Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Numri 24:1-25

24  Meta Balgħam ra li kien tajjeb f’għajnejn Ġeħova li jbierek lil Israel, ma telaqx kif għamel drabi+ oħrajn biex ifittex xi sinjal li bih jaqra l-futur,+ imma dawwar wiċċu lejn ix-xagħri.  Meta Balgħam refaʼ għajnejh u ra lil Israel jgħammar fit-tined skond it-tribujiet tiegħu,+ imbagħad l-ispirtu t’Alla niżel fuqu.+  Għalhekk, hu lissen il-kliem t’għerf tiegħu+ u qal: “Il-kliem taʼ Balgħam, bin Begħor, U l-kliem tar-raġel b’saħħtu b’għajnejh miftuħin,+   Il-kliem taʼ min jismaʼ dak li jgħid Alla,+ Li ra viżjoni taʼ Dak li Jistaʼ Kollox+ Waqt li waqaʼ maʼ l-art b’għajnejh miftuħin:+   Kemm huma sbieħ it-tined tiegħek, O Ġakobb, l-għamajjar tiegħek, O Israel!+   Bħal widien infirxu ’l bogħod,+ Bħal ġonna ħdejn ix-xmara.+ Bħal pjanti tas-sabbara li ħawwel Ġeħova, Bħal siġar taċ-ċedru ħdejn l-ilmijiet.+   L-ilma jibqaʼ jqattar miż-żewġ bramel tal-ġild tiegħu, U nislu qiegħed ħdejn ħafna ilmijiet.+ Is-sultan tiegħu+ wkoll ikun ogħla minn Agag,+ U saltnatu tintrefaʼ ’l fuq.+   Alla ħarġu mill-Eġittu; Il-pass mgħaġġel tiegħu hu bħal dak taʼ barri salvaġġ.+ Hu jeqred lill-ġnus, dawk li jaħqruh,+ U jgerrem għadamhom,+ u jfarrakhom bil-vleġeġ tiegħu.+   Hu miel, imtedd bħall-iljun, U, bħal iljun, min jissogra jqajmu?+ Dawk li jberkuk huma mberkin,+ U dawk li jisħtuk huma misħutin.”+ 10  U xegħlet ir-rabja taʼ Balak kontra Balgħam u ċapċap idejh,+ u Balak issokta jgħid lil Balgħam: “Jien sejjaħtlek biex tisħet+ lill-għedewwa tiegħi, u, ara, int berikthom fuq li berikthom dawn it-tliet darbiet. 11  U issa aħrab lejn postok. Jien kont għedt bejni u bejn ruħi li żgur kont se nonorak,+ imma, ara, Ġeħova ċaħħdek mill-unur.” 12  U Balgħam qal lil Balak: “Ma kienx ukoll lill-messaġġiera tiegħek, li int bgħatt għandi, li jien kellimt u għedt, 13  ‘Kieku Balak kellu jagħtini daru mimlija fidda u deheb, jien xorta ma nkunx nistaʼ nikser l-ordni taʼ Ġeħova sabiex nagħmel xi ħaġa tajba jew ħażina minn rajja. Dak li jgħidli Ġeħova se ngħid’?+ 14  U issa, ara, jien sejjer għand il-poplu tiegħi. Ejja, ħa nurik+ x’se jagħmillu dan il-poplu lill-poplu tiegħek fi tmiem il-jiem.”+ 15  Għalhekk, hu lissen il-kliem t’għerf tiegħu+ u qal: “Il-kliem taʼ Balgħam, bin Begħor U l-kliem tar-raġel b’saħħtu b’għajnejh miftuħin,+ 16  Il-kliem taʼ min jismaʼ dak li jgħid Alla,+ U dak li għandu l-għarfien dwar l-Iktar Għoli— Ra viżjoni taʼ Dak li Jistaʼ Kollox+ Waqt li waqaʼ maʼ l-art b’għajnejh miftuħin:+ 17  Narah,+ imma mhux issa; Nilmħu, imma mhux qrib. Kewkba+ toħroġ minn Ġakobb, U jqum xettru minn Israel.+ U jiftaħ ras Mowab fi tnejn+ U jkisser l-iskutella taʼ kull ras fost ulied il-ħerba. 18  U Edom irid isir wirt,+ Iva, Segħir+ irid isir il-wirt taʼ l-għedewwa tiegħu,+ Waqt li Israel ikun qed juri l-kuraġġ tiegħu. 19  U minn Ġakobb ikun hemm wieħed li jrażżan,+ U jrid jeqred lil kulmin jibqaʼ ħaj fil-belt.”+ 20  Meta ra lil Għamalek, hu kompla jlissen il-kliem t’għerf tiegħu u ssokta jgħid:+ “L-ewwel wieħed mill-ġnus kien Għamalek,+ Imma l-qerda tiegħu se tkun tmiemu.”+ 21  Meta ra lill-Kenin,+ hu kompla jlissen il-kliem t’għerf tiegħu u ssokta jgħid: “Għamartek iddum għal żmien twil, u fuq il-blata qiegħda darek. 22  Imma jkun hemm wieħed li jeqred bin-nar lil Qajin.*+ Kemm se ddum l-Assirja biex iġġorrok fil-jasar?”+ 23  U kompla jlissen il-kliem t’għerf tiegħu u ssokta jgħid: “Gwaj! Min se jibqaʼ ħaj meta Alla jagħmel dan?+ 24  U jkun hemm iġfna mill-kosta tal-Kittim,+ U dawn jgħakksu lill-Assirja,+ U jgħakksu lill-Għeber. Imma, maż-żmien, hu wkoll se jgħib.” 25  Imbagħad Balgħam qam u telaq u mar lura lejn pajjiżu.+ U Balak ukoll mar għal triqtu.

Noti taʼ taħt

Jiġifieri, it-tribù tal-Kenin.