Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Isaija 40:1-31

40  “Farrġu, farrġu lill-poplu tiegħi,” jgħid l-Alla tagħkom.+  “Kellmu lil Ġerusalemm biex tilħqulha qalbha+ u għidulha li s-servizz militari tagħha twettaq,+ li l-iżball tagħha tħallas.+ Għax minn id Ġeħova hi qalgħet l-ammont sħiħ għad-dnubiet kollha tagħha.”+  Ismaʼ! Xi ħadd qed jgħajjat fix-xagħri:+ “Ħejju t-triq taʼ Ġeħova!+ Iddrittaw it-triq ewlenija għal Alla minn ġol-pjanura tad-deżert.+  Ħa jitgħolla kull wied,+ u titbaxxa kull muntanja u għolja.+ U l-art bl-għoljiet titwitta, u l-art imħarbta ssir pjanura f’wied.+  U l-glorja taʼ Ġeħova se tintwera,+ u l-bnedmin kollha se jarawha flimkien,+ għax fomm Ġeħova qalu dan.”+  Ismaʼ! Xi ħadd qed jgħid: “Għajjat!”+ U wieħed qal: “X’se ngħajjat?” “Il-bnedmin kollha huma ħaxix aħdar, u l-qalb tajba bl-imħabba tagħhom kollha hi bħall-inwar tar-rabaʼ.+  Il-ħaxix aħdar nixef, l-inwar dbiel,+ għax l-ispirtu taʼ Ġeħova nefaħ fuqu.+ Żgur li n-nies huma ħaxix aħdar.+  Il-ħaxix aħdar nixef, l-inwar dbiel;+ imma l-kelma t’Alla tagħna, din tibqaʼ għal dejjem.”*+  Itlaʼ lejn muntanja għolja,+ O mara li ġġib l-aħbar tajba għal Sijon.+ Għolli leħnek bis-saħħa, O mara li ġġib l-aħbar tajba għal Ġerusalemm.+ Għollih. Tibżax.+ Għid lill-bliet taʼ Ġuda: “Hawn hu Alla tagħkom.”+ 10  Ara! Il-Mulej Sovran Ġeħova ġej bħal wieħed b’saħħtu, u driegħu se jaħkem għalih.+ Ara! Il-premju tiegħu hu miegħu,+ u l-ħlas li jagħti qiegħed quddiemu.+ 11  Bħal ragħaj se jirgħa l-merħla tiegħu.+ Bi driegħu se jiġbor flimkien il-ħrief;+ u jġorrhom f’ħobbu.+ Lil dawk li jreddgħu jmexxihom b’attenzjoni.+ 12  Min kejjel l-ilmijiet fil-pala taʼ idu,+ u ħa l-qisien tas-smewwiet b’xiber+ u tefaʼ f’kejla* t-trab taʼ l-art,+ jew wiżen il-muntanji bi strument, u l-għoljiet fil-miżien? 13  Min ħa l-qisien taʼ l-ispirtu* taʼ Ġeħova, u min jistaʼ jagħtih il-pariri u jgħarrfu xi ħaġa?+ 14   Maʼ min ikkonsulta biex ikun jistaʼ jfiehmu, jew min jgħallmu l-mogħdija tal-ġustizzja, jew jgħallmu l-għarfien,+ jew jgħarrfu kif għandu jifhem verament?+ 15  Ara! Il-ġnus huma bħal qatra minn barmil; u tqiesu bħal kisja taʼ trab f’miżien.+ Ara! Hu jgħolli l-gżejjer+ bħal sempliċi trab fin. 16  Lanqas is-siġar tal-Libanu m’huma biżżejjed biex iżommu nar jaqbad, u l-annimali salvaġġi+ t’hemmhekk m’humiex biżżejjed għal offerta tal-ħruq.+ 17  Quddiemu l-ġnus kollha huma bħal xi ħaġa li ma teżistix;+ hu jqishom bħax-xejn u bħal xi ħaġa mhix reali.+ 18   Maʼ min tistgħu xxebbhuh lil Alla,+ u liema ħaġa tistgħu tqabbluha miegħu?+ 19  Il-bniedem tas-sengħa sawwab il-metall imdewweb ġo forma biex jagħmel xbieha,+ u l-ħaddiem fil-metall ksieha bid-deheb,+ u qed isawwar il-ktajjen tal-fidda fil-forġa.+ 20  Hu jagħżel siġra biex jagħtiha bħala kontribuzzjoni, siġra li mhix imħassra.+ U jfittex bniedem tas-sengħa biex jipprepara xbieha skolpita+ li ma taqax.+ 21  Ma tafux? Ma smajtux? Ma ntqalilkomx mill-bidunett? Għadkom ma fhimtux dak li sar evidenti minn mindu tqiegħdu s-sisien taʼ l-art?+ 22  Hemm Wieħed li jgħammar ’il fuq miċ-ċirku taʼ l-art,+ li l-abitanti tagħha huma bħall-ġurati li jaqbżu, Hu li qed imidd is-smewwiet bħal drapp fin, li jifrixhom bħal tinda li jgħammar fiha,+ 23  li qed iġib l-uffiċjali għoljin fix-xejn, li lill-imħallfin taʼ l-art għamilhom xi ħaġa mhix reali.+ 24  Qatt ma tħawlu; qatt ma nżergħu; iz-zokk tagħhom qatt ma qabbad l-għeruq fl-art.+ U jekk xi ħadd biss jonfħilhom huma jinxfu+ u r-riefnu jġorrhom bħat-tiben.*+ 25  “Imma maʼ min tistgħu xxebbhuni sabiex inkun ugwali miegħu?” jgħid il-Qaddis.+ 26  “Erfgħu għajnejkom fl-għoli u araw. Min ħalaqhom dawn l-affarijiet?+ Dak li qed joħroġ l-armata tal-kwiekeb bin-numru tagħhom u jsejħilhom kollha b’isimhom.+ Minħabba l-abbundanza t’enerġija attiva,+ billi għandu wkoll qawwa enerġetika, lanqas waħda minnhom m’hi nieqsa. 27  “O Ġakobb, għala titkellem, u O Israel, għala tgħid, ‘Triqti hi moħbija minn Ġeħova,+ u l-ġustizzja li suppost tintwera lejja Alla ma jinnotahiex’?+ 28  Ma tafx jew ma smajtx?+ Ġeħova, il-Ħallieq taʼ truf l-art, huwa Alla għal dejjem.+ Ma jegħjiex jew jinfileġ.+ Ħadd ma jistaʼ jifhem x’intelliġenza għandu.+ 29  Qed jagħti l-qawwa lill-għajjien;+ u jimla bis-setgħa lil dak li m’għandux enerġija biex jaġixxi.+ 30  It-tfal se jegħjew kif ukoll jinfilġu, u l-ġuvintur żgur se jitfixklu, 31  imma dawk li jittamaw+ f’Ġeħova se jiksbu l-qawwa mill-ġdid.+ Se jogħlew bil-ġwienaħ bħall-ajkli.+ Jiġru u ma jinfilġux; jimxu u ma jegħjewx.”+

Noti taʼ taħt

Letteralment, “żmien indefinit.” Ara Ġen 3:22, in-nota taʼ taħt. F’vers 28 ukoll.
Letteralment, “terz,” minn kejl li mhux magħruf.
Jew, “tal-moħħ.”
Letteralment, “qasbija.” Ara Eżo 5:12, in-nota taʼ taħt.