Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Marku 15:1-47

15  U minnufih mas-sebħ il-qassisin ewlenin flimkien max-xjuħ u l-iskribi, saħansitra s-Sinedriju kollu, ikkonsultaw bejniethom,+ rabtu lil Ġesù, ħaduh, u tawh f’idejn Pilatu.+  Għalhekk, Pilatu staqsieh: “Int is-sultan+ tal-Lhud?” Wieġeb u qallu: “Int stess qed tgħidu.”+  Imma l-qassisin ewlenin bdew jakkużawh b’ħafna affarijiet.+  Issa Pilatu reġaʼ beda jistaqsih u qallu: “Ma twieġeb xejn?+ Ara kemm qed iġibu akkużi kontrik.”+  Imma Ġesù ma wieġeb xejn iżjed, tant li Pilatu beda jistagħġeb.+  Issa minn festa għal oħra kien jeħilsilhom priġunier, lil min kienu jridu huma.+  F’dak iż-żmien kien hemm wieħed jgħidulu Barabba fil-ħabs max-xewwiexa li fir-rewwixta kienu qatlu.+  Għalhekk, il-folla telgħet u bdiet titolbu jagħmel dak li kien jagħmlilha s-soltu.  Pilatu wieġeb u qalilhom: “Triduni neħilsilkom lis-sultan tal-Lhud?”+ 10  Għax intebaħ li kien minħabba l-għira+ li l-qassisin ewlenin kienu tawhulu f’idejh.+ 11  Imma l-qassisin ewlenin xewxu lill-folla biex, minflok, iġegħluh jeħilsilhom lil Barabba.+ 12  Pilatu reġaʼ wieġeb u qalilhom: “Allura, x’se nagħmel b’dak li tgħidulu s-sultan+ tal-Lhud?”+ 13  Għal darb’oħra għajtu: “Sammru maʼ zokk!”+ 14  Imma Pilatu qalilhom: “Għala, x’għamel ħażin?” Iżda iktar għajtu: “Sammru maʼ zokk!”+ 15  Imbagħad Pilatu, billi xtaq jissodisfa lill-folla,+ ħelsilhom lil Barabba, u, wara li fflaġella lil Ġesù, tahulhom biex isammruh maʼ zokk.+ 16  Is-suldati issa ħaduh fil-bitħa, jiġifieri, fil-palazz tal-gvernatur; u sejħu lill-ġemgħa kollha tat-truppi,+ 17  u libbsuh mantar vjola u nisġu kuruna tax-xewk u poġġewhielu fuq rasu.+ 18  U bdew isellmulu: “Is-sliem għalik,+ Sultan tal-Lhud!” 19  Ukoll, tawh b’qasba fuq rasu u beżqulu u bdew jinżlu għarkopptejhom u jmilu quddiemu.+ 20  Fl-aħħar, wara li xebgħu jiżżuffjettaw bih, neżżgħulu l-mantar vjola u libbsuh ħwejġu. U ħaduh biex isammruh maʼ zokk.+ 21  Ukoll, ġiegħlu lil wieħed li kien għaddej minn hemmhekk, ċertu Xmun minn Ċirene, li kien ġej mill-kampanja, missier Alessandru u Rufu, jerfagħlu z-zokk tat-tortura.+ 22  U ġabuh fil-post li jismu Golgota, isem li meta jiġi tradott ifisser Post il-Qorriegħa.+ 23  Hawnhekk ipprovaw jagħtuh inbid imħallat bid-droga tal-mirra,+ imma ma ħadux.+ 24  U sammruh maʼ zokk u qassmu ħwejġu+ billi tellgħuhom bix-xorti biex jaraw kull wieħed x’se jieħu.+ 25  Issa kienet it-tielet siegħa*+ meta sammruh maʼ zokk. 26  U l-iskrizzjoni bl-akkuża+ kontrih kienet miktuba fuq, “Is-Sultan tal-Lhud.”+ 27  Iktar minn hekk, miegħu tpoġġew fuq zokk żewġ ħallelin, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xellug tiegħu.