Dewteronomju 10:1-22

10  “F’dak iż-​żmien partikulari Ġeħova qalli, ‘Onqox żewġ twavel tal-​ġebel bħal dawk taʼ l-​ewwel,+ u itlaʼ ħdejja fuq il-​muntanja, u agħmel arka taʼ l-​injam.+  U fuq it-​twavel jien nikteb il-​kliem li deher fuq l-​ewwel twavel, li farrakt int, u poġġihom fl-​arka.’  Għalhekk, jien għamilt arka taʼ l-​injam taʼ l-​akaċja u naqqaxt żewġ twavel bħal dawk taʼ l-​ewwel+ u tlajt fuq il-​muntanja, u ż-​żewġ twavel kienu f’idi.  Imbagħad hu kiteb fuq it-​twavel l-​istess kitba bħal taʼ l-​ewwel,+ l-​Għaxar Kelmiet,+ li Ġeħova kien qalilkom fuq il-​muntanja minn ġon-​nar+ f’jum il-​kongregazzjoni;+ u mbagħad Ġeħova tahomli.  U jien dort u nżilt minn fuq il-​muntanja+ u poġġejt it-​twavel fl-​arka li kont għamilt, sabiex jibqgħu hemmhekk, sewwasew bħalma kien ikkmandani Ġeħova.+  “U wlied Israel telqu minn Birot Bene-ġagħkan+ lejn Mosera. Hemmhekk miet Aron, u hemmhekk indifen;+ u ibnu Elegħażar beda jaqdi bħala qassis minfloku.+  Minn hemmhekk telqu lejn Gudgoda, u minn Gudgoda lejn Ġotbata,+ art taʼ widien mimlijin bl-​ilma ġieri.  “F’dak iż-​żmien partikulari Ġeħova warrab apparti lit-​tribù taʼ Levi+ biex iġorr l-​arka tal-​patt taʼ Ġeħova,+ ħalli jieqaf quddiem Ġeħova biex jaqdih+ u jbierek f’ismu sa dan il-​jum.+  Huwa għalhekk li Levi m’għandu ebda sehem u wirt+ maʼ ħutu. Ġeħova hu l-​wirt tiegħu, sewwasew bħalma kien qallu Ġeħova Alla tiegħek.+ 10  U jien—jien qgħadt fuq il-​muntanja l-​istess bħall-​ewwel jiem, erbgħin jum u erbgħin lejl,+ u Ġeħova semagħni din id-​darba wkoll.+ Ġeħova ma riedx jeqirdek.+ 11  Imbagħad Ġeħova qalli, ‘Qum, mur quddiem il-​poplu biex titilqu minn hemmhekk, ħalli jidħlu u jieħdu f’idejhom l-​art li ħlift lil missirijiethom li nagħtihielhom.’+ 12  “U issa, O Israel, x’qed jitlob minnek Ġeħova Alla tiegħek+ ħlief li tibżaʼ+ minn Ġeħova Alla tiegħek sabiex timxi fi triqatu kollha+ u tħobb+ u taqdi lil Ġeħova Alla tiegħek b’qalbek kollha u b’ruħek kollha;+ 13  biex tħares il-​kmandamenti taʼ Ġeħova u l-​istatuti tiegħu+ li qed nikkmandak illum, għall-​ġid tiegħek?+ 14  Ara! Taʼ Ġeħova Alla tiegħek huma s-​smewwiet,+ saħansitra s-​smewwiet tas-​smewwiet, l-​art+ u kulma fiha. 15  Lejn missirijietek biss inġibed Ġeħova sabiex iħobbhom, u b’hekk għażel lil nisilhom warajhom,+ saħansitra lilkom, mill-​popli kollha, bħalma hu llum. 16  U intom agħmlu ċ-​ċirkonċiżjoni lil qlubkom+ u tkomplux twebbsu raskom.*+ 17  Għax Ġeħova Alla tagħkom hu l-​Alla taʼ l-​allat+ u s-​Sid tas-​sidien,+ l-​Alla l-​kbir, setgħan u jqanqal il-​biżaʼ,+ li ma jittratta lil ħadd bil-​parzjalità+ u lanqas jaċċetta tixħim,+ 18  jagħmel ħaqq għat-​tifel bla missier u għall-​armla+ u jħobb lir-​resident barrani,+ u b’hekk jagħtih x’jiekol u x’jilbes. 19  Intom ukoll tridu tħobbu lir-​resident barrani,+ għax kontu residenti barranin fl-​art taʼ l-​Eġittu.+ 20  “Minn Ġeħova Alla tiegħek għandek tibżaʼ.+ Lilu għandek taqdi,+ u miegħu għandek tintrabat,+ u b’ismu għandek taħlef.+ 21  Lilu għandek tfaħħar,+ u hu Alla tiegħek, li għamillek dawn l-​affarijiet kbar li jqanqlu l-​biżaʼ u li rajt b’għajnejk.+ 22  B’sebgħin ruħ niżlu l-​Eġittu missirijietek,+ u issa Ġeħova Alla tiegħek għamlek bħall-​kwiekeb tas-​smewwiet daqskemm int kotran.+

Noti taʼ taħt

Jew, “twebbsu għonqkom.”