Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Marku 2:1-28

2  Wara xi jiem reġaʼ daħal Kafarnahum u sar magħruf li kien id-dar.+  Għaldaqstant inġabru ħafna, tant li ma kienx hemm iżjed wisaʼ, lanqas ħdejn il-bieb, u beda jxandrilhom il-kelma.+  U ġew xi rġiel li ġabulu paralitiku li kienu qed jerfgħuh erbgħa min-nies.+  Imma billi ma setgħux iressquh ħdejn Ġesù minħabba l-folla, qalgħu s-saqaf taʼ fuqu, għamlu fetħa, u niżżlu s-sodda li fuqha kien mimdud il-paralitiku.+  U meta Ġesù ra l-fidi tagħhom+ qal lill-paralitiku: “Ibni, dnubietek maħfurin.”+  Issa kien hemm xi skribi bil-qiegħda li bdew jirraġunaw fi qlubhom:+  “Dan ir-raġel għala qed jitkellem hekk? Qed jidgħi. Min jistaʼ jaħfer id-dnubiet ħlief Alla biss?”+  Imma Ġesù, peress li mill-ewwel għaraf fih innifsu li huma kienu qed jirraġunaw b’dan il-mod fi qlubhom, qalilhom: “Għala qed tirraġunaw hekk fi qlubkom?+  X’inhu l-eħfef, li tgħid lill-paralitiku, ‘Dnubietek maħfurin,’ jew li tgħidlu, ‘Qum, erfaʼ soddtok, u imxi’?+ 10  Imma sabiex tkunu tafu li Bin il-bniedem+ għandu awtorità li jaħfer id-dnubiet fuq l-art,”+—qal lill-paralitiku: 11  “Jien ngħidlek, Qum, erfaʼ soddtok, u mur id-dar.”+ 12  U dan qam, minnufih refaʼ s-sodda, u ħareġ ’il barra quddiemhom ilkoll,+ tant li kollha baqgħu mbellhin, u gglorifikaw lil Alla u qalu: “Qatt ma rajna ħaġa bħal din.”+ 13  Reġaʼ ħareġ u mar ħdejn xatt il-baħar; u l-folla kollha baqgħet ġejja ħdejh, u beda jgħallimhom. 14  Imma waqt li kien għaddej, lemaħ lil Levi+ bin Alfew bil-qiegħda fl-uffiċċju tat-taxxi u qallu: “Kun segwaċi tiegħi.” U dan qam u mar warajh.+ 15  Iktar tard Ġesù inzerta li kien qiegħed mal-mejda d-dar tiegħu, u kien hemm ħafna kolletturi tat-taxxi+ u midinbin li poġġew miegħu u mad-dixxipli tiegħu, għax kien hemm ħafna minnhom u bdew imorru warajh.+ 16  Imma l-iskribi tal-Fariżej, meta rawh li kien qed jiekol mal-midinbin u l-kolletturi tat-taxxi, bdew jgħidu lid-dixxipli tiegħu: “Dan jiekol mal-kolletturi tat-taxxi u l-midinbin?”+ 17  Malli semaʼ dan Ġesù qalilhom: “Dawk li huma b’saħħithom m’għandhomx bżonn tabib, imma dawk li huma morda iva. Ma ġejtx insejjaħ lin-nies sewwa imma lill-midinbin.”+ 18  Issa d-dixxipli taʼ Ġwanni u l-Fariżej kienu jsumu regolarment. Għalhekk, ġew u qalulu: “Għala d-dixxipli taʼ Ġwanni u d-dixxipli tal-Fariżej isumu regolarment imma d-dixxipli tiegħek ma jsumux?”+ 19  U Ġesù qalilhom: “Waqt li l-għarus ikun magħhom il-ħbieb taʼ l-għarus ma jistgħux isumu,+ hux hekk? Sakemm ikollhom l-għarus magħhom ma jistgħux isumu.+ 20  Imma jiġi żmien meta l-għarus jittiħdilhom, u mbagħad dakinhar isumu.+ 21  Ħadd ma jħit roqgħa drapp ġdid fuq libsa qadima; jekk jagħmel hekk, is-saħħa tar-roqgħa tiġbed il-libsa, id-drapp il-ġdid jiġbed il-qadim, u t-tiċrita tikber.+ 22  Ukoll, ħadd ma jqiegħed inbid ġdid fi ġlud taʼ l-inbid qodma; jekk jagħmel hekk, l-inbid jifqaʼ l-ġlud, u jintilfu kemm l-inbid kif ukoll il-ġlud.+ Imma n-nies iqiegħdu nbid ġdid fi ġlud ġodda.”+ 23  Issa ġara li f’jum is-Sabat kien għaddej minn qalb l-għelieqi miżrugħin bil-qamħ, u d-dixxipli tiegħu bdew jaqtgħu+ s-sbul+ huma u għaddejjin. 24  Għalhekk, il-Fariżej qalulu: “Ismaʼ ’l hawn! Għala qed jagħmlu dak li skond il-liġi ma jistgħux jagħmluh f’jum is-Sabat?”+ 25  Imma hu qalilhom: “Qatt ma qrajtu x’għamel David+ meta ġie fil-bżonn u qabdu l-ġuħ, hu u l-irġiel li kienu miegħu?+ 26  Kif hu daħal fid-dar t’Alla, fir-rakkont dwar Abjatar+ il-qassis ewlieni, u kiel il-ħobż tal-preżentazzjoni,+ li skond il-liġi+ ħadd ma jistaʼ jieklu ħlief il-qassisin, u ta minnu wkoll lill-irġiel li kienu miegħu?”+ 27  Għalhekk, kompla jgħidilhom: “Is-Sabat kien magħmul għall-bniedem,+ u mhux il-bniedem għas-Sabat;+ 28  għaldaqstant, Bin il-bniedem hu saħansitra s-Sid tas-Sabat.”+

Noti taʼ taħt