Dewteronomju 21:1-23

21  “Jekk fl-​art li qed jagħtik Ġeħova Alla tiegħek biex tiħodha f’idejk jinstab xi ħadd maqtul, mixħut fir-​rabaʼ, u ma sarx magħruf min ħabat għalih u qatlu,+  ix-xjuħ tiegħek u l-​imħallfin tiegħek+ joħorġu u jkejlu sal-​bliet li qegħdin madwar il-​maqtul;  u jsibu l-​belt li hi l-​eqreb lejn il-​maqtul. U x-​xjuħ taʼ din il-​belt iridu jieħdu mill-​merħla baqra żgħira li ma jkunux ħadmu biha u li ma ġibditx madmad;  u x-​xjuħ taʼ din il-​belt iridu jieħdu l-​baqra ż-​żgħira lejn wied bl-​ilma ġieri li fih is-​soltu l-​art ma tinħadimx u ma tinżerax biż-​żerriegħa, u jridu jiksru għonq il-​baqra ż-​żgħira hemmhekk fil-​wied.+  “U jersqu l-​qassisin, ulied Levi, peress li lilhom għażel Ġeħova Alla tiegħek biex jaqduh+ u biex ibierku+ f’isem Ġeħova u biex b’fommhom jiġi deċiż kull argument minħabba kull għemil vjolenti.+  Imbagħad ix-​xjuħ kollha taʼ dik il-​belt li huma l-​eqreb lejn il-​maqtul għandhom jaħslu idejhom+ fuq il-​baqra ż-​żgħira, li kisrulha għonqha fil-​wied;  u jridu jwieġbu u jgħidu, ‘Idejna ma xerrdux dan id-​demm, u lanqas għajnejna ma rawh jinxtered.+  Titlobx lill-​poplu tiegħek Israel, li lilu fdejt,+ biex jagħti kont tiegħu, O Ġeħova, u tqigħedx il-​ħtija tad-​demm innoċenti+ f’nofs il-​poplu tiegħek Israel.’ U huma ma jintalbux jagħtu kont tal-​ħtija tad-​demm.  U int—int tneħħi l-​ħtija tad-​demm innoċenti minn nofsok,+ għaliex tagħmel dak li hu sewwa f’għajnejn Ġeħova.+ 10  “Jekk toħroġ għall-​battalja kontra l-​għedewwa tiegħek u Ġeħova Alla tiegħek jagħtihomlok f’idek+ u tiħodhom fil-​jasar;+ 11  u tara fost l-​ilsiera xi mara taʼ sura sabiħa, u tinġibed lejha+ u tiħodha bħala martek, 12  daħħalha ġo darek. Hi issa trid tqaxxar rasha+ u taqtaʼ difrejha, 13  u tneħħi l-​mantell tal-​jasar tagħha minn fuqha u tgħammar f’darek u tibki lil missierha u lil ommha għal xahar qamri sħiħ;+ u wara għandu jkollok x’taqsam magħha, u tiħodha bħala l-​mara li żżewwiġt, u hi tkun martek. 14  U jrid iseħħ li jekk ma tkunx sibt għaxqa fiha, għandek tibgħatha,+ jekk hi taqbel maʼ dan; imma bl-​ebda mod m’għandek tbigħha għall-​flus. Tittrattahiex b’tirannija+ wara li tkun umiljajtha. 15  “Jekk raġel ikollu żewġ nisa, waħda maħbuba u l-​oħra mhix maħbuba, u dawn, il-​maħbuba u dik mhix maħbuba, jildulu l-​ulied, u l-​ewwel iben imwieled ikun taʼ dik mhix maħbuba,+ 16  irid iseħħ ukoll li dakinhar li jagħti kulma jkollu bħala wirt lil uliedu, ma jistax iqis bħala l-​ewwel imwieled tiegħu lil bin il-​maħbuba għad-​dannu taʼ bin dik mhix maħbuba, l-​ewwel imwieled.+ 17  Għax għandu jirrikonoxxi bħala l-​ewwel imwieled lil bin dik mhix maħbuba billi jagħtih żewġ partijiet minn kulma jinstab li għandu,+ għaliex dan il-​wieħed hu l-​bidu tal-​qawwa riproduttiva tiegħu.+ Id-​dritt tal-​pożizzjoni bħala l-​ewwel imwieled hu tiegħu.+ 18  “Jekk raġel ikollu iben li hu rasu iebsa u ribelluż,+ ma jismax minn leħen missieru jew minn leħen ommu,+ u jikkoreġuh imma ma jismax minnhom,+ 19  missieru u ommu jridu jaqbduh u joħorġuh għand ix-​xjuħ tal-​belt tiegħu u f’bieb il-​post fejn joqgħod,+ 20  u jridu jgħidu lix-​xjuħ tal-​belt tiegħu, ‘Dan l-​iben tagħna hu rasu iebsa u ribelluż; ma jismax minn leħinna,+ għax għandu kilba għall-​ikel+ u hu sakranazz.’+ 21  Imbagħad l-​irġiel kollha tal-​belt tiegħu jridu jħaġġruh sakemm imut. Għalhekk, trid teqred il-​ħażen minn ġo nofsok, u Israel kollu jismaʼ u jibżaʼ.+ 22  “U jekk xi raġel jagħmel dnub li jistħoqqlu s-​sentenza tal-​mewt,+ u jingħata l-​mewt, u int iddendlu maʼ zokk,+ 23  il-ġisem mejjet tiegħu m’għandux jibqaʼ l-​lejl kollu mdendel maz-​zokk;+ imma qis li tidfnu dak il-​jum stess, għaliex min jiġi mdendel ikun xi ħaġa misħuta minn Alla;+ u tniġġisx artek, li Ġeħova Alla tiegħek qed jagħtik bħala wirt.+

Noti taʼ taħt