Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Numri 4:1-49

4  Ġeħova issa kellem lil Mosè u lil Aron u qalilhom:  “Għoddu lil ulied Keħat+ minn fost ulied Levi, skond il-familji tagħhom f’dar missirijiethom,  minn tletin sena+ ’l fuq sa ħamsin sena,+ dawk kollha li se jidħlu fil-grupp tas-servizz+ biex jagħmlu x-xogħol fit-tinda tal-laqgħa.  “Fit-tinda tal-laqgħa+ dan hu s-servizz taʼ wlied Keħat. Din hi xi ħaġa mill-iktar qaddisa:  U Aron u wliedu jridu jidħlu meta jkun se jitlaq il-kamp, u jniżżlu l-purtiera li tifred+ u jgħattu biha l-arka+ tat-testimonjanza.  U jqiegħdu fuqha għata tal-ġlud tal-bumerin+ u fuqnett jifirxu biċċa drapp blu u jdaħħlulha l-lasti.+  “U jifirxu biċċa drapp blu fuq il-mejda+ tal-ħobż tal-preżenza, u jqiegħdu fuqha l-platti,+ il-kwies, l-iskutelli,+ u l-buqari taʼ l-offerta tax-xorb; u l-ħobż+ li hu offerta kontinwa għandu jibqaʼ fuq il-mejda.  U fuq dawn iridu jifirxu biċċa drapp lewn l-iskarlat,*+ u jgħattuha b’għata tal-ġlud tal-bumerin+ u jdaħħlulha l-lasti.+  U jieħdu biċċa drapp blu u jgħattu l-gandlier+ tad-dawwala, l-imsiebaħ tiegħu,+ l-imqassijiet tiegħu li jżommu l-ftila,+ ir-reċipjenti għall-ftejjel maħruqin,+ u r-reċipjenti+ kollha għaż-żejt li bihom iħejjuh għas-servizz sagru regolarment. 10  U jqiegħdu lilu u l-għodod kollha tiegħu f’għata tal-ġlud tal-bumerin+ u jpoġġuh fuq injama biex jinġarr. 11  U fuq l-artal tad-deheb+ jifirxu biċċa drapp blu, u jgħattuh b’għata tal-ġlud tal-bumerin+ u jdaħħlulu l-lasti.+ 12  U jieħdu l-għodod+ kollha tal-ministeru li bihom jaqdu regolarment fil-post qaddis, u jqegħduhom f’biċċa drapp blu u jgħattuhom b’għata tal-ġlud tal-bumerin+ u jpoġġuhom fuq injama biex jinġarru. 13  “U jridu jnaddfu l-irmied bix-xaħam fuqu* minn fuq l-artal+ u jifirxu biċċa drapp tas-suf miżbugħ vjola ħamrani fuqu. 14  U jqiegħdu fuqu l-għodod kollha tiegħu li bihom jaqdu regolarment fuqu, ir-reċipjenti għall-ġamar, il-frieket, il-pali, u l-iskutelli, l-għodod kollha taʼ l-artal;+ u jifirxu fuqu għata tal-ġlud tal-bumerin u jdaħħlulu l-lasti.+ 15  “U Aron u wliedu jridu jkunu lestew jgħattu l-affarijiet tal-post qaddis+ u l-għodod+ kollha tal-post qaddis meta jkun se jitlaq il-kamp, u mbagħad jidħlu wlied Keħat biex iġorruhom,+ imma ma jridux imissu+ l-affarijiet tal-post qaddis, għax inkella jmutu. Dawn l-affarijiet huma t-tagħbija taʼ wlied Keħat fit-tinda tal-laqgħa.+ 16  “U Elegħażar, bin Aron, il-qassis, irid jieħu ħsieb+ iż-żejt+ tad-dawwala, l-inċens ifuħ,+ l-offerta tal-qmuħ offruta regolarment,+ u ż-żejt tad-dlik,+ u jieħu ħsieb ukoll it-tabernaklu kollu u kulma fih, jiġifieri, il-post qaddis u l-għodod tiegħu.” 17  U Ġeħova kompla jkellem lil Mosè u lil Aron u jgħidilhom: 18  “Tħallux it-tribù tal-familji tal-Keħatin+ jinqatgħu minn fost il-Leviti. 19  Imma agħmlu dan għalihom sabiex jibqgħu ħajjin u ma jmutux talli jersqu lejn l-affarijiet l-iktar imqaddsin.+ Jidħlu Aron u wliedu, u jagħtuhom lil kull wieħed is-servizz tiegħu u t-tagħbija tiegħu. 20  U m’għandhomx jidħlu jaraw l-affarijiet imqaddsin, lanqas għal mument wieħed biss, għax inkella jmutu.”+ 21  Imbagħad Ġeħova kellem lil Mosè u qallu: 22  “Għodd lil ulied Gerson,+ iva, għoddhom skond dar missirijiethom, skond il-familji tagħhom. 23  Minn tletin sena ’l fuq sa ħamsin sena tirreġistrahom,+ lil dawk kollha li jiġu biex jidħlu fil-grupp tas-servizz ħalli jagħtu servizz fit-tinda tal-laqgħa. 24  Dan hu s-servizz tal-familji tal-Gersonin biex jaqdu u biex iġorru.