Ebrej 2:1-18

2  Huwa għalhekk li għandna bżonn noqogħdu attenti iktar mis-​soltu għal dak li smajna,+ biex qatt ma ninġarru mal-​kurrent.+  Għax jekk il-​kelma li ntqalet permezz taʼ l-​anġli+ wriet ċar li kienet soda, u kull ksur tal-​liġi u att diżubbidjenti ħa l-​ħlas li kien ħaqqu fi qbil mal-​ġustizzja,+  kif se neħilsu+ jekk inkunu ttraskurajna+ salvazzjoni kbira+ bħal din li bdiet tintqal permezz tal-​Mulej tagħna+ u ġiet verifikata+ għalina minn dawk li semgħuh,  waqt li Alla ngħaqad magħhom billi xehed b’sinjali kif ukoll b’għeġubijiet u b’diversi għemejjel setgħanin+ u bit-​tqassim+ taʼ l-​ispirtu qaddis skond ir-​rieda tiegħu?+  Għax ma kienx għall-​anġli li ssuġġetta l-​art abitata li ġejja+ u li dwarha qed nitkellmu.  Imma xi mkien ċertu xhud darba kiteb: “X’inhu l-​bniedem biex iżżommu f’moħħok,+ jew bin il-​bniedem biex tieħu ħsiebu?+  Int għamiltu ftit inqas mill-​anġli; bi glorja u unur inkurunajtu,+ u ħtartu fuq għemil idejk.+  Kollox issuġġettajt taħt saqajh.”+ Għax meta ssuġġetta kollox għalih,+ Alla ma ħalla xejn li mhux suġġettat għalih.+ Iżda issa għadna m’aħniex qed naraw kollox suġġettat għalih;+  imma naraw lil Ġesù, li ntgħamel ftit inqas mill-​anġli,+ inkurunat bi glorja+ u unur talli bata l-​mewt,+ biex bil-​qalb tajba mhix mistħoqqa t’Alla jduq il-​mewt għal kull bniedem.+ 10  Għax kien xieraq li dak li kollox hu għalih+ u kollox hu permezz tiegħu, biex iġib lil ħafna wlied għall-​glorja,+ jagħmel perfett lill-​Aġent Ewlieni+ tas-​salvazzjoni tagħhom permezz tas-​sofferenzi.+ 11  Għax kemm dak li qed iqaddes u kemm dawk li qed jitqaddsu+ ġejjin ilkoll minn wieħed,+ u għal din ir-​raġuni ma jistħix isejħilhom “ħuti,”+ 12  bħalma jgħid: “Se nxandar ismek lil ħuti; f’nofs il-​kongregazzjoni se nfaħħrek bl-​għanjiet.”+ 13  U jerġaʼ: “Inpoġġi l-​fiduċja tiegħi fih.”+ U jerġaʼ: “Ara! Jien u l-​ulied żgħar li tani Ġeħova.”+ 14  Għalhekk, ladarba l-​“ulied żgħar” għandhom sehem mid-​demm u l-​laħam, hu wkoll sar tad-​demm u l-​laħam,+ biex b’mewtu+ jġib fix-​xejn+ lil dak li jistaʼ jikkaġuna l-​mewt,+ jiġifieri, ix-​Xitan,+ 15  u jeħles+ lil dawk kollha li minħabba l-​biżaʼ mill-​mewt+ kienu suġġettati għall-​jasar ħajjithom kollha.+ 16  Għax, fil-​fatt, mhux lill-​anġli qed jgħin, imma qed jgħin lil nisel Abraham.+ 17  Għaldaqstant kellu jsir bħal ħutu f’kollox,+ biex isir qassis il-​kbir ħanin u leali fis-​servizz lil Alla,+ sabiex joffri sagrifiċċju propizjatorju*+ għad-​dnubiet tan-​nies.+ 18  Għax billi hu stess sofra meta kien provat,+ jistaʼ jidħol għal dawk li qed jiġu provati.+

Noti taʼ taħt

Ara Rum 3:25, in-​nota taʼ taħt.