Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Numri 15:1-41

15  U Ġeħova kompla jkellem lil Mosè u jgħidlu:  “Kellem lil ulied Israel, u għidilhom, ‘Meta tidħlu fl-art li qed nagħtikom, fil-postijiet li se tgħammru fihom,+  u tkunu tridu toffru offerta magħmula bin-nar lil Ġeħova,+ offerta tal-ħruq+ jew sagrifiċċju biex twettqu xi wegħda speċjali jew minn rajkom+ jew matul il-festi taʼ l-istaġuni tagħkom,+ sabiex tagħmlu riħa pjaċevoli* lil Ġeħova,+ mill-baqar jew min-nagħaġ;  dak li jippreżenta l-offerta tiegħu jrid jippreżenta wkoll lil Ġeħova offerta tal-qmuħ taʼ dqiq fin,+ wieħed minn kull għaxra t’efa, miblul fi kwart taʼ ħinn żejt.  U għandek toffri l-inbid bħala offerta tax-xorb,+ kwart taʼ ħinn, flimkien maʼ kull offerta tal-ħruq jew sagrifiċċju taʼ ħaruf.  Jew maʼ muntun għandek toffri offerta tal-qmuħ taʼ tnejn minn kull għaxra dqiq fin, miblul f’terz taʼ ħinn żejt.  U għandek tippreżenta l-inbid bħala offerta tax-xorb, terz taʼ ħinn, bħala riħa pjaċevoli lil Ġeħova.  “‘Imma jekk toffri barri bħala offerta tal-ħruq+ jew xi sagrifiċċju biex twettaq wegħda speċjali+ jew sagrifiċċji taʼ sħubija lil Ġeħova,+  trid tippreżenta wkoll flimkien mal-barri offerta tal-qmuħ+ taʼ tlieta minn kull għaxra dqiq fin, miblul f’nofs ħinn żejt. 10  U għandek tippreżenta l-inbid bħala offerta tax-xorb,+ nofs ħinn, bħala offerta magħmula bin-nar, b’riħa pjaċevoli lil Ġeħova. 11  Hekk għandu jsir għal kull barri jew għal kull muntun jew għal kull ħaruf jew mogħża. 12  Ikun kemm ikun l-għadd t’annimali li toffru, hekk għandkom tagħmlu għal kull wieħed minnhom. 13  Kulmin hu mwieled fil-pajjiż hekk għandu joffrihom dawn meta jippreżenta offerta magħmula bin-nar, b’riħa pjaċevoli lil Ġeħova.+ 14  “‘U jekk ikun hemm jgħammar bħala barrani magħkom xi resident barrani jew xi ħadd li qiegħed f’nofskom matul il-ġenerazzjonijiet tagħkom, u jkollu joffri offerta magħmula bin-nar, b’riħa pjaċevoli lil Ġeħova, kif tagħmlu intom, hekk għandu jagħmel hu.+ 15  Intom li intom parti mill-kongregazzjoni u r-resident barrani li qed jgħammar bħala barrani jkollkom statut wieħed.+ Ikun statut għal żmien indefinit matul il-ġenerazzjonijiet tagħkom. Ir-resident barrani għandu jkun l-istess bħalkom quddiem Ġeħova.+ 16  Għandu jkun hemm liġi waħda u deċiżjoni ġudizzjarja waħda għalikom u għar-resident barrani li qed jgħammar bħala barrani magħkom.’”+ 17  U Ġeħova ssokta jkellem lil Mosè u jgħidlu: 18  “Kellem lil ulied Israel, u għidilhom, ‘Meta tidħlu fl-art li se niħodkom fiha,+ 19  jiġri wkoll li meta tieklu minn ħobż l-art,+ għandkom tagħtu kontribuzzjoni lil Ġeħova. 20  Għandkom tagħtu bħala kontribuzzjoni l-ewwel frott+ tad-dqiq mhux irfinut u tippreżentawh bħala ftajjar. Bħall-kontribuzzjoni tal-qiegħa tad-dris, hekk għandkom tagħtuha. 21  Ftit mill-ewwel frott tad-dqiq mhux irfinut għandkom tagħtu bħala kontribuzzjoni lil Ġeħova matul il-ġenerazzjonijiet tagħkom. 22  “‘Issa jekk tagħmlu xi żball u ma tħarsux dawn il-kmandamenti+ kollha, li Ġeħova qal lil Mosè, 23  kulma kkmandakom Ġeħova permezz taʼ Mosè minn dakinhar li Ġeħova ta dawn il-kmandamenti u iktar ’il quddiem matul il-ġenerazzjonijiet tagħkom, 24  irid iseħħ li jekk ikun sar bi żball ’il bogħod minn għajnejn il-ġemgħa, il-ġemgħa kollha trid toffri barri żgħir bħala offerta tal-ħruq, bħala riħa pjaċevoli lil Ġeħova, u l-offerta tal-qmuħ li joffru miegħu u l-offerta tax-xorb li joffru miegħu skond il-proċedura regulari,+ u gidi bħala offerta għad-dnub.+ 25  U l-qassis irid jagħmel tpattija+ għall-ġemgħa kollha taʼ wlied Israel, u jinħafrilhom; għaliex kien żball,+ u huma, min-naħa tagħhom, ġabu bħala l-offerta tagħhom offerta magħmula bin-nar lil Ġeħova u l-offerta għad-dnub tagħhom quddiem Ġeħova għall-iżball tagħhom. 26  U jinħafer+ lill-ġemgħa kollha taʼ wlied Israel u lir-resident barrani li qed jgħammar bħala barrani f’nofshom, għaliex kien bi żball min-naħa tal-poplu kollu. 27  “‘U jekk xi ħadd* jidneb bi żball,+ irid jippreżenta mogħża fl-ewwel sena tagħha bħala offerta għad-dnub.+ 28  U l-qassis irid jagħmel tpattija għal dak* li għamel żball billi dineb mhux apposta quddiem Ġeħova, sabiex jagħmel tpattija għalih, u jinħafirlu.+ 29  Inkwantu għal dak li jitwieled fil-pajjiż fost ulied Israel u r-resident barrani li qed jgħammar bħala barrani fosthom, għandu jkun hemm liġi waħda għalikom meta tagħmlu xi ħaġa mhux apposta.+ 30  “‘Imma dak li jagħmel xi ħaġa apposta,+ kemm jekk ikun imwieled fil-pajjiż u kemm jekk ikun resident barrani, billi jkun maqdar lil Ġeħova,+ f’dan il-każ dan l-individwu* jrid jiġi maqtugħ minn fost il-poplu tiegħu.+ 31  Peress li stmerr+ il-kelma taʼ Ġeħova u kiser il-kmandament tiegħu,+ dan l-individwu għandu assolutament jiġi maqtugħ.+ L-iżball tiegħu jkun fuqu.’”+ 32  Waqt li wlied Israel kienu għadhom fix-xagħri, darba minnhom sabu raġel jiġbor il-ħatab f’jum is-Sabat.*+ 33  Imbagħad dawk li sabuh jiġbor il-ħatab ħaduh għand Mosè u Aron u l-ġemgħa kollha. 34  Għalhekk, żammewh maqful,+ għax kien għadu ma ntqalx ċar x’għandhom jagħmlulu. 35  U Ġeħova qal lil Mosè: “Ir-raġel żgur li għandu jingħata l-mewt,+ u l-ġemgħa kollha tħaġġru ’l barra mill-kamp.”+ 36  Għaldaqstant, il-ġemgħa kollha ħarġitu ’l barra mill-kamp u ħaġġritu u miet, sewwasew bħalma Ġeħova kien ikkmanda lil Mosè. 37  U Ġeħova ssokta jgħid dan lil Mosè: 38  “Kellem lil ulied Israel, u għidilhom li, matul il-ġenerazzjonijiet tagħhom, iridu jagħmlu għalihom infushom frenża fit-truf taʼ djul ilbieshom u jqiegħdu lazz blu ’l fuq mill-frenża li hemm f’tarf djulhom,+ 39  ‘U din trid isservi bħala frenża fit-tarf għalikom, u malli tarawha tiftakru fil-kmandamenti+ kollha taʼ Ġeħova u tħarsuhom, u ma timxux wara qlubkom u għajnejkom,+ li qed iġegħlukom ikollkom relazzjoni immorali.+ 40  L-iskop taʼ dan hu li tiftakru u tkunu ċerti li tħarsu l-kmandamenti kollha tiegħi u tabilħaqq turu li intom qaddisin għal Alla tagħkom.+ 41  Jien Ġeħova Alla tagħkom, li ħriġtkom mill-art taʼ l-Eġittu sabiex nurikom li jien Alla.+ Jien Ġeħova Alla tagħkom.’”+

Noti taʼ taħt

Letteralment, “riħa li sserraħ.”
Letteralment, “ruħ.”
Letteralment, “ruħ.” F’vers 30 ukoll.
Letteralment, “ruħ.” F’vers 31 ukoll.
Is-Sabat kien minn inżul ix-xemx tal-Ġimgħa sa nżul ix-xemx tas-Sibt. Ara Eżo 16:23, in-nota taʼ taħt.