Atti 8:1-40

8  Min-naħa tiegħu, Sawl kien japprova l-​qtil tiegħu.+ Dakinhar qamet persekuzzjoni kbira+ kontra l-​kongregazzjoni li kienet f’Ġerusalemm, u minbarra l-​appostli, kulħadd xtered+ mar-​reġjuni tal-​Lhudija u tas-​Samarija.  Imbagħad xi rġiel li kellhom il-​biżaʼ t’Alla ħadu lil Stiefnu biex jidfnuh,+ u bkewh ħafna.+  Iżda Sawl beda jħarbat lill-​kongregazzjoni. Kien jidħol bil-​forza f’dar wara l-​oħra, ikaxkar ’il barra kemm irġiel u kemm nisa, u jitfagħhom il-​ħabs.+  Madankollu, dawk li kienu xterdu xandru l-​aħbar tajba tal-​kelma kulfejn marru.+  Wieħed minnhom, Filippu, niżel fil-​belt tas-​Samarija+ u beda jippridkalhom lill-​Kristu.  B’fehma waħda l-​folol qagħdu attenti għal dak li qal Filippu waqt li semgħu u raw is-​sinjali li kien qed iwettaq.  Għax kien hemm ħafna li kellhom spirti mhux nodfa,+ u dawn kienu jgħajtu b’leħen għoli u joħorġu. Iktar minn hekk, ħafna li kienu paralizzati+ u zopop tfejqu.  Għalhekk, kien hemm ħafna ferħ f’dik il-​belt.+  Issa fil-​belt kien hemm wieħed raġel jismu Xmun li, qabel dan, kien jipprattika l-​arti tal-​maġija+ u jgħaġġeb lill-​ġens tas-​Samarija, u kien jgħid li hu kien xi ħaġa kbira.+ 10  U lkoll, miż-​żgħir sal-​kbir, kienu jisimgħu minnu u jgħidu: “Dan ir-​raġel hu l-​Qawwa t’Alla, li tistaʼ tissejjaħ Kbira.” 11  Għalhekk, kienu jisimgħu minnu, għax kien ilu ħafna jgħaġġibhom bil-​maġija li kien jagħmel. 12  Imma meta emmnu lil Filippu, li kien qed ixandar l-​aħbar tajba dwar is-​saltna t’Alla+ u dwar l-​isem taʼ Ġesù Kristu, tgħammdu, kemm irġiel u kemm nisa.+ 13  Xmun innifsu wkoll sar jemmen u, wara li tgħammed, kien ikun kontinwament maʼ Filippu;+ u kien jistagħġeb meta kien jara s-​sinjali u l-​għemejjel setgħanin u kbar li kienu jseħħu. 14  Meta l-​appostli f’Ġerusalemm semgħu li s-​Samarija kienet laqgħet il-​kelma t’Alla,+ bagħtulhom lil Pietru u lil Ġwanni; 15  u dawn niżlu hemmhekk u talbu għalihom biex jirċievu l-​ispirtu qaddis.+ 16  Għax kien għadu ma niżel fuq ħadd minnhom, imma kienu tgħammdu biss f’isem il-​Mulej Ġesù.+ 17  Imbagħad qiegħdu idejhom fuqhom,+ u bdew jirċievu l-​ispirtu qaddis. 18  Issa meta Xmun ra li l-​ispirtu kien jingħata permezz tat-​tqegħid taʼ idejn l-​appostli, offrielhom il-​flus+ 19  u qalilhom: “Agħtuha lili wkoll din l-​awtorità, li fuq min inqiegħed idejja jirċievi l-​ispirtu qaddis