+ 28*  —— 29  U dawk li kienu għaddejjin bdew jgħajruh,+ ixenglu rashom u jgħidulu: “Bħu għalik! Int li kellek twaqqaʼ t-tempju u tibnih fi żmien tlett ijiem,+ 30  salva lilek innifsek u inżel minn fuq iz-zokk tat-tortura.”+ 31  Bl-istess mod ukoll il-qassisin ewlenin kienu qed jiżżuffjettaw bejniethom flimkien maʼ l-iskribi u jgħidu: “Salva lil oħrajn; lilu nnifsu ma jistax isalva!+ 32  Ħa jinżel issa minn fuq iz-zokk tat-tortura l-Kristu, is-Sultan taʼ Israel, biex aħna naraw u nemmnu.”+ Anki dawk li kienu tpoġġew bħalu fuq zokk kienu qed iżebilħuh.+ 33  X’ħin saret is-sitt siegħa* waqgħet dalma fuq l-art kollha sad-disaʼ siegħa.*+ 34  U fid-disaʼ siegħa Ġesù għajjat b’leħen għoli: “Eli, Eli, lama sabaqtani?” kliem li meta jiġi tradott ifisser: “Alla tiegħi, Alla tiegħi, għala abbandunajtni?”+ 35  U xi wħud minn dawk li kienu weqfin fil-qrib, meta semgħuh, bdew jgħidu: “Ara! Qed isejjaħ lil Elija.”*+ 36  Imma wieħed raġel mar jiġri, xarrab sponża bl-inbid qares, poġġieha fuq qasba, u beda jagħtih jixrob+ u jgħid: “Ħalluh! Ħa naraw jekk Elija jiġix iniżżlu.”+ 37  Imma Ġesù għajjat għajta kbira u miet.+ 38  U l-purtiera+ tas-santwarju ċċarrtet fi tnejn minn fuq s’isfel.+ 39  Issa l-fizzjal taʼ l-armata, li kien wieqaf quddiemu, meta ra f’liema ċirkustanzi miet, qal: “Żgur li dan ir-raġel kien Bin Alla.”+ 40  Kien hemm ukoll xi nisa qed iħarsu mill-bogħod,+ fosthom Marija l-Maddalena kif ukoll Marija omm Ġakbu ż-Żgħir u Ġosè, u Salomè,+ 41  li kienu jakkumpanjawh+ u jaqduh meta kien fil-Galilija, u ħafna nisa oħra li kienu telgħu miegħu Ġerusalemm.+ 42  Issa, billi kien diġà tard wara nofsinhar, u peress li kien jum it-Tħejjija,* jiġifieri, il-ġurnata taʼ qabel is-Sabat, 43  ġie Ġużeppi minn Arimatija, membru rispettabbli tal-Kunsill, li wkoll kien qed jistenna s-saltna t’Alla.+ Hu għamel il-kuraġġ biex jidħol quddiem Pilatu u talbu l-ġisem+ taʼ Ġesù. 44  Imma Pilatu kien fid-dubju jekk kienx diġà mejjet, u sejjaħ lill-fizzjal taʼ l-armata u staqsieh jekk kienx diġà miet. 45  Għalhekk, wara li sar jaf fiċ-ċert mingħand il-fizzjal taʼ l-armata, ta l-ġisem lil Ġużeppi.+ 46  Għaldaqstant, dan xtara għażel fin u niżżel il-ġisem, keffnu fl-għażel fin u poġġieh+ f’qabar+ li kien imħaffer fil-blat; u gerbeb ġebla mal-bieb tal-qabar tat-tifkira.+ 47  Imma Marija l-Maddalena u Marija omm Ġosè baqgħu jħarsu lejn il-post fejn tpoġġa.+

Noti taʼ taħt

Madwar id-9 a.m., tibda tgħodd minn tlugħ ix-xemx.
Ara Mt 17:21, in-nota taʼ taħt.
Madwar nofsinhar, tibda tgħodd minn tlugħ ix-xemx.
Madwar it-3 p.m., tibda tgħodd minn tlugħ ix-xemx.
Ifisser “Alla Tiegħi Hu Ġeħova.”
Ara Mt 27:62, in-nota taʼ taħt.