Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Proverbji 11:1-31

11  Miżien qarrieq hu xi ħaġa mistkerrha għal Ġeħova,+ imma wżin* sħiħ jieħu pjaċir bih.  Ġiet il-prużunzjoni? Mela ġej id-diżunur;+ imma l-għerf hu mal-modesti.+  L-integrità tar-retti tmexxihom,+ imma t-tagħwiġ taʼ dawk li jaġixxu bi tradiment se jħarbathom.+  L-affarijiet taʼ valur ma se jkunu t’ebda benefiċċju f’jum il-qilla,+ imma s-sewwa se jagħti l-ħelsien mill-mewt.+  Is-sewwa taʼ bniedem bla ħtija jiddrittalu triqtu,+ imma l-bniedem mill-agħar jaqaʼ fi ħżunitu stess.+  Is-sewwa tar-retti jeħlishom,+ imma dawk li jaġixxu bi tradiment jinqabdu bil-leblieba tagħhom stess.+  Meta jmut bniedem mill-agħar, it-tama tiegħu tgħib;+ u saħansitra l-istennija bbażata fuq il-qawwa ġiet fix-xejn.+  Il-ġust jinħeles min-niket,+ u l-bniedem mill-agħar jidħol minfloku.+  Min hu apostata jġib lil għajru f’rovina b’fommu;+ imma l-ġusti bl-għarfien jinħelsu.+ 10  Minħabba t-tjubija tal-ġusti jkun hemm ħafna hena f’belt,+ imma meta jgħibu n-nies mill-agħar ikun hemm għajta ferriħija.+ 11  Minħabba l-barka tar-retti titgħolla l-belt,+ imma minħabba fomm in-nies mill-agħar din tiġġarraf.+ 12  Min għandu qalbu belha* stmerr lil sieħbu stess,+ imma l-bniedem taʼ dixxerniment kbir jibqaʼ sieket.+ 13  Min hu miexi bħal kalunnjatur+ qed jikxef id-diskors kunfidenzjali,+ imma min għandu spirtu taʼ fedeltà qed jgħatti l-kwistjoni.+ 14  Meta ma jkunx hemm direzzjoni għaqlija, in-nies jaqgħu;+ imma hemm is-salvazzjoni fil-kotra taʼ dawk li jagħtu l-pariri.+ 15  Żgur se jaħbatlu ħażin min ftiehem li jagħmel tajjeb għad-dejn taʼ xi ħadd stranġier,+ imma min jobgħod jieħu bl-idejn jibqaʼ bla inkwiet taʼ xejn. 16  Mara ħelwa tikseb il-glorja;+ imma t-tiranni, min-naħa tagħhom, jiksbu r-rikkezzi. 17  Bniedem taʼ qalb tajba bl-imħabba jippremja lilu nnifsu,+ imma bniedem kattiv iġiegħel lil ġismu stess jiġi mwarrab.+ 18  Il-bniedem mill-agħar qed jieħu ħlas falz,+ imma min jiżraʼ s-sewwa għandu dħul veru.+ 19  Min iżomm sod mas-sewwa hemm tistennieh il-ħajja,+ imma min jiġri wara dak li hu ħażin hemm mewtu tistennieh.+ 20  Dawk li qalbhom mgħawġa huma xi ħaġa mistkerrha għal Ġeħova,+ imma dawk bla ħtija fi triqithom jieħu pjaċir bihom.+ 21  Għalkemm id tistaʼ tingħaqad maʼ id, bniedem ħażin mhux se jeħlisha mill-kastig;+ imma wlied il-ġusti jeħilsuha.+ 22  Bħal ħolqa tad-deheb fi mnieħer ħanżir, hekk hi mara li hi sabiħa imma li m’hijiex sensibbli.+ 23  Ix-xewqa tal-ġusti żgur hija tajba;+ it-tama tan-nies mill-agħar tqanqal il-qilla.+ 24  Hemm min qed ixerred u xorta qed joktor;+ hemm ukoll min qed iżomm lura dak li hu sewwa, imma r-riżultat ikun biss għaks.+ 25  Ir-ruħ ġeneruża titqawwa,+ u min isaqqi bix-xabaʼ lil oħrajn jissaqqa bix-xabaʼ hu wkoll.+ 26  Il-poplu jisħet lil min iżomm lura l-qmuħ, imma barka hemm għal ras min iħallihom jinxtraw.+ 27  Min qed ifittex it-tajjeb se jibqaʼ jfittex li jkun approvat;+ imma min ifittex il-ħażin, il-ħażin se jiġi fuqu.+ 28  Min jafda fir-rikkezzi tiegħu jaqaʼ;+ imma l-ġusti jiffjorixxu bħall-weraq aħdar.+ 29  Min iġiegħel lil daru stess tiġi mwarrba+ jikseb ir-riħ;+ u l-iblah ikun qaddej taʼ min għandu qalbu għarfa. 30  Il-frott tal-ġust hu siġra tal-ħajja,+ u min qed jirbaħ il-ħajjiet* hu għaref.+ 31  Ara! Il-ġust—fuq l-art se jitħallas.+ Kemm iktar il-bniedem mill-agħar u l-midneb!+

Noti taʼ taħt

Ara t-2Sa 14:26, in-nota taʼ taħt.
Ara Pr 6:32, in-nota taʼ taħt.
Letteralment, “l-erwieħ.”