Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Marku 10:1-52

10  Minn hemmhekk qam u ġie fil-fruntieri tal-Lhudija u n-naħa l-oħra tal-Ġordan, u għal darb’oħra ġew ħdejh il-folol, u kif kienet id-drawwa tiegħu reġaʼ beda jgħallimhom.+  Issa resqu xi Fariżej u, biex jipprovawh, bdew jistaqsuh jekk skond il-liġi raġel setax jiddivorzja lil martu.+  Hu wieġeb u qalilhom: “X’ordnalkom Mosè?”  Qalulu: “Mosè ppermetta li wieħed jikteb ċertifikat taʼ tkeċċija u jiddivorzjaha.”+  Imma Ġesù qalilhom: “Kien minħabba l-ebusija taʼ qalbkom+ li kitbilkom dan il-kmandament.  Iżda, mill-bidu tal-ħolqien ‘Għamilhom raġel u mara.+  Minħabba f’hekk raġel iħalli lil missieru u lil ommu,  u t-tnejn ikunu ġisem wieħed’;+ mela m’għadhomx iktar tnejn, imma ġisem wieħed.  Għalhekk, dak li Alla għaqqad flimkien ħa ma jifirdu ebda bniedem.”+ 10  Meta reġgħu kienu d-dar,+ id-dixxipli bdew jistaqsuh dwar dan. 11  U qalilhom: “Kulmin jiddivorzja lil martu u jiżżewweġ oħra jagħmel adulterju+ kontriha, 12  u jekk mara, wara li tiddivorzja lil żewġha, tiżżewweġ ieħor, tagħmel adulterju.”+ 13  Issa n-nies bdew iġibulu xi tfal żgħar biex imisshom; imma d-dixxipli ċanfruhom.+ 14  Malli ra dan, Ġesù ma ħax pjaċir u qalilhom: “Ħallu t-tfal żgħar jiġu għandi; tipprovawx twaqqfuhom, għax is-saltna t’Alla hi taʼ min hu bħalhom.+ 15  Tassew ngħidilkom, Kulmin ma jilqax is-saltna t’Alla bħal tifel żgħir żgur ma jidħolx fiha.”+ 16  U ħaddan it-tfal miegħu u beda jberikhom waqt li jpoġġi idejh fuqhom.+ 17  Hu u sejjer fi triqtu ġie jiġri lejh wieħed raġel li niżel għarkopptejh quddiemu u staqsieh: “Għalliem Tajjeb, xi rrid nagħmel biex niret il-ħajja taʼ dejjem?”+ 18  Ġesù qallu: “Għala ssejjaħli tajjeb?+ Ħadd m’hu tajjeb, ħlief Alla biss.+ 19  Tafhom il-kmandamenti, ‘Toqtolx,+ Tagħmilx adulterju,+ Tisraqx,+ Tixhidx falz,+ Tagħmilx frodi,+ Onora lil missierek u lil ommok.’”+ 20  Qallu r-raġel: “Għalliem, dawn kollha ħaristhom sa minn żgħożiti.” 21  Ġesù ħares lejh, ħass imħabba għalih, u qallu: “Ħaġa waħda jonqsok: Mur, bigħ dak li għandek u agħti lill-foqra, u jkollok teżor fis-sema, u ejja kun segwaċi tiegħi.”+ 22  Imma hu sewwed qalbu għal dan il-kliem u telaq imnikket, għax kellu ħafna ġid.+ 23  Wara li ta ħarsa madwaru Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Kemm se jkun diffiċli għal dawk li għandhom il-flus+ biex jidħlu fis-saltna t’Alla!”+ 24  Imma d-dixxipli ssorprendew ruħhom+ bi kliemu. Għaldaqstant, Ġesù reġaʼ qalilhom: “Uliedi, kemm hu diffiċli biex tidħol fis-saltna t’Alla! 25  Hu eħfef li ġemel jgħaddi minn għajn taʼ labra milli raġel għani jidħol fis-saltna t’Alla.”+ 26  Huma baqgħu iktar imbellhin u qalulu: “Allura min jistaʼ jiġi salvat?”+ 27  Ġesù ħares dritt lejhom u qal: “Għall-bnedmin hu impossibbli, imma mhux għal Alla, għax kollox hu possibbli għal Alla.”+ 28  Pietru beda jgħidlu: “Ara! Aħna tlaqna kollox u ġejna warajk.”