Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Lamentazzjonijiet 1:1-22

א [Alef]* 1  O kif spiċċat waħedha,+ il-belt li kienet mimlija bin-nies!+ Kif saret bħal armla,+ dik li kienet iffollata fost il-ġnus!+ Kif spiċċat tagħmel xogħol forzat, dik li kienet prinċipessa fost il-provinċji!+ ב [Bet]   Bil-lejl tibki fuq li tibki,+ u d-dmugħ tagħha jinżel maʼ ħaddejha.+ M’għandha ’l ħadd biex ifarraġha minn fost dawk kollha li kienu jħobbuha.+ Sħabha kollha ttradewha.+ Saru għedewwa tagħha.+ ג [Gimel]   Dar Ġuda marret fl-eżilju minħabba s-sofferenza+ u minħabba l-jasar kbir.+ Kellha tgħammar fost il-ġnus.+ Ma sabet ebda post taʼ mistrieħ. Dawk kollha li kienu qed jippersegwitawha qabduha meta kienet f’ċirkustanzi taʼ niket.+ ד [Dalet]   It-toroq taʼ Sijon huma mnikktin, għax ħadd m’hu ġej għall-festa.+ Bwiebha kollha mħarbtin;+ il-qassisin tagħha qed jitniehdu.+ Il-verġni tagħha maħkumin mid-dwejjaq, u hi mimlija mrar.+ ה [Ħe]   L-avversarji tagħha huma minn fuq.+ L-għedewwa tagħha ma jimpurtahomx.+ Għax Ġeħova nnifsu ġab l-għali fuqha talli kisret il-liġi kemm-il darba;+ U wliedha mxew imjassrin quddiem l-avversarju.+ ו [Waw]   U bint Sijon tilfet ġmielha kollu.+ Il-prinċpijiet tagħha saru bħal ċriev li ma sabux fejn jirgħu;+ U jimxu bla saħħa quddiem dak li jrid jaqbadhom.+ ז [Żajin]   Ġerusalemm ftakret, matul jiem is-sofferenza tagħha u meta niesha ma kellhomx fejn joqogħdu, Fl-affarijiet sbieħ kollha li kellha sa minn żmien il-qedem.+ Meta niesha waqgħu f’idejn l-avversarju u ma kien hemm ħadd biex jgħinha,+ L-avversarji rawha. Mal-waqgħa tagħha qagħdu jidħqu biha.+ ח [Ħet]   Ġerusalemm dinbet bl-ikrah.+ Għalhekk saret xi ħaġa mistmerra.+ Dawk kollha li kienu jonorawha issa jiddisprezzawha,+ għax raw l-għera tagħha.+ Hi titniehed+ u ddur ’l hemm. ט [Tet]   Fi djulha hemm nuqqas taʼ ndafa.+ Ma ftakritx fil-ġejjieni tagħha,+ U għaġġbet lil kulħadd bil-waqgħa   tagħha. M’għandha ’l ħadd biex ifarraġha.+ O Ġeħova, ara s-sofferenza tiegħi,+ għax l-għadu tiegħi qed jitkabbar ħafna.+ י [Jod] 10  L-avversarju medd idu fuq l-affarijiet sbieħ kollha li għandha.+ Għax hi rat ġnus deħlin fis-santwarju tagħha,+ Li int ikkmandajthom biex ma jidħlux fil-kongregazzjoni tiegħek. כ [Kaf] 11  Niesha kollha jitniehdu; qed ifittxu l-ħobż.+ Partu l-affarijiet sbieħ tagħhom maʼ xi ħaġa x’jieklu, sabiex jieħdu r-ruħ.+ Ara, O Ġeħova, u ħares, għax jien sirt qisni mara bla preġju.+ ל [Lamed] 12  M’hu xejn dan għalikom, intom ilkoll li għaddejjin mit-triq? Ħarsu u araw.