Isaija 57:1-21

57  Il-ġust għab,+ imma ħadd ma qed idaħħal dan f’qalbu.+ U n-​nies taʼ qalb tajba bl-​imħabba nġabru mal-​mejtin,+ waqt li ħadd m’hu jifhem li l-​ġust inġabar minħabba l-​gwaj.+  Jidħol fil-​paċi;+ jistrieħ+ fuq soddtu,+ kulmin jimxi fid-​dritt.+  “Imma intom, itilgħu u ersqu ’l hawn,+ ulied mara li tbassar,+ ja nisel taʼ persuna adultera u taʼ mara li tagħmel il-​prostituzzjoni:+  Minħabba min qed tifirħu u tieħdu gost?+ Għal min qed iċċarrtu ħalqkom, toħorġu lsienkom barra?+ M’intomx intom ulied il-​ksur tal-​liġi, nisel il-​gideb,+  dawk li qed iqajmu l-​passjoni fost is-​siġar kbar,+ taħt kull siġra tħaddar,+ u joqtlu lit-​tfal fil-​widien* bejn ix-​xquq tal-​blat?+  “Sehmek kien maċ-​ċagħaq lixx tal-​wied.+ Dawn—dawn kienu sehmek.+ Iktar minn hekk, int lilhom sawwabt offerta tax-​xorb,+ offrejt għotja. Sejjer jien nitfarraġ b’dawn l-​affarijiet?+  Fuq muntanja għolja u merfugħa frixt soddtok.+ Hemmhekk ukoll tlajt toffri sagrifiċċju.+  U wara l-​bieb u l-​koxxa tal-​bieb int qegħedt tifkira għalik.+ Għax ’il bogħod minni, inkxift u tlajt; soddtok għamiltha spazjuża.+ U għamilt patt magħhom għall-​vantaġġ tiegħek. Ħabbejtha s-​sodda magħhom.+ Int rajt l-​organu maskili.  U nżilt lejn Melek biż-​żejt, u bqajt tkattar l-​ingwenti tiegħek.+ U bqajt tibgħat lir-​rappreżentanti tiegħek ’il bogħod, u għalhekk baxxejt l-​affarijiet sal-​Qabar.*+ 10  Int tħabatt fil-​kotra taʼ triqatek.+ M’għedtx, ‘M’hemmx tama!’ Int sibt li l-​qawwa tiegħek reġgħet qamet.+ Huwa għalhekk li ma mradtx.+ 11  “Minn min sirt beżgħana u bdejt tibżaʼ,+ biex hekk qbadt tigdeb?+ Imma int ma ftakartx fija.+ Ma daħħalt xejn f’qalbek.+ Jaqaw jien ma bqajtx sieket u ħbejt l-​affarijiet?+ Għalhekk, lanqas minni ma bżajt.+ 12  Jien stess se nxandar is-​sewwa tiegħek+ u l-​għemejjel tiegħek,+ u dawn m’humiex se jiswewlek taʼ ġid.+ 13  Meta tgħajjat għall-​għajnuna, l-​affarijiet miġburin li għandek ma jeħilsukx,+ imma riħ iġorrhom ilkoll.+ Nifs jiħodhom ’l hemm, imma dak li jistkenn fija+ se jiret l-​art u jieħu f’idejh il-​muntanja qaddisa tiegħi.+ 14  U wieħed għad jgħid, ‘Ħejju triq, ħejju triq! Naddfu t-​triq.+ Neħħu kull tfixkil mit-​triq tal-​poplu tiegħi.’”+ 15  Għax hekk qal l-​Għoli u l-​Merfugħ ’il fuq,+ li jgħammar għal dejjem+ u li ismu qaddis:+ “Fl-​għoli u fil-​post qaddis ngħammar jien,+ flimkien maʼ l-​imfarrak u dak bi spirtu umli,+ biex inqajjem mill-​ġdid l-​ispirtu taʼ l-​umli u nqajjem mill-​ġdid qalb l-​imfarrkin.+ 16  Għax m’iniex se nibqaʼ niġġieled għal żmien indefinit, lanqas inkun mgħaddab għal dejjem;+ għax minħabba fija l-​ispirtu jiddgħajjef,+ anki l-​ħlejjaq li jieħdu n-​nifs li għamilt jien.+ 17  “Jien għadabt għall-​ġiri żbaljat wara l-​qligħ inġust tiegħu,+ u drabtu, u ħbejt wiċċi minnu,+ waqt li kont mgħaddab. Imma hu baqaʼ jimxi bħal ribell+ fit-​triq taʼ qalbu. 18  Rajthom triqatu; u bdejt infejqu+ u mmexxih+ u npattilu bil-​faraġ+ lilu u lill-​imnikktin tiegħu.”+ 19  “Qed noħloq il-​frott tax-​xofftejn.+ Kemm dak ’il bogħod u kemm dak viċin se jkollu paċi kontinwa,”+ qal Ġeħova, “u jien infejqu.”+ 20  “Imma l-​ħżiena huma bħall-​baħar imqalleb, meta ma jkunx jistaʼ jikkalma, li l-​ilmijiet tiegħu jibqgħu jqanqlu l-​ħaxix tal-​baħar u l-​ħama. 21  M’hemmx paċi,” qal Alla tiegħi, “għall-​ħżiena.”+

Noti taʼ taħt

Ara Ġen 26:17, in-​nota taʼ taħt.
Bl-Ebrajk, “Xeol.”