+ 25  U jridu jġorru d-drappijiet+ tat-tined tat-tabernaklu u t-tinda tal-laqgħa,+ l-għata tagħha+ u l-għata tal-ġild tal-bumerin+ li qiegħed fuqnett fuqha, u l-purtiera+ tad-daħla tat-tinda tal-laqgħa, 26  u l-purtieri+ tal-bitħa u l-purtiera tad-daħla+ tal-bieb tal-bitħa li hi dawramejt mat-tabernaklu u maʼ l-artal, u l-ħbula tat-tined tagħhom u l-għodod tas-servizz kollu tagħhom, u l-affarijiet kollha li bihom isir ix-xogħol regolarment. Dan ikun is-servizz tagħhom. 27  Skond l-ordni t’Aron u taʼ wliedu+ għandu jsir is-servizz kollu taʼ wlied il-Gersonin+ rigward it-tagħbijiet kollha tagħhom u s-servizz kollu tagħhom, u tridu tagħtuhom it-tagħbijiet kollha tagħhom bħala obbligu. 28  Dan hu s-servizz tal-familji taʼ wlied il-Gersonin+ fit-tinda tal-laqgħa, u s-servizz obbligatorju tagħhom qiegħed taħt id-direzzjoni taʼ Itamar,+ bin Aron il-qassis. 29  “U lil ulied Merari+ tirreġistrahom skond il-familji tagħhom f’dar missirijiethom. 30  Minn tletin sena ’l fuq sa ħamsin sena tirreġistrahom, lil dawk kollha li jidħlu fil-grupp tas-servizz biex jagħtu s-servizz fit-tinda tal-laqgħa.+ 31  U dan hu l-obbligu tagħhom, it-tagħbija tagħhom,+ skond is-servizz kollu tagħhom fit-tinda tal-laqgħa: it-twavel* tal-qafas+ tat-tabernaklu u t-traversi tiegħu,+ il-kolonni,+ u l-pedestalli bl-ingast tiegħu,+ 32  u l-pilastri+ tal-bitħa dawramejt u l-pedestalli bl-ingast,+ l-imsiemer tat-tined,+ u l-ħbula tat-tined tagħhom flimkien mat-tagħmir kollu u s-servizz kollu tagħhom. U skond ismijiethom tagħtuhom it-tagħmir li għandhom l-obbligu li jġorru.+ 33  Dan hu s-servizz tal-familji taʼ wlied Merari+ skond is-servizz kollu tagħhom fit-tinda tal-laqgħa, taħt id-direzzjoni taʼ Itamar, bin Aron il-qassis.”+ 34  U Mosè u Aron u l-kapijiet ewlenin+ tal-ġemgħa rreġistraw lil ulied il-Keħatin+ skond il-familji tagħhom u skond dar missirijiethom, 35  minn tletin+ sena ’l fuq sa ħamsin sena,+ dawk kollha li daħlu fil-grupp tas-servizz biex jagħtu s-servizz fit-tinda tal-laqgħa.+ 36  U l-uħud reġistrati skond il-familji tagħhom kienu elfejn, sebaʼ mija u ħamsin.+ 37  Dawn huma l-uħud reġistrati+ minn fost il-familji tal-Keħatin, dawk kollha li jaqdu fit-tinda tal-laqgħa u li ġew reġistrati minn Mosè u Aron skond l-ordni taʼ Ġeħova permezz taʼ Mosè. 38  U l-uħud reġistrati taʼ wlied Gerson+ skond il-familji tagħhom u skond dar missirijiethom, 39  minn tletin sena ’l fuq sa ħamsin sena, dawk kollha li daħlu fil-grupp tas-servizz biex jagħtu s-servizz fit-tinda tal-laqgħa,+ 40  l-uħud reġistrati skond il-familji tagħhom, skond dar missirijiethom, kienu elfejn, sitt mija u tletin.+ 41  Dawn kienu l-uħud reġistrati minn fost il-familji taʼ wlied Gerson, dawk kollha li jaqdu fit-tinda tal-laqgħa u li ġew reġistrati minn Mosè u Aron skond l-ordni taʼ Ġeħova.+ 42  U l-uħud reġistrati minn fost il-familji taʼ wlied Merari skond il-familji tagħhom, skond dar missirijiethom, 43  minn tletin sena ’l fuq sa ħamsin sena, dawk kollha li daħlu fil-grupp tas-servizz biex jagħtu s-servizz fit-tinda tal-laqgħa,+ 44  l-uħud reġistrati skond il-familji tagħhom kienu tlett elef u mitejn.+ 45  Dawn kienu l-uħud reġistrati minn fost il-familji taʼ wlied Merari, li ġew reġistrati minn Mosè u Aron skond l-ordni taʼ Ġeħova permezz taʼ Mosè.+ 46  L-uħud reġistrati kollha li Mosè u Aron u l-kapijiet ewlenin taʼ Israel irreġistraw bħala Leviti skond il-familji tagħhom u skond dar missirijiethom, 47  minn tletin sena ’l fuq sa ħamsin sena,+ dawk kollha li ġew biex jagħtu s-servizz taʼ strapazz u s-servizz tal-ġarr tat-tagħbijiet fit-tinda tal-laqgħa,+ 48  l-uħud reġistrati minn fosthom kienu tmint elef, ħames mija u tmenin.+ 49  Ġew reġistrati skond l-ordni taʼ Ġeħova permezz taʼ Mosè, kull wieħed skond is-servizz tiegħu u t-tagħbija tiegħu; u ġew reġistrati sewwasew bħalma Ġeħova kien ikkmanda lil Mosè.+

Noti taʼ taħt

Żebgħa mill-insett tal-kukku.
Ara Eżo 27:3, in-nota taʼ taħt.
Ara Eżo 26:15, in-nota taʼ taħt.