfien,+ imma min hu stupidu se jxerred il-bluha maʼ kullimkien.+ 17  Messaġġier mill-agħar se jġib id-deni,+ imma mibgħut leali jġib il-fejqan.+ 18  Min jinjora d-dixxiplina jaqaʼ fil-faqar u d-diżunur,+ imma min iħares twiddiba jiġi glorifikat.+ 19  Xewqa maqtugħa hija pjaċevoli għar-ruħ;+ imma għall-istupidi hija xi ħaġa mistkerrha li jitbiegħdu mill-ħażin.+ 20  Min qed jimxi maʼ l-għorrief se jsir għaref,+ imma min qed jagħmilha maʼ l-istupidi se jaħbatlu ħażin.+ 21  Il-midinbin jiġri warajhom il-gwaj,+ imma l-ġusti jiġu premjati bit-tajjeb.+ 22  Min hu tajjeb iħalli wirt għal ulied l-ulied, u l-ġid tal-midneb hu xi ħaġa maħżuna għall-ġust.+ 23  L-art maħruta tan-nies taʼ ftit mezzi tipproduċi abbundanza taʼ ikel,+ imma hemm min jiġi mkaxkar minħabba nuqqas taʼ ġustizzja.+ 24  Min iżomm lura l-ħatar ikun qed jobgħod lil ibnu,+ imma min iħobbu jfittxu bid-dixxiplina.+ 25  Il-ġust jiekol sakemm jixbaʼ,+ imma żaqq in-nies mill-agħar se tkun vojta.+

Noti taʼ taħt