+ 29  Qal Ġesù: “Tassew ngħidilkom, Ħadd ma telaq lil daru jew lil ħutu subien jew bniet jew lil ommu jew lil missieru jew tfal jew għelieqi minħabba fija u minħabba l-aħbar tajba+ 30  li ma jiħux mitt darba+ iktar issa f’dan iż-żmien, djar u aħwa subien u aħwa bniet u ommijiet u tfal u għelieqi, bil-persekuzzjonijiet,+ u fis-sistema li ġejja, ħajja taʼ dejjem. 31  Madankollu, ħafna li huma l-ewwel ikunu l-aħħar, u taʼ l-aħħar l-ewwel.”+ 32  Issa huma kienu fit-triq telgħin lejn Ġerusalemm, u Ġesù kien miexi quddiemhom, u baqgħu mistagħġbin; imma dawk li kienu ġejjin wara bdew jibżgħu. Għal darb’oħra ġibed lit-tnax fil-ġenb u beda jgħidilhom dak li kellu jgħaddi minnu:+ 33  “Hawn aħna, telgħin Ġerusalemm, u Bin il-bniedem se jingħata f’idejn il-qassisin ewlenin u l-iskribi, u dawn jikkundannawh għall-mewt u jagħtuh f’idejn in-nies tal-ġnus,+ 34  u jiżżuffjettaw bih u jobżqulu u jsawtuh u joqtluh, imma tlett ijiem wara jqum.”+ 35  U Ġakbu u Ġwanni, iż-żewġ ulied taʼ Żebedew,+ resqu lejh u qalulu: “Għalliem, irriduk tagħmlilna dak li nitolbuk.”+ 36  Qalilhom: “Xi triduni nagħmlilkom?” 37  Qalulu: “Ħallina noqogħdu bil-qiegħda, wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xellug, fil-glorja tiegħek.”+ 38  Imma Ġesù qalilhom: “Ma tafux x’qed titolbu. Tistgħu tixorbu l-kies li qed nixrob jien, jew titgħammdu bil-magħmudija li qed nitgħammed biha jien?”+ 39  Qalulu: “Nistgħu.” Għal dan, Ġesù qalilhom: “Il-kies li qed nixrob jien se tixorbuh, u bil-magħmudija li qed nitgħammed jien se titgħammdu.+ 40  Iżda, li toqogħdu bil-qiegħda fuq il-lemin jew fuq ix-xellug tiegħi ma nistax nagħtih jien,+ imma hu taʼ dawk li tħejja għalihom.” 41  Meta l-għaxra l-oħra semgħu b’dan, xejn ma ħadu pjaċir b’Ġakbu u Ġwanni.+ 42  Imma, wara li sejħilhom lejh, Ġesù qalilhom: “Intom tafu li dawk li jidhru li qed jaħkmu lill-ġnus jiddominawhom u l-kbarat tagħhom għandhom awtorità fuqhom.+ 43  Dan m’għandux ikun fostkom; imma kulmin irid isir kbir fostkom irid ikun il-qaddej tagħkom,+ 44  u kulmin irid ikun l-ewwel fostkom irid ikun l-ilsir taʼ kulħadd.+ 45  Għax anki Bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi+ imma biex jaqdi u jagħti ruħu b’fidwa+ għal ħafna.”+ 46  U daħlu Ġeriko. Issa hu u ħiereġ minn Ġeriko mad-dixxipli tiegħu u maʼ folla mdaqqsa, Bartimew (bin Timew), tallab agħma, kien bil-qiegħda mal-ġenb tat-triq.+ 47  Meta semaʼ li kien Ġesù n-Nazzarenu, beda jgħajjat u jgħid: “Bin David,+ Ġesù, ikollok ħniena minni!”+ 48  Għal dan, ħafna bdew iċanfruh biex jiskot; imma hu iktar baqaʼ jgħajjat: “Bin David, ikollok ħniena minni!”+ 49  Għalhekk, Ġesù waqaf u qal: “Sejħulu.” U huma sejħu lill-agħma u qalulu: “Agħmel kuraġġ, qum, qed isejjaħlek.”+ 50  Dan tajjar il-mantar minn fuqu, qabeż fuq saqajh u mar ħdejn Ġesù. 51  U Ġesù wieġeb u qallu: “Xi tridni nagħmillek?”+ Qallu l-agħma: “Rabboni,* ħa nerġaʼ nieħu d-dawl.”+ 52  U Ġesù qallu: “Mur, il-fidi tiegħek fejqitek.”+ U minnufih reġaʼ ħa d-dawl,+ u beda miexi warajh fit-triq.+

Noti taʼ taħt

Jiġifieri, “Għalliem.”