Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Levitiku 5:1-19

5  “‘Issa jekk xi ħadd*+ jidneb għax ikun semaʼ lil min jisħet+ fil-pubbliku u hu jkun xhud jew ikun rah jew sar jaf bih, jekk ma jirrapportax+ dan, irid iwieġeb għall-iżball tiegħu.  “‘Jew meta xi ħadd imiss xi ħaġa mhix nadifa, sew il-ġisem mejjet taʼ bhima salvaġġa mhix nadifa, sew il-ġisem mejjet t’annimal domestiku mhux nadif, u sew il-ġisem mejjet taʼ ħliqa mhix nadifa minn dawk li jgħixu fi qtajjaʼ,+ għalkemm ma jkunx konxju taʼ dan,+ xorta waħda jkun mhux nadif* u jsir ħati.+  Jew jekk imiss xi nuqqas taʼ ndafa taʼ xi bniedem,+ hu x’inhu n-nuqqas taʼ ndafa tiegħu li bih jistaʼ jsir mhux nadif, għalkemm ma jkunx konxju taʼ dan, x’ħin jinduna b’dan, hu jsir ħati.  “‘Jew jekk xi ħadd jaħlef u jasal biex jitkellem b’xofftejh bla ma jaħsibha+ biex jagħmel id-deni+ jew biex jagħmel il-ġid rigward kwalunkwe ħaġa, hi x’inhi, li l-bniedem jistaʼ jgħid bla ma jaħsibha f’ħalfa,+ għalkemm ma jkunx konxju taʼ dan, x’ħin jinduna b’dan, imbagħad hu jsir ħati taʼ waħda minn dawn l-affarijiet.  “‘U jrid iseħħ li jekk isir ħati taʼ xi waħda minn dawn l-affarijiet, irid jistqarr+ b’liema mod dineb.  U lil Ġeħova jrid iġiblu l-offerta għall-ħtija+ għad-dnub li jkun għamel, jiġifieri, mara mill-merħla, ħarufa jew gidja,+ bħala offerta għad-dnub; u l-qassis irid jagħmel tpattija għalih għal dnubu.+  “‘Iżda, jekk ma jkollux biex jagħti nagħġa,+ irid iġib bħala l-offerta għall-ħtija tiegħu għad-dnub li jkun għamel żewġ gamimiet+ jew żewġ bċieċen lil Ġeħova, wieħed għal offerta għad-dnub+ u wieħed għal offerta tal-ħruq.  U jrid iġibhom lill-qassis, li jippreżenta l-ewwel wieħed bħala offerta għad-dnub u b’difrejh jaqtagħlu+ rasu min-naħa taʼ quddiem t’għonqu, imma m’għandux jaqtagħha barra.  U jroxx ftit mid-demm taʼ l-offerta għad-dnub fuq il-ġenb taʼ l-artal, imma l-bqija tad-demm jiġi mċarċar f’riġlejn l-artal.+ Din hi offerta għad-dnub. 10  U l-ieħor joffrih bħala offerta tal-ħruq skond il-proċedura regulari;+ u l-qassis jagħmel tpattija+ għalih għad-dnub li jkun għamel, u b’hekk jinħafirlu.+ 11  “‘Issa jekk ma jkollux biex jagħti+ żewġ gamimiet jew żewġ bċieċen, irid iġib bħala l-offerta tiegħu għad-dnub li jkun għamel wieħed minn għaxra t’efa+ dqiq fin bħala offerta għad-dnub. Ma jridx jagħmel żejt+ fuqha u ma jridx iqiegħed inċens abjad fuqha, għax din hi offerta għad-dnub.+ 12  U jġibha għand il-qassis, u l-qassis jaqbad ponn minnha bħala tfakkira+ tagħha u jaħraqha fuq l-artal, fuq l-offerti taʼ Ġeħova magħmulin bin-nar.+ Din hi offerta għad-dnub.+ 13  U l-qassis jagħmel tpattija+ għalih għad-dnub li jkun għamel, kwalunkwe wieħed minn dawn id-dnubiet, u b’hekk jinħafirlu; u ssir tal-qassis+ l-istess bħal offerta tal-qmuħ.’” 14  U Ġeħova kompla jkellem lil Mosè u jgħidlu: 15  “Jekk xi ħadd ma jurix fedeltà billi fil-fatt jidneb bi żball kontra l-affarijiet imqaddsin taʼ Ġeħova,+ bħala l-offerta għall-ħtija+ tiegħu lil Ġeħova jrid iġiblu muntun bla difett mill-merħla, skond il-valur stmat fi xwiekel fidda,+ skond ix-xekel tal-post qaddis, bħala offerta għall-ħtija. 16  U jagħti kumpens għad-dnub li jkun għamel kontra l-post qaddis u jżid miegħu wieħed minn ħamsa+ taʼ kemm jiswa, u jagħtih lill-qassis, sabiex il-qassis jagħmel tpattija+ għalih bil-muntun taʼ l-offerta għall-ħtija, u b’hekk jinħafirlu.+ 17  “U jekk xi ħadd jidneb għax jagħmel xi ħaġa minn dak kollu li Ġeħova jikkmanda li m’għandux isir, għalkemm ma kienx jaf,+ xorta waħda jsir ħati u jrid iwieġeb għall-iżball tiegħu.+ 18  U lill-qassis irid iġiblu muntun bla difett mill-merħla skond il-valur stmat, bħala offerta għall-ħtija;+ u l-qassis jagħmel tpattija+ għalih għall-iżball li jkun għamel mhux apposta, għalkemm hu nnifsu ma kienx jaf, u b’hekk jinħafirlu.+ 19  Din hi offerta għall-ħtija. Hu żgur li jsir ħati+ kontra Ġeħova.”

Noti taʼ taħt

Letteralment, “ruħ.” F’versi 2, 4, 15, u 17 ukoll.
“Mhux nadif,” ċerimonjalment.