+ Hemm xi wġigħ bħall-uġigħ tiegħi li ġejt kastigata bih,+ Li Ġeħova nikkitna bih f’jum ir-rabja taħraq tiegħu?+ מ [Mem] 13  Mill-għoli bagħat nar f’għadmi,+ u ħakmu kollu. Firex xibka għal saqajja.+ Dawwarni lura. Għamilni mara abbandunata. Il-jum kollu marida.+ נ [Nun] 14  Hu qagħad għassa għan-nuqqasijiet tiegħi.+ F’idu jinbarmu f’xulxin. Għonqi taqqluhuli.+ Il-qawwa tiegħi ħallietni. Ġeħova tani f’idejn dawk li ma nistax inqum kontrihom.+ ס [Samek] 15  Lis-setgħanin kollha tiegħi Ġeħova warrabhom minn ġo nofsi.+ Ħejja laqgħa kontrija, sabiex ifarrak lill-irġiel żgħażagħ tiegħi.+ Ġeħova għaffeġ il-magħsar taʼ l-inbid+ taʼ bint Ġuda, il-verġni.+ ע [Għajn] 16  Għalhekk qed nibki.+ Minn għajnejja, minn għajnejja nieżel ħafna dmugħ.+ Għax tbiegħed minni min ifarraġni, min jgħinni nieħu r-ruħ. Uliedi ġew abbandunati,+ għax l-għadu tkabbar ħafna.+ פ [Pe] 17  Sijon ħarġet idejha.+ M’għandha ’l ħadd biex ifarraġha.+ Ġeħova ta kmand lil dawk kollha madwar Ġakobb biex ikunu l-avversarji tiegħu.+ Ġerusalemm saret ħaġa mistmerra fosthom.+ צ [Sade] 18  Ġeħova hu ġust,+ għax jien irribellajt kontra fommu.+ Isimgħu, issa, intom popli kollha, u araw l-uġigħ tiegħi. Ix-xebbiet u l-ġuvintur tiegħi marru fil-jasar.+ ק [Kof] 19  Sejjaħt lil dawk li ħabbewni bil-kbir.+ Daħqu bija. Il-qassisin u x-xjuħ tiegħi ntemmew fil-belt,+ Waqt li kienu qed ifittxu xi ħaġa x’jieklu għalihom infushom sabiex jieħdu r-ruħ.+ ר [Rex] 20  Ħares, O Ġeħova, għax jien ninsab f’sitwazzjoni mwiegħra. Il-ġewwieni* tiegħi qed ibaqbaq.+ Qalbi muġugħa ġo fija,+ għax kont ribelluża ferm.+ Fuq barra, is-sejf ċaħħadni mit-tfal.+ U ġewwa d-dar hemm il-mewt ukoll.+ ש [Xin] 21  In-nies semgħu li qed nitniehed.+ M’hemmx min ifarraġni.+ L-għedewwa kollha tiegħi semgħu bil-gwaj tiegħi.+ Tgħidx kemm ferħu b’dan, għax int stess ġibtu fuqi.+ Int se ġġib il-jum li ħabbart,+ sabiex huma wkoll isiru bħali.+ ת [Taw] 22  Ħa jkun il-ħażen kollu tagħhom quddiemek, u kkastigahom,+ Bħalma kkastigajt lili minħabba n-nuqqasijiet kollha tiegħi.+ Għax it-tnehid tiegħi hu kotran,+ u qalbi marida.+

Noti taʼ taħt

Dan il-kapitlu huwa għanja taʼ niket f’forma akrostika, jew skond l-alfabet Ebrajk, bi 22 sezzjoni li taqbel mat-22 ittra taʼ l-alfabet Ebrajk. Kull sezzjoni li jkun imiss tibda bl-ittra li jkun imiss taʼ l-alfabet Ebrajk bħalma hu indikat fil-bidu taʼ kull sezzjoni.
Letteralment, “l-imsaren.” Dawn kienu jitqiesu bħala l-post fejn jinsabu l-iktar emozzjonijiet profondi.