Numri 2:1-34

2  Ġeħova issa kellem lil Mosè u lil Aron u qalilhom:  “Ulied Israel għandhom jikkampjaw, kull raġel skond it-​taqsima tiegħu taʼ tliet tribujiet,+ skond is-​sinjali taʼ dar missirijiethom. Għandhom jikkampjaw dawramejt quddiem it-​tinda tal-​laqgħa.  “U dawk li jikkampjaw lejn il-​lvant, lejn tlugħ ix-​xemx, ikunu t-​taqsima taʼ tliet tribujiet tal-​kamp taʼ Ġuda skond l-​armati tagħhom, u l-​kap ewlieni għal ulied Ġuda jkun Naħson,+ bin Għamminadab.  U l-​armata tiegħu u l-​uħud reġistrati huma erbgħa u sebgħin elf u sitt mija.+  U dawk tat-​tribù taʼ Issakar+ jikkampjaw maġenbu u l-​kap ewlieni għal ulied Issakar ikun Netanel,+ bin Sugħar.  U l-​armata tiegħu u l-​uħud reġistrati tiegħu huma erbgħa u ħamsin elf u erbaʼ mija.+  Imbagħad it-​tribù taʼ Żebulun; u l-​kap ewlieni għal ulied Żebulun ikun Eljab,+ bin Ħelon.  U l-​armata tiegħu u l-​uħud reġistrati tiegħu huma sebgħa u ħamsin elf u erbaʼ mija.+  “Dawk kollha reġistrati tal-​kamp taʼ Ġuda huma mija u sitta u tmenin elf u erbaʼ mija skond l-​armati tagħhom. Dawn għandhom jimxu l-​ewwel.+ 10  “It-​taqsima taʼ tliet tribujiet tal-​kamp taʼ Ruben+ tkun lejn in-​nofsinhar skond l-​armati tagħhom, u l-​kap ewlieni għal ulied Ruben ikun Elisur,+ bin Sedewr. 11  U l-​armata tiegħu u l-​uħud reġistrati tiegħu huma sitta u erbgħin elf u ħames mija.+ 12  U dawk tat-​tribù taʼ Simegħon jikkampjaw maġenbu, u l-​kap ewlieni għal ulied Simegħon ikun Selumjel,+ bin Surisaddaj. 13  U l-​armata tiegħu u l-​uħud reġistrati huma disgħa u ħamsin elf u tliet mija.+ 14  Imbagħad it-​tribù taʼ Gad; u l-​kap ewlieni għal ulied Gad ikun Eljasaf,+ bin Regħwel. 15  U l-​armata tiegħu u l-​uħud reġistrati huma ħamsa u erbgħin elf, sitt mija u ħamsin.+ 16  “Dawk kollha reġistrati tal-​kamp taʼ Ruben huma mija u wieħed u ħamsin elf, erbaʼ mija u ħamsin skond l-​armati tagħhom, u dawn għandhom jimxu t-​tieni.+ 17  “Meta tkun se tinġarr it-​tinda tal-​laqgħa,+ il-​kamp tal-​Leviti+ jkun f’nofs il-​kampijiet. “Skond kif jikkampjaw, hekk għandhom jimxu,+ kull wieħed f’postu, skond it-​taqsimiet tagħhom taʼ tliet tribujiet. 18  “It-​taqsima taʼ tliet tribujiet tal-​kamp t’Efrajm+ skond l-​armati tagħhom tkun lejn il-​punent, u l-​kap ewlieni għal ulied Efrajm ikun Elisama,+ bin Għammiħud. 19  U l-​armata tiegħu u l-​uħud reġistrati huma erbgħin elf u ħames mija.+ 20  U maġenbu jkun hemm it-​tribù taʼ Manasse,+ u l-​kap ewlieni għal ulied Manasse jkun Gamaljel,+ bin Pedaħsur. 21  U l-​armata tiegħu u l-​uħud reġistrati huma tnejn u tletin elf u mitejn.+ 22  Imbagħad it-​tribù taʼ Benjamin;+ u l-​kap ewlieni għal ulied Benjamin ikun Abidan,+ bin Gidegħoni. 23  U l-​armata tiegħu u l-​uħud reġistrati huma ħamsa u tletin elf u erbaʼ mija.+ 24  “Dawk kollha reġistrati tal-​kamp t’Efrajm huma mija u tmint elef u mija skond l-​armati tagħhom, u dawn għandhom jimxu t-​tielet.+ 25  “It-​taqsima taʼ tliet tribujiet tal-​kamp taʼ Dan tkun lejn it-​tramuntana skond l-​armati tagħhom, u l-​kap ewlieni għal ulied Dan ikun Aħigħeżer,+ bin Għammisaddaj. 26  U l-​armata tiegħu u l-​uħud reġistrati huma tnejn u sittin elf u sebaʼ mija.+ 27  U dawk tat-​tribù t’Aser jikkampjaw maġenbu, u l-​kap ewlieni għal ulied Aser ikun Paggħijel,+ bin Għokran. 28  U l-​armata tiegħu u l-​uħud reġistrati huma wieħed u erbgħin elf u ħames mija.+ 29  Imbagħad it-​tribù taʼ Naftali;+ u l-​kap ewlieni għal ulied Naftali jkun Aħira,+ bin Għenan. 30  U l-​armata tiegħu u l-​uħud reġistrati huma tlieta u ħamsin elf u erbaʼ mija.+ 31  “Dawk kollha reġistrati tal-​kamp taʼ Dan huma mija u sebgħa u ħamsin elf u sitt mija. Dawn għandhom jimxu l-​aħħar+—skond it-​taqsimiet tagħhom taʼ tliet tribujiet.” 32  Dawn kienu l-​uħud reġistrati minn ulied Israel skond dar missirijiethom; dawk kollha reġistrati tal-​kampijiet skond l-​armati tagħhom kienu sitt mija u tlett elef, ħames mija u ħamsin.+ 33  Imma l-​Leviti ma ġewx reġistrati+ maʼ wlied Israel, bħalma Ġeħova kien ikkmanda lil Mosè. 34  U wlied Israel għamlu skond kulma Ġeħova kien ikkmanda lil Mosè.+ Hekk ikkampjaw fit-​taqsimiet tagħhom taʼ tliet tribujiet,+ u hekk imxew,+ kull wieħed skond il-​familja tiegħu u skond dar missirijietu.

Noti taʼ taħt