Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Marku 3:1-35

3  Għal darb’oħra daħal f’sinagoga, u kien hemm raġel b’idu niexfa.+  Għalhekk, kienu għassa tiegħu biex jaraw jekk kienx se jfejjaq lir-raġel f’jum is-Sabat, sabiex ikunu jistgħu jakkużawh.+  U qal lir-raġel li kellu idu niexfa: “Qum u ejja fin-nofs.”  Imbagħad qalilhom: “F’jum is-Sabat, x’tistaʼ tagħmel skond il-liġi, għemil tajjeb jew għemil ħażin, issalva ruħ jew toqtolha?”+ Imma huma baqgħu siekta.  U wara li b’ħarstu wriehom li ma ħax pjaċir, peress li kien imnikket għall-aħħar minħabba l-ebusija taʼ qlubhom,+ qal lir-raġel: “Oħroġ idek.” U dan ħariġha, u idu reġgħet ġiet f’saħħitha.+  U l-Fariżej ħarġu ’l barra u minnufih bdew jiftiehmu mal-partitarji t’Erodi+ kontra tiegħu, sabiex jeqirduh.+  Imma Ġesù telaq mad-dixxipli tiegħu lejn in-naħa tal-baħar; u kotra kbira mill-Galilija u mil-Lhudija marret warajh.+  U saħansitra minn Ġerusalemm u mill-Idumija u min-naħa l-oħra tal-Ġordan u minn madwar Tir+ u Sidon ġiet ħdejh kotra kbira, meta semgħet b’dak kollu li kien qed jagħmel.  U qal lid-dixxipli tiegħu biex ikollu dgħajsa żgħira l-ħin kollu għad-dispożizzjoni tiegħu sabiex il-folla ma trossux. 10  Għax fejjaq lil ħafna, u minħabba f’hekk dawk kollha li kellhom mard serju kienu qed irossu fuqu biex imissuh.+ 11  Saħansitra l-ispirti mhux nodfa,+ kulmeta kienu jarawh, kienu jinxteħtu fl-art quddiemu u jgħajtu u jgħidu: “Int l-Iben t’Alla.”+ 12  Imma ħafna drabi kien jordnalhom bis-sħiħ biex ma jurux min kien.+ 13  U telaʼ fuq muntanja u sejjaħ ħdejh lil min ried,+ u huma marru ħdejh.+ 14  U fforma grupp taʼ tnax, li semmiehom ukoll “appostli,” sabiex jibqgħu miegħu u jibgħathom jippridkaw+ 15  u jkollhom l-awtorità li jkeċċu d-demonji.+ 16  U l-grupp tat-tnax li fforma kienu Xmun, li semmieh ukoll Pietru,+ 17  u Ġakbu bin Żebedew u Ġwanni ħu Ġakbu+ (lil dawn semmiehom ukoll Boanerġes, li jfisser Ulied ir-Ragħad), 18  u Indrì u Filippu u Bartilmew u Mattew u Tumas u Ġakbu bin Alfew u Taddew u Xmun il-Kanani* 19  u Ġuda l-Iskarjota, li iktar tard ittradieh.+ U daħal ġo dar. 20  Għal darb’oħra nġabret il-folla, tant li lanqas biss setgħu jieklu.+ 21  Imma meta qrabatu+ semgħu b’dan, ħarġu biex jaqbduh, għax bdew jgħidu: “Tilef moħħu.”+ 22  Ukoll, l-iskribi li niżlu minn Ġerusalemm bdew jgħidu: “Għandu lil Begħelżebub, u hu jkeċċi d-demonji permezz tal-ħakkiem tad-demonji.”+ 23  Għalhekk, wara li sejħilhom lejh, beda jgħidilhom permezz taʼ tixbihat: “Kif jistaʼ Satana jkeċċi lil Satana? 24  Jekk saltna tinqasam kontra tagħha stess, dik is-saltna ma tistax tibqaʼ wieqfa;+ 25  u jekk dar tinqasam kontra tagħha stess, dik id-dar ma tkunx tistaʼ tibqaʼ wieqfa.+ 26  Ukoll, jekk Satana qam kontra tiegħu nnifsu u nqasam, ma jistax jibqaʼ wieqaf, imma se jintemm.+ 27  Fil-fatt, jekk xi ħadd jidħol fid-dar taʼ raġel b’saħħtu ma jkunx jistaʼ jisraqlu+ ġidu jekk l-ewwel ma jorbotx lir-raġel, u mbagħad ikun jistaʼ jisraq minn daru.+ 28  Tassew ngħidilkom li kollox jinħafer lil ulied il-bnedmin, ikunu xi jkunu d-dnubiet u d-dagħa li jidgħu.+ 29  Madankollu, kulmin jidgħi kontra l-ispirtu qaddis qatt ma jinħafirlu, imma jkun ħati taʼ dnub għal dejjem.”+ 30  Dan qalu għax kienu qed jgħidu: “Għandu spirtu mhux nadif.”+ 31  Issa ġew ommu u ħutu,+ u, waqt li kienu bil-wieqfa barra, bagħtu jsejħulu.+ 32  Kien hemm folla bil-qiegħda madwaru, u għalhekk qalulu: “Ara! Hemm ommok u ħutek barra u qed ifittxuk.”+ 33  Imma wieġeb u qalilhom: “Min huma ommi u ħuti?”+ 34  U ħares lejn dawk li kienu bil-qiegħda madwaru dawra tond u qal: “Ara, ommi u ħuti!+ 35  Kulmin jagħmel ir-rieda t’Alla, dan hu ħija u oħti u ommi.”+

Noti taʼ taħt

Jiġifieri, “iż-Żeluż.”