Isaija 62:1-12

62  Minħabba Sijon m’iniex se noqgħod sieket,+ u minħabba Ġerusalemm+ m’iniex se noqgħod kwiet sakemm is-​sewwa tagħha jiddi bħad-​dija,+ u s-​salvazzjoni tagħha bħal torċa taqbad.+  “U l-​ġnus se jaraw is-​sewwa tiegħek,+ O mara,+ u s-​slaten kollha l-​glorja tiegħek.+ U se tissemma b’isem ġdid,+ li se jagħżlu fomm Ġeħova stess.  U trid issir kuruna taʼ sbuħija f’id Ġeħova,+ u turbant taʼ sultan fil-​pala taʼ id Alla tiegħek.  U ma jingħadx iktar li int mara mitluqa għalkollox;+ u artek ma jingħadx li hi abbandunata;+ imma int tissejjaħ L-​Għaxqa Tiegħi Fiha,+ u artek Taʼ Żewġha. Għax Ġeħova se jkun tgħaxxaq bik, u artek se tkun taʼ żewġha.+  Għax bħalma żagħżugħ jieħu verġni b’martu biex tkun tiegħu, uliedek se jiħduk b’marthom biex tkun tagħhom.+ U bil-​ferħ t’għarus bl-​għarusa,+ Alla tiegħek se jifraħ bik.+  Fuq is-​swar tiegħek, O Ġerusalemm, jien qabbadt għassiesa.+ Bi nhar u bil-​lejl, il-​ħin kollu, ħa ma joqogħdux siktin.+ “Intom li qed issemmu lil Ġeħova,+ toqogħdux bi kwietkom,+  u lilu tħalluhx bi kwietu sakemm jistabbilixxi fis-​sod, iva, iwaqqaf lil Ġerusalemm bħala tifħir fuq l-​art.”+  Ġeħova ħalef b’idu l-​leminija+ u bid-​driegħ b’saħħtu tiegħu:+ “M’iniex se nagħti iktar il-​qmuħ tiegħek bħala ikel għall-​għedewwa tiegħek,+ u lanqas ma jixorbu l-​barranin l-​inbid ġdid tiegħek,+ li tħabatt għalih int.  Imma dawk stess li jaħsduh jikluh, u jfaħħru lil Ġeħova; u dawk li jiġbruh jixorbuh fil-​btieħi qaddisin tiegħi.”+ 10  Għaddu, għaddu mill-​bibien. Naddfu t-​triq tan-​nies.+ Ħejju, ħejju t-​triq ewlenija. Neħħulha l-​ġebel.+ Għollu sinjal għall-​popli.+ 11  Ara! Ġeħova semmaʼ dan sa l-​iktar parti mbiegħda taʼ l-​art:+ “Għidu lil bint Sijon,+ ‘Ara! Is-​salvazzjoni tiegħek ġejja.+ Ara! Il-​premju li se jagħti huwa miegħu,+ u l-​ħlas li jagħti qiegħed quddiemu.’”+ 12  U se jsejħulhom il-​poplu l-​qaddis,+ dawk mixtrijin lura minn Ġeħova;+ u int stess tissejjaħ Imfittxija, Belt Mhix Mitluqa Għalkollox.+

Noti taʼ taħt