Ebrej 9:1-28

9  Issa l-​patt taʼ qabel kellu r-​regolamenti tas-​servizz sagru+ u l-​post qaddis tiegħu fuq l-​art.+  Għax inbniet l-​ewwel taqsima tat-​tinda+ fejn kien hemm il-​gandlier+ u wkoll il-​mejda+ u l-​ħobż preżentat fuqha;+ u din tissejjaħ “il-​Post Qaddis.”+  Imma wara t-​tieni purtiera+ kien hemm it-​taqsima tat-​tinda msejħa “l-​Iktar Qaddis.”+  Hemmhekk kien hemm inċensier tad-​deheb+ u l-​arka tal-​patt+ miksija kollha kemm hi bid-​deheb.+ F’din kien hemm il-​bieqja tad-​deheb bil-​manna+ u l-​bastun t’Aron li warrad+ u t-​twavel+ tal-​patt;  fuqha kien hemm il-​kerubini glorjużi+ jgħattu bid-​dell tagħhom l-​għatu propizjatorju.*+ Imma issa mhux il-​waqt li nitkellmu bid-​dettall dwar dawn l-​affarijiet.  Wara li dawn l-​affarijiet inbnew b’dan il-​mod, il-​qassisin bdew jidħlu fl-​ewwel taqsima tat-​tinda+ f’kull żmien biex iwettqu s-​servizzi sagri;+  imma fit-​tieni taqsima jidħol il-​qassis il-​kbir waħdu darba fis-​sena,+ u ma jidħolx mingħajr demm,+ li joffrih għalih innifsu+ u għad-​dnubiet mhux apposta tal-​poplu.+  B’hekk, l-​ispirtu qaddis jagħmilha ċara li t-​triq+ għal ġol-​post qaddis kienet għadha ma ntwerietx waqt li kienet wieqfa l-​ewwel tinda.+  Din it-​tinda hi tixbiha+ għaż-​żmien stabbilit li hawn issa,+ u fi qbil magħha jiġu offruti l-​għotjiet u s-​sagrifiċċji.+ Madankollu, dawn ma jistgħux jagħtu kuxjenza nadifa+ b’mod perfett+ lil min jagħti servizz sagru, 10  imma għandhom x’jaqsmu biss maʼ ikel+ u xorb+ u tgħaddis fl-​ilma taʼ diversi affarijiet.+ Kienu ħtiġijiet legali relatati mal-​ġisem tal-​laħam+ li kienu imposti saż-​żmien stabbilit biex jiġu rranġati l-​affarijiet.+ 11  Iżda meta Kristu ġie bħala qassis il-​kbir+ taʼ l-​affarijiet tajbin li seħħew, u għadda mit-​tinda li hi akbar u iktar perfetta u mhux magħmula bl-​idejn, jiġifieri, mhux taʼ dan il-​ħolqien,+ 12  daħal darba għal dejjem fil-​post qaddis, le, mhux bid-​demm+ tal-​mogħoż u tal-​barrin żgħar, imma b’demmu stess,+ u kisbilna ħelsien taʼ dejjem.+ 13  Għax jekk id-​demm tal-​mogħoż+ u tal-​barrin+ u l-​irmied+ t’għoġla mraxxax fuq dawk li ġew imniġġsin+ iqaddes sal-​punt li jnaddaf il-​laħam,+ 14  kemm iktar id-​demm+ tal-​Kristu, li bl-​ispirtu taʼ dejjem offra lilu nnifsu+ bla difett lil Alla, inaddaf+ il-​kuxjenzi tagħna mill-​għemejjel mejtin+ sabiex nagħtu servizz sagru+ lill-​Alla l-​ħaj? 15  Mela għal din ir-​raġuni hu medjatur+ taʼ patt ġdid, sabiex, peress li seħħet mewt biex teħlishom b’fidwa+ min-​nuqqasijiet li saru taħt il-​patt taʼ qabel,+ l-​imsejħin jirċievu l-​wegħda tal-​wirt taʼ dejjem.+ 16  Għax fejn hemm patt,+ jeħtieġ isseħħ il-​mewt tal-​bniedem li jagħmlu. 17  Għax patt hu validu wara xi mewt, ladarba ma jibdiex iseħħ waqt li l-​bniedem li jagħmlu jkun għadu ħaj. 18  Għaldaqstant, lanqas il-​patt taʼ qabel+ ma kien inawgurat mingħajr demm.+ 19  Għax wara li lissen kull kmandament skond il-​Liġi lill-​poplu kollu,+ Mosè ħa d-​demm tal-​barrin żgħar u tal-​mogħoż flimkien maʼ l-​ilma, is-​suf lewn l-​iskarlat, u l-​friegħi taż-​żuf+ u raxx il-​ktieb stess u l-​poplu kollu, 20  u qal: “Dan hu d-​demm tal-​patt li Alla stabbilixxa bħala ordni għalikom.”+ 21  U bl-​istess mod raxx bid-​demm+ it-​tinda+ u r-​reċipjenti kollha tas-​servizz pubbliku. 22  Iva, kważi kollox jitnaddaf bid-​demm+ skond il-​Liġi, u jekk ma jixxerridx+ demm ma sseħħ ebda maħfra.+ 23  Għalhekk, kien neċessarju li r-​rappreżentazzjonijiet tipiċi+ taʼ l-​affarijiet fis-​smewwiet jitnaddfu b’dan il-​mod,+ imma l-​affarijiet tas-​sema jitnaddfu b’sagrifiċċji li huma aħjar minn sagrifiċċji bħal dawn. 24  Għax Kristu ma daħalx f’post qaddis magħmul bl-​idejn,+ li hu l-​kopja tar-​realtà,+ imma fis-​sema stess,+ biex issa jidher għalina quddiem il-​persuna t’Alla.+ 25  U lanqas daħal biex joffri lilu nnifsu spiss, bħalma tabilħaqq il-​qassis il-​kbir jidħol fil-​post qaddis+ minn sena għall-​oħra+ b’demm li mhux tiegħu stess. 26  Inkella kien ikollu jsofri spiss sa mit-​tisjis+ tad-​dinja. Imma issa deher+ darba+ għal dejjem fil-​konklużjoni tas-​sistemi+ biex ineħħi d-​dnub bis-​sagrifiċċju tiegħu stess.+ 27  U bħalma hu merfugħ li l-​bnedmin+ imutu darba biss, imma wara dan isir ġudizzju,+ 28  hekk ukoll il-​Kristu kien offrut darba+ għal dejjem biex iġorr id-​dnubiet taʼ ħafna;+ u t-​tieni darba+ li jidher+ ma jkunx biex ineħħi d-​dnub+ imma għal dawk li qed ifittxuh bil-​ħerqa għas-​salvazzjoni tagħhom.+

Noti taʼ taħt

Ara l-​1Kr 28:11, in-​nota taʼ taħt.