Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Filippin 4:1-23

4  Għaldaqstant, ħuti maħbubin u mixtiqin, il-ferħ u l-kuruna tiegħi,+ żommu sod+ b’dan il-mod fil-Mulej, maħbubin tiegħi.  Inħeġġeġ lil Evodja u nħeġġeġ lil Sintike biex ikunu taʼ l-istess fehma+ fil-Mulej.  Iva, nitolbok biex anki int, sieħbi ġenwin fil-madmad,+ tibqaʼ tgħin lil dawn in-nisa li tħabtu spalla maʼ spalla miegħi+ fl-aħbar tajba flimkien maʼ Klement kif ukoll mal-bqija tal-ħaddiema sħabi,+ li isimhom+ qiegħed fil-ktieb tal-ħajja.+  Ifirħu dejjem fil-Mulej.+ Nerġaʼ ngħidilkom, Ifirħu!+  Ħa jkun jaf kulħadd kemm intom raġunevoli.+ Il-Mulej hu qrib.+  Tkunu ansjużi fuq xejn,+ imma f’kollox b’talb u b’suppliki*+ flimkien maʼ radd il-ħajr ħallu lil Alla jkun jaf x’teħtieġu;+  u l-paċi+ t’Alla li tisboq kull ħsieb tgħasses lil qalbkom+ u l-qawwa mentali tagħkom permezz taʼ Kristu Ġesù.  Mill-bqija, ħuti, kulma hu veru, kulma hu serju, kulma hu ġust, kulma hu safi,+ kulma jqanqal l-imħabba, kulma hu taʼ fama tajba, kull virtù, u kull ħaġa li jistħoqqilha tifħir, fuq dawn l-affarijiet komplu aħsbu.+  L-affarijiet li tgħallimtu kif ukoll aċċettajtu u smajtu mingħandi u dak kollu li rajtu fija, ipprattikawhom;+ u l-Alla tal-paċi+ jkun magħkom. 10  Jien  nifraħ  ħafna  fil-Mulej li issa fl-aħħar erġajtu ħadtu ħsiebi,+ għax naf li kontu qed taħsbu dwar dan, imma ma kellkomx l-opportunità. 11  M’iniex ngħid li jonqosni xi ħaġa, għax tgħallimt inkun kuntent b’dak li jkolli f’kull ċirkustanza li nsib ruħi fiha.+ 12  Naf tassew kif ikolli ftit,+ u naf ukoll kif ikolli ħafna. F’kollox u f’kull ċirkustanza tgħallimt is-sigriet taʼ kif inkun xebgħan u kif inkun bil-ġuħ, kif ikolli bl-abbundanza u kif inkun fil-bżonn.+ 13  Għal kollox għandi s-saħħa permezz taʼ dak li jagħtini l-qawwa.+ 14  Minkejja dan, għamiltu sew li ħadtu sehem miegħi+ fit-tribulazzjoni tiegħi.+ 15  Fil-fatt, intom tafu wkoll, Filippin, li meta bdejt niddikjara l-aħbar tajba, meta tlaqt mill-Maċedonja,* l-ebda kongregazzjoni oħra ħliefkom ma ħadet sehem miegħi biex tagħti u tieħu;+ 16  għax, anki f’Tessalonika, bgħattuli xi ħaġa għall-bżonn tiegħi mhux darba imma darbtejn. 17  Mhux għax jien ħerqan biex naqlaʼ xi ħaġa,+ imma ħerqan għall-frott+ li jżid l-investiment mal-kont tagħkom. 18  Madankollu, għandi minn kollox u bl-abbundanza. Għandi bix-xabaʼ, issa li rċivejt mingħand Epafroditu+ l-affarijiet li bgħattuli, riħa tfuħ,+ sagrifiċċju aċċettabbli,+ li jogħġob lil Alla. 19  Mill-banda l-oħra, Alla tiegħi+ se jipprovdilkom bis-sħiħ kulma għandkom bżonn+ fi qbil mar-rikkezzi tiegħu+ fil-glorja permezz taʼ Kristu Ġesù. 20  Issa lil Alla tagħna u Missierna tkun il-glorja għal dejjem taʼ dejjem.+ Amen. 21  Selluli+ għal kull qaddis li hu f’unjoni+ maʼ Kristu Ġesù. L-aħwa li hawn miegħi jibagħtulkom it-tislijiet tagħhom. 22  Il-qaddisin kollha, imma speċjalment dawk tad-dar taʼ Ċesari, jibagħtu jsellu għalikom.+ 23  Il-qalb tajba mhix mistħoqqa tal-Mulej Ġesù Kristu tkun maʼ l-ispirtu li turu.+

Noti taʼ taħt

Jew, “talb bil-ħerqa.”
Ara At 16:9, in-nota taʼ taħt.