Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Mattew 1:1-25

1  Ktieb in-nisel+ taʼ Ġesù Kristu, bin David,+ bin Abraham:+   Abraham nissel lil Iżakk;+ Iżakk nissel lil Ġakobb;+ Ġakobb nissel lil Ġuda+ u lil ħutu;   Ġuda nissel lil Pereż+ u lil Żeraħ minn Tamar; Pereż nissel lil Ħesron;+ Ħesron nissel lil Ram;+   Ram nissel lil Għamminadab; Għamminadab nissel lil Naħson;+ Naħson nissel lil Salmon;+   Salmon nissel lil Bogħaż minn Raħab;+ Bogħaż nissel lil Għobed minn Rut;+ Għobed nissel lil Ġesse;+   Ġesse nissel lil David+ is-sultan.+  David nissel lil Salamun+ minn mart Urija;   Salamun nissel lil Reħobogħam;+ Reħobogħam nissel lil Abija; Abija+ nissel lil Asa;+   Asa nissel lil Ġeħosafat;+ Ġeħosafat nissel lil Ġeħoram;+ Ġeħoram nissel lil Użżija;   Użżija nissel lil Ġotam; Ġotam+ nissel lil Aħaż;+ Aħaż nissel lil Ħeżekija;+ 10  Ħeżekija nissel lil Manasse;+ Manasse+ nissel lil Amon;+ Amon+ nissel lil Ġosija; 11  Ġosija+ nissel lil Ġekonija+ u lil ħutu fi żmien l-eżilju lejn Babilonja.+ 12  Wara l-eżilju lejn Babilonja, Ġekonija nissel lil Saltijel;+ Saltijel nissel lil Żerubbabel;+ 13  Żerubbabel nissel lil Abijud; Abijud nissel lil Eljakim; Eljakim nissel lil Għażor; 14  Għażor nissel lil Sadok; Sadok nissel lil Akim; Akim nissel lil Eljud; 15  Eljud nissel lil Elegħażar; Elegħażar nissel lil Mattan; Mattan nissel lil Ġakobb; 16  Ġakobb nissel lil Ġużeppi r-raġel taʼ Marija, li minnha twieled+ Ġesù, li jgħidulu Kristu.+ 17  Mela, il-ġenerazzjonijiet kollha minn Abraham sa David kienu erbatax, u minn David sa l-eżilju lejn Babilonja erbatax, u mill-eżilju lejn Babilonja sal-Kristu erbatax. 18  Imma t-twelid taʼ Ġesù Kristu kien hekk: Fiż-żmien li ommu Marija kienet imwiegħda+ fiż-żwieġ lil Ġużeppi, qabel ma ngħaqdu flimkien, ħarġet tqila mill-ispirtu qaddis.+ 19  Madankollu, żewġha Ġużeppi, peress li kien raġel sewwa u ma riedx javveliha quddiem in-nies,+ għamel il-ħsieb li jiddivorzjaha*+ bil-moħbi. 20  Imma wara li qagħad jaħseb dwar dan, ara, l-anġlu taʼ Ġeħova deherlu f’ħolma, u qallu: “Ġużeppi, bin David, tibżax tieħu għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fiha hu mill-ispirtu qaddis.+ 21  Hi tiled iben, u int issemmih Ġesù,*+ għax hu jsalva+ lill-poplu tiegħu+ minn dnubiethom.”+ 22  Dan kollu fil-fatt ġara biex iseħħ dak li ntqal minn Ġeħova+ permezz tal-profeta tiegħu:+ 23  “Ara! Il-verġni+ toħroġ tqila u tiled iben, u jsemmuh Emmanuwel,”+ isem li meta jiġi tradott ifisser “Magħna Hu Alla.”+ 24  Imbagħad Ġużeppi qam mill-irqad u għamel kif kien ordnalu l-anġlu taʼ Ġeħova, u ħa lil martu għandu. 25  Imma ma kellux x’jaqsam magħha+ sakemm wildet iben;+ u semmieh Ġesù.+

Noti taʼ taħt

Skond id-drawwa Lhudija, l-għarus kien jitqies bħala raġel miżżewweġ, u kien jinħtieġ id-divorzju biex tintemm l-għerusija.
Bl-Ebrajk “Ġeswa,” li jfisser “Ġeħova Hu Salvazzjoni.”