Levitiku 16:1-34

16  U Ġeħova kellem lil Mosè wara l-​mewt taż-​żewġ ulied t’Aron talli resqu quddiem Ġeħova b’mod mhux xieraq, u b’hekk mietu.+  U Ġeħova qal lil Mosè: “Għid lil ħuk Aron li m’għandux jidħol meta jrid fil-​post qaddis+ ’il ġewwa mill-​purtiera,+ quddiem l-​għatu li qiegħed fuq l-​Arka, għax inkella jmut;+ għaliex jien se nidher fi sħaba+ fuq l-​għatu.+  “Aron għandu jidħol fil-​post qaddis+ b’dan li ġej: barri żgħir għal offerta għad-​dnub+ u muntun għal offerta tal-​ħruq.+  Għandu jilbes il-​libsa twila mqaddsa taʼ l-​għażel,+ u l-​qalziet taʼ taħt taʼ l-​għażel+ għandu jintlibes fuq ġismu, u għandu jitħażżem bit-​terħa taʼ l-​għażel+ u jgeżwer maʼ rasu t-​turbant taʼ l-​għażel.+ Dawn huma ħwejjeġ imqaddsin.+ U jrid jinħasel fl-​ilma+ u jilbishom.  “U mingħand il-​ġemgħa taʼ wlied Israel+ għandu jieħu żewġ gidjien irġiel għal offerta għad-​dnub+ u muntun wieħed għal offerta tal-​ħruq.+  “U Aron irid jippreżenta l-​barri taʼ l-​offerta għad-​dnub, li tkun għalih innifsu,+ u jagħmel tpattija+ għalih innifsu+ u għal daru.+  “U jrid jaqbad iż-​żewġ gidjien u jqegħedhom quddiem Ġeħova fid-​daħla tat-​tinda tal-​laqgħa.  U Aron irid jitfaʼ x-​xorti+ fuq iż-​żewġ gidjien, xorti waħda għal Ġeħova u x-​xorti l-​oħra għal Għażażel.*+  U Aron irid jippreżenta l-​gidi li fuqu telgħet ix-​xorti+ għal Ġeħova, u jagħmlu offerta għad-​dnub.+ 10  Imma l-​gidi li fuqu telgħet ix-​xorti għal Għażażel għandu jitqiegħed ħaj quddiem Ġeħova biex issir tpattija għalih, sabiex jibagħtu+ fix-​xagħri+ għal Għażażel. 11  “U Aron irid jippreżenta l-​barri taʼ l-​offerta għad-​dnub, li tkun għalih innifsu, u jagħmel tpattija għalih innifsu u għal daru; u jrid joqtol il-​barri taʼ l-​offerta għad-​dnub, li tkun għalih innifsu.+ 12  “U jrid jieħu r-​reċipjent għall-​inċens+ mimli ġamar tan-​nar minn fuq l-​artal+ quddiem Ġeħova, u l-​pali taʼ idejh it-​tnejn+ mimlijin bl-​inċens fin u jfuħ,+ u jrid iġibhom ’il ġewwa mill-​purtiera.+ 13  Irid ukoll ipoġġi l-​inċens fuq in-​nar quddiem Ġeħova,+ u d-​duħħan taʼ l-​inċens jinfirex u jgħatti l-​għatu taʼ l-​Arka,+ li qiegħed fuq it-​Testimonjanza,+ għax inkella jmut. 14  “U jieħu ftit mid-​demm tal-​barri+ u jroxxu b’sebgħu biswit l-​għatu n-​naħa tal-​lvant, u jroxx+ ftit mid-​demm b’sebgħu sebaʼ darbiet quddiem l-​għatu.+ 15  “U joqtol il-​gidi taʼ l-​offerta għad-​dnub, li jkun għall-​poplu,+ u jġib demmu ’l ġewwa mill-​purtiera+ u b’demmu+ jagħmel l-​istess bħalma għamel bid-​demm tal-​barri; u jroxxu lejn l-​għatu u quddiem l-​għatu. 16  “U jagħmel tpattija għall-​post qaddis rigward in-​nuqqas taʼ ndafa+ taʼ wlied Israel u rigward l-​irvellijiet tagħhom fi dnubiethom kollha;+ u hekk għandu jagħmel għat-​tinda tal-​laqgħa, li tinsab f’nofshom, f’nofs in-​nuqqas taʼ ndafa tagħhom. 17  “U m’għandu jkun hemm ebda bniedem ieħor fit-​tinda tal-​laqgħa mindu jidħol biex jagħmel tpattija fil-​post qaddis sakemm joħroġ; u jagħmel tpattija għalih innifsu+ u għal daru u għall-​kongregazzjoni kollha kemm hi taʼ Israel.+ 18  “U joħroġ lejn l-​artal,+ li qiegħed quddiem Ġeħova, u jagħmel tpattija għalih, u jieħu ftit mid-​demm tal-​barri u ftit mid-​demm tal-​gidi u jpoġġih fuq il-​qrun taʼ l-​artal dawramejt.+ 19  Irid ukoll iroxx+ fuqu ftit mid-​demm b’sebgħu sebaʼ darbiet u jnaddfu u jqaddsu min-​nuqqas taʼ ndafa taʼ wlied Israel. 20  “Meta jkun spiċċa jagħmel tpattija+ għall-​post qaddis u għat-​tinda tal-​laqgħa u għall-​artal, irid jippreżenta wkoll il-​gidi l-​ħaj.+ 21  U Aron iqiegħed idejh it-​tnejn+ fuq ras il-​gidi l-​ħaj u jistqarr+ fuqu l-​iżbalji+ kollha taʼ wlied Israel u l-​irvellijiet tagħhom kollha fi dnubiethom kollha,+ u jpoġġihom fuq ras il-​gidi+ u jibagħtu fix-​xagħri+ permezz taʼ raġel li jkun intgħażel apposta.+ 22  U l-​gidi jrid iġorr fuqu l-​iżbalji+ kollha tagħhom f’art li hi deżert,+ u hu jrid jibgħat il-​gidi fix-​xagħri.+ 23  “U Aron irid jidħol fit-​tinda tal-​laqgħa u jinżaʼ l-​ħwejjeġ taʼ l-​għażel li libes meta daħal fil-​post qaddis, u jħallihom hemmhekk.+ 24  U jinħasel fl-​ilma+ f’post qaddis+ u jilbes ħwejġu+ u joħroġ u joffri l-​offerta tal-​ħruq tiegħu+ u l-​offerta tal-​ħruq tal-​poplu+ u jagħmel tpattija għalih innifsu u għall-​poplu.+ 25  U jaħraq ix-​xaħam taʼ l-​offerta għad-​dnub fuq l-​artal.+ 26  “Dak+ li bagħat il-​gidi għal Għażażel+ għandu jaħsel ħwejġu, u jinħasel fl-​ilma,+ u mbagħad ikun jistaʼ jidħol fil-​kamp. 27  “Madankollu, il-​qassis iqabbadhom joħorġu ’l barra mill-​kamp il-​barri taʼ l-​offerta għad-​dnub u l-​gidi taʼ l-​offerta għad-​dnub, li d-​demm tat-​tnejn li huma ddaħħal biex issir tpattija fil-​post qaddis; u jaħarqu fin-​nar il-​ġlud tagħhom u l-​laħam tagħhom u l-​ħmieġ tagħhom.+ 28  U min jaħraqhom għandu jaħsel ħwejġu, u jinħasel fl-​ilma, u mbagħad ikun jistaʼ jidħol fil-​kamp. 29  “U dan iservi bħala statut għal żmien indefinit għalikom:+ Fis-​sebaʼ xahar, fl-​għaxra tax-​xahar,+ għandkom tgħakksu ruħkom,*+ u ma tagħmlu ebda xogħol,+ sew min twieled fil-​pajjiż u sew ir-​resident barrani li qed jgħammar bħala barrani f’nofskom. 30  Għax f’dan il-​jum issir tpattija+ għalikom biex tiġu dikjarati nodfa. Se tkunu nodfa minn dnubietkom kollha quddiem Ġeħova.+ 31  Dan huwa Sabat*+ taʼ mistrieħ komplet għalikom, u tridu tgħakksu ruħkom. Dan hu statut għal żmien indefinit. 32  “U l-​qassis li jkun midluk+ u li jkun ngħata s-​setgħa f’idu biex jaqdi bħala qassis,+ bħala suċċessur+ taʼ missieru, jagħmel tpattija u jilbes il-​ħwejjeġ taʼ l-​għażel.+ Dawn huma ħwejjeġ imqaddsin.+ 33  U jagħmel tpattija għas-​santwarju qaddis,+ u jagħmel tpattija għat-​tinda+ tal-​laqgħa u għall-​artal;+ u jagħmel tpattija wkoll għall-​qassisin u għan-​nies kollha tal-​kongregazzjoni.+ 34  U dan iservi bħala statut għal żmien indefinit għalikom,+ sabiex tagħmlu tpattija darba fis-​sena+ għal ulied Israel rigward id-​dnubiet kollha tagħhom.” U hu għamel bħalma Ġeħova kien ikkmanda lil Mosè.

Noti taʼ taħt

It-tifsira eżatta taʼ “għal Għażażel” mhix ċara. Hi espressjoni użata b’konnessjoni mal-​gidi mibgħut fix-​xagħri. Qabbel Le 16:10, 26.
Dan jistaʼ jirreferi għal sawm u restrizzjonijiet simili. F’vers 31 ukoll.
Is-Sabat kien minn inżul ix-​xemx tal-​Ġimgħa sa nżul ix-​xemx tas-​Sibt. Ara Eżo 16:23, in-​nota taʼ taħt.