Luqa 15:1-32

15  Issa l-​kolletturi kollha tat-​taxxi+ u l-​midinbin+ kienu jersqu lejh biex jisimgħuh.  Għaldaqstant, kemm il-​Fariżej u kemm l-​iskribi kienu jgemgmu minn taħt l-​ilsien u jgħidu: “Dan ir-​raġel jilqaʼ lill-​midinbin u jiekol magħhom.”+  Imbagħad qalilhom din it-​tixbiha:  “Min minnkom, li jkollu mitt nagħġa u jitlef waħda minnhom, ma jħallix warajh lid-​disgħa u disgħin fix-​xagħri u jmur ifittex il-​mitlufa sakemm isibha?+  U meta jsibha jpoġġiha fuq spallejh u jifraħ.+  U meta jasal id-​dar isejjaħ flimkien lil ħbiebu u lill-​ġirien tiegħu u jgħidilhom, ‘Ifirħu miegħi, għax sibt in-​nagħġa li ntilfitli.’+  Ngħidilkom li, bl-​istess mod, ikun hemm iktar ferħ fis-​sema minħabba midneb wieħed li jindem+ milli minħabba disgħa u disgħin bniedem sewwa li m’għandhomx bżonn jindmu.+  “Jew liema mara li jkollha għaxar muniti taʼ drakma* u titlef waħda ma tixgħelx musbieħ, tiknes darha, u tfittex bir-​reqqa sakemm issibha?  U meta ssibha, issejjaħ flimkien lin-​nisa ħbieb u ġirien tagħha u tgħidilhom, ‘Ifirħu miegħi, għax sibt id-​drakma li tlift.’ 10  Bl-istess mod, ngħidilkom, ikun hemm ferħ fost l-​anġli t’Alla minħabba midneb wieħed li jindem.”+ 11  Imbagħad qal: “Wieħed raġel kellu żewġ ulied.+ 12  U ż-​żgħir qal lil missieru, ‘Missier, agħtini l-​parti mill-​proprjetà li hi sehmi.’+ Imbagħad dan qassmilhom ġidu.+ 13  U wara ftit jiem iż-​żgħir ġabar kollox u siefer lejn pajjiż imbiegħed, u hemmhekk berbaq ġidu billi għex ħajja sfrattata.+ 14  Meta nefaq kollox, waqaʼ ġuħ kbir maʼ dak il-​pajjiż kollu, u hu ġie fil-​bżonn. 15  Hu saħansitra mar u qabad maʼ wieħed miċ-​ċittadini taʼ dak il-​pajjiż, u dan bagħtu fl-​għelieqi tiegħu biex jirgħa l-​ħnieżer.+ 16  U kien jixtieq jimla żaqqu bil-​ħarrub li kienu jieklu l-​ħnieżer, imma ħadd ma kien jagħtih xejn.+ 17  “Meta ġie f’sensih, qal, ‘Kemm lavranti maʼ missieri għandhom ħobż bix-​xabaʼ, waqt li jien qed immut bil-​ġuħ hawnhekk! 18  Inqum u mmur+ għand missieri u ngħidlu: “Missier, jien dnibt kontra s-​sema u kontrik.+ 19  M’għadux jistħoqqli li nissejjaħ ibnek. Agħmilni bħal wieħed mil-​lavranti tiegħek.”’ 20  Għalhekk, qam u mar għand missieru. Waqt li kien għadu ’l bogħod, missieru lemħu u ħassu mqanqal u tħassru, u telaq jiġri u għannqu u biesu b’tenerezza. 21  Imbagħad l-​iben qallu, ‘Missier, jien dnibt kontra s-​sema u kontrik.+ M’għadux jistħoqqli li nissejjaħ ibnek. Agħmilni bħal wieħed mil-​lavranti tiegħek.’+ 22  Imma l-​missier qal lill-​ilsiera tiegħu, ‘Ħaffu! Oħorġu libsa, l-​aħjar waħda, u libbsuhielu,+ u poġġulu ċurkett+ f’idu u sandli f’saqajh. 23  U ġibu l-​għoġol l-​imsemmen,+ oqtluh, u ejja nieklu u nieħdu pjaċir, 24  għax dan ibni kien mejjet u reġaʼ ħa l-​ħajja;+ kien mitluf u nstab.’ U bdew jieħdu pjaċir. 25  “Issa ibnu l-​kbir+ kien fl-​għalqa; u x’ħin kien ġej u wasal qrib id-​dar semaʼ d-​daqq u ż-​żfin. 26  Għalhekk, sejjaħ wieħed mill-​qaddejja u staqsieh dan x’kien ifisser. 27  Qallu, ‘Ġie ħuk,+ u missierek+ qatel l-​għoġol l-​imsemmen, għax laqgħu lura qawwi u sħiħ.’ 28  Imma hu rrabja u ma riedx jidħol. Imbagħad missieru ħareġ barra u beda jitolbu bil-​ħrara.+ 29  Hu wieġeb u qal lil missieru, ‘Ili tant snin nitjassar għalik u qatt ma ksirt il-​kmand tiegħek, u madankollu lili qatt ma tajtni gidi biex nieħu pjaċir maʼ ħbiebi.+ 30  Imma malli wasal dan ibnek+ li ħela ġidek mal-​prostituti,+ int qtiltlu l-​għoġol l-​imsemmen.’+ 31  Imbagħad qallu, ‘Ibni, int dejjem kont miegħi, u kulma hu tiegħi hu tiegħek;+ 32  imma aħna ma stajniex ma niħdux pjaċir u nifirħu, għax dan ħuk kien mejjet u ħa l-​ħajja, u kien mitluf u nstab.’”+

Noti taʼ taħt

Munita taʼ drakma kienet ekwivalenti għal tliet kwarti taʼ paga taʼ ġurnata.