Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Ebrej 3:1-19

3  Għaldaqstant, aħwa qaddisin, li għandkom sehem fis-sejħa tas-sema,+ irriflettu dwar l-appostlu+ u l-qassis il-kbir li nistqarru+—Ġesù.  Hu kien leali+ lejn Dak li ħatru, bħalma kien ukoll Mosè+ fid-dar kollha Tiegħu.+  Għax hu meqjus denju taʼ iktar glorja+ minn Mosè, billi min+ jibni dar għandu iktar unur mid-dar li jkun bena.+  Naturalment, kull dar tinbena minn xi ħadd, imma dak li bena kollox hu Alla.+  U Mosè, bħala qaddej,+ wera fedeltà fid-dar+ kollha Tiegħu bħala xiehda taʼ dak li kellu jingħad wara,+  imma Kristu, bħala Iben,+ kien leali fuq id-dar Tiegħu. Aħna d-dar Tiegħu,+ jekk inżommu sod sat-tmiem il-libertà tal-kelma u l-ftaħir bit-tama tagħna.+  Għalhekk, bħalma jgħid l-ispirtu qaddis:+ “Jekk illum tisimgħu leħnu,+  twebbsux qlubkom bħal dakinhar li tqanqlet rabja ħarxa,+ bħal dakinhar tal-prova+ fix-xagħri,+  li fih missirijietkom għaddewni minn prova, għalkemm raw l-għemejjel tiegħi+ għal erbgħin sena sħaħ.+ 10  Minħabba dan ħassejtni diżgustat b’din il-ġenerazzjoni u għedt, ‘Dejjem jiżvijaw fi qlubhom,+ u ma sarux jafu triqati.’+ 11  Għalhekk, ħlift fir-rabja tiegħi, ‘Ma jidħlux+ fil-mistrieħ tiegħi.’”+ 12  Attenti, ħuti, li ma tmurx tiżviluppa f’xi ħadd minnkom qalb mill-agħar li tkun nieqsa mill-fidi u titbiegħdu mill-Alla l-ħaj;+ 13  imma ibqgħu ħeġġu+ lil xulxin kull jum, sakemm dan jistaʼ jissejjaħ “Illum,”+ li ma jmurx xi ħadd minnkom jitwebbes bil-qawwa qarrieqa+ tad-dnub. 14  Għax, fil-fatt, ikollna sehem fil-Kristu+ jekk biss inżommu sod sat-tmiem il-fiduċja li kellna fil-bidu,+ 15  waqt li qed jingħad: “Jekk illum tisimgħu leħnu,+ twebbsux qlubkom bħal dakinhar li tqanqlet rabja ħarxa.”+ 16  Għax min kienu dawk li semgħu u madankollu qanqlu rabja ħarxa?+ Fil-fatt, mhux dawk kollha li ħarġu mill-Eġittu taħt Mosè għamlu hekk?+ 17  Ukoll, Alla b’min ħassu diżgustat għal erbgħin sena sħaħ?+ Ma kienx b’dawk li dinbu, li l-iġsma mejtin tagħhom waqgħu fix-xagħri?+ 18  Imma lil min ħalef+ li ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħu ħlief lil dawk li m’obdewhx?+ 19  Hekk naraw li ma setgħux jidħlu minħabba n-nuqqas taʼ fidi.+

Noti taʼ taħt