Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Efesin 5:1-33

5  Għalhekk, imitaw lil Alla,+ bħala  wlied  maħbubin,  u ibqgħu mexjin bl-imħabba,+ bħalma l-Kristu wkoll ħabbkom+ u ta lilu nnifsu għalikom bħala offerta+ u sagrifiċċju b’riħa tfuħ lil Alla.+  Lanqas biss għandhom jissemmew fostkom+ iż-żína+ u n-nuqqas taʼ ndafa taʼ kull xorta jew ir-regħba,+ bħalma jixraq lill-qaddisin;+  lanqas imġiba taʼ mistħija,+ kliem iblah jew ċajt oxxen,+ affarijiet li m’humiex xierqa, imma minflok roddu ħajr.+  Għax intom tafuh dan u tirrealizzaw intom stess li ebda żieni+ jew bniedem mhux nadif jew rgħib+—li jfisser li jkun idolatra—m’għandu wirt fis-saltna tal-Kristu u t’Alla.+  Tħallu lil ħadd iqarraq bikom bi kliem vojt,+ għax minħabba dawn l-affarijiet ġejja l-korla t’Alla fuq ulied id-diżubbidjenza.+  Għalhekk, tissiħbux magħhom;+  għax darba kontu dlam,+ imma issa sirtu dawl+ għax intom tal-Mulej. Ibqgħu mexjin bħala wlied id-dawl,  għax il-frott tad-dawl jikkonsisti minn kull xorta taʼ tjubija u ġustizzja u verità.+ 10  Ibqgħu aċċertaw ruħkom dwar x’inhu aċċettabbli+ għall-Mulej; 11  u tibqgħux tieħdu sehem+ magħhom fl-għemejjel bla frott li huma tad-dlam,+ imma, minflok, esprimu d-diżapprovazzjoni tagħkom+ lejhom, 12  għax dak li jagħmlu fil-moħbi hu tal-mistħija anki biex tirrakkontah.+ 13  Issa dak kollu li qed jinkixef+ qed jidher ċar bid-dawl, għax kulma qed jidher ċar+ hu dawl. 14  Għaldaqstant jgħid: “Stenbaħ,+ int li rieqed, u qum mill-imwiet,+ u l-Kristu jiddi+ fuqek.” 15  Għalhekk, oqogħdu attenti bis-sħiħ li ma timxux+ bħal nies bla għaqal imma bħal nies għorrief, 16  u użaw il-ħin bl-aħjar mod,*+ għax il-jiem huma ħżiena.+ 17  Minħabba dan tibqgħux tkunu bla raġuni, imma ibqgħu ifhmu+ x’inhi r-rieda+ taʼ Ġeħova. 18  Ukoll, tiskrux+ bl-inbid, li fih hemm il-ħajja bla rażan,+ imma ibqgħu mtlew bl-ispirtu,+ 19  waqt li titkellmu bejnietkom b’salmi+ u tifħir+ lil Alla u għanjiet spiritwali, u tkantaw+ u takkumpanjaw lilkom infuskom bil-mużika+ fi qlubkom lil Ġeħova, 20  u f’isem il-Mulej tagħna Ġesù Kristu troddu dejjem ħajr+ taʼ kollox lil Alla tagħna u Missierna. 21  Kunu sottomessi lejn xulxin+ fil-biżaʼ taʼ Kristu. 22  In-nisa ħa jkunu sottomessi+ lejn żwieġhom bħallikieku lejn il-Mulej, 23  għax ir-raġel hu l-kap taʼ martu+ bħalma l-Kristu wkoll hu l-kap tal-kongregazzjoni,+ billi hu s-salvatur taʼ dan il-ġisem. 24  Fil-fatt, bħalma l-kongregazzjoni hi sottomessa lejn il-Kristu, hekk ukoll in-nisa għandhom ikunu sottomessi lejn żwieġhom f’kollox.+ 25  Irġiel, komplu ħobbu lin-nisa tagħkom,+ bħalma l-Kristu wkoll ħabb lill-kongregazzjoni u ta lilu nnifsu għaliha,+ 26  biex iqaddisha,+ u jaħsilha bil-banju taʼ l-ilma permezz tal-kelma,+ 27  sabiex il-kongregazzjoni jagħmilha tidher quddiemu fil-ġmiel kollu tagħha,+ bla ebda tebgħa jew tikmix jew ħaġa oħra bħal dawn, imma sabiex tkun qaddisa u bla difett.+ 28  L-irġiel  b’dan  il-mod għandhom iħobbu lin-nisa tagħhom, bħal ġisimhom stess. Min iħobb lil martu jħobb lilu nnifsu, 29  għax ebda bniedem qatt ma bagħad lil ġismu stess; imma jitimgħu u jgħożżu,+ bħalma l-Kristu jagħmel ukoll lill-kongregazzjoni, 30  għax aħna membri taʼ ġismu.+ 31  “Minħabba f’hekk raġel iħalli lil missieru u lil ommu u jingħaqad maʼ martu, u t-tnejn isiru ġisem wieħed.”+ 32  Dan is-sigriet sagru+ hu kbir. Issa jien qed nitkellem dwar Kristu u l-kongregazzjoni.+ 33  Minkejja dan, bl-istess mod, kull wieħed minnkom għandu jħobb lil martu+ bħalu nnifsu; mill-banda l-oħra, il-mara għandu jkollha rispett profond+ lejn żewġha.

Noti taʼ taħt

Letteralment, “ixtru l-ħin stabbilit.”