Luqa 13:1-35

13  Dak l-​istess żmien kien hemm xi wħud preżenti li qalulu dwar il-​Galilin+ li Pilatu kien ħallat demmhom mas-​sagrifiċċji tagħhom.  Għalhekk, wieġeb u qalilhom: “Timmaġinaw intom li dawn il-​Galilin kienu iżjed midinbin+ mill-​Galilin l-​oħra kollha għax sofrew dan?  Le, tabilħaqq, ngħidilkom; imma jekk ma tindmux, intom ilkoll tinqerdu bl-​istess mod.+  Jew dawk it-​tmintax li waqaʼ fuqhom it-​torri f’Silogħam u qatilhom, timmaġinaw intom li kienu iżjed midjunin min-​nies l-​oħra kollha li joqogħdu Ġerusalemm?  Le, tabilħaqq, ngħidilkom; imma jekk ma tindmux, intom ilkoll tinqerdu bl-​istess mod.”+  Imbagħad qalilhom din it-​tixbiha: “Wieħed raġel kellu siġra tat-​tin imħawla fl-​għalqa tad-​dwieli tiegħu,+ u mar ifittex il-​frott fiha,+ imma ma sab xejn.+  Imbagħad qal lil dak li kien jiħodlu ħsieb id-​dwieli, ‘Ili tliet snin+ niġi nfittex il-​frott f’din is-​siġra tat-​tin, imma qatt ma sibt. Qaċċatha!+ Għala għandha tibqaʼ tħalli l-​art moħlija?’  Dak wieġeb u qallu, ‘Mgħallem, ħalliha+ għal din is-​sena wkoll, sakemm inħaffer madwarha u nitfgħalha d-​demel;  u jekk imbagħad fil-​futur tagħmel il-​frott, tajjeb; imma jekk le, qaċċatha.’”+ 10  Issa kien is-​Sabat u kien qed jgħallem f’waħda mis-​sinagogi. 11  U, ara! Kien hemm mara li kienet ilha marida għal tmintax-il sena minħabba l-​influwenza taʼ demonju+ u kienet mgħawġa ganċ u ma kinitx tistaʼ tiddritta. 12  Meta raha, Ġesù sejħilha u qalilha: “Mara, int meħlusa+ mid-​dgħjufija tiegħek.” 13  U poġġa idejh fuqha; u minnufih iddrittat,+ u bdiet tigglorifika lil Alla. 14  Imma għal dan, l-​uffiċjal li jippresiedi fis-​sinagoga xejn ma ħa pjaċir li Ġesù fejjaq fis-​Sabat, u beda jgħid lill-​folla: “Hemm sitt ijiem li fihom għandu jsir ix-​xogħol;+ għalhekk, fihom ejjew tfejqu, u mhux f’jum is-​Sabat.”+ 15  Madankollu, il-​Mulej wieġeb u qallu: “Ipokriti,+ ma jħollx kull wieħed minnkom f’jum is-​Sabat il-​barri jew il-​ħmar tiegħu mill-​istalla u jieħdu biex jisqih?+ 16  Allura, ma kienx wasal iż-​żmien għal din il-​mara li hi bint Abraham+ u li Satana żammha marbuta, ara, għal tmintax-il sena, li tinħall minn dan l-​irbit f’jum is-​Sabat?” 17  Meta qal dan, dawk kollha li kienu jopponuh bdew jistħu;+ imma l-​folla kollha bdiet tifraħ bl-​affarijiet glorjużi kollha li għamel.+ 18  Għalhekk, qal: “Lil xiex tixbah is-​saltna t’Alla, u maʼ xiex inqabbilha?+ 19  Tixbah lil żerriegħa tal-​mustarda li raġel ħa u żeraʼ fil-​ġnien tiegħu, u din kibret u saret siġra, u l-​għasafar tas-​sema+ bdew joqogħdu fil-​friegħi tagħha.”+ 20  U reġaʼ qal: “ Maʼ xiex inqabbilha s-​saltna t’Alla? 21  Tixbah lill-​ħmira li mara ħadet u ħbiet fi tliet seat dqiq sakemm tħemmret l-​għaġna kollha.”+ 22  U għadda minn belt għal belt u minn raħal għal raħal jgħallem, waqt li kompla fil-​vjaġġ tiegħu lejn Ġerusalemm.+ 23  Issa wieħed raġel qallu: “Mulej, huma ftit dawk li jiġu salvati?”+ Qalilhom: 24  “Stinkaw+ kemm tifilħu biex tidħlu mill-​bieb id-​dejjaq,+ għax ngħidilkom, ħafna jipprovaw jidħlu imma ma jkunux jistgħu+ 25  meta sid id-​dar ikun qam u sakkar il-​bieb, u intom tkunu barra u tibdew tħabbtu fuq il-​bieb u tgħidu, ‘Sinjur, iftħilna.’+ Imma hu jwieġeb u jgħidilkom, ‘Ma nafx min intom.’+ 26  Imbagħad tibdew tgħidu, ‘Kilna u xrobna quddiemek, u int għallimt fit-​toroq prinċipali tagħna.’+ 27  Imma hu jgħidilkom, ‘Ma nafx min intom. Itilqu minn quddiemi, intom ilkoll li tagħmlu dak li mhux sewwa!’+ 28  Hemmhekk se tibku u tgħażżu snienkom,+ meta taraw lil Abraham, lil Iżakk, lil Ġakobb, u lill-​profeti kollha fis-​saltna t’Alla,+ imma intom tintefgħu ’l barra. 29  Iktar minn hekk, jiġu nies mil-​lvant u l-​punent, mit-​tramuntana u n-​nofsinhar,+ u joqogħdu mal-​mejda fis-​saltna t’Alla.+ 30  U, ara! Hemm dawk taʼ l-​aħħar li jkunu l-​ewwel, u hemm dawk taʼ l-​ewwel li jkunu l-​aħħar.”+ 31  Dak il-​ħin stess telgħu xi Fariżej u qalulu: “Oħroġ u itlaq minn hawn, għax Erodi* jrid joqtlok.” 32  U qalilhom: “Morru għidu lil dak il-​volpi,+ ‘Ara! Qed inkeċċi d-​demonji u nwettaq il-​fejqan illum u għada, u fit-​tielet jum inkun lestejt.’+ 33  Madankollu, irrid immur illum, għada, u pitgħada, għax mhux aċċettabbli li profeta jiġi meqrud ’il barra minn Ġerusalemm.+ 34  Ġerusalemm, Ġerusalemm, il-​qattiela+ tal-​profeti u l-​ħaġġara+ taʼ dawk li ntbagħtulha! Kemm-il darba ridt niġbor lil uliedek flimkien bħalma qroqqa tiġbor il-​flieles tagħha taħt ġwinħajha,+ imma intom dan ma ridtuhx!+ 35  Ara! Darkom+ mitluqa f’idejkom. Ngħidilkom, Żgur ma tarawnix sakemm tgħidu, ‘Imbierek dak li jiġi f’isem Ġeħova.’”+

Noti taʼ taħt

Ara Lq 3:1, in-​nota taʼ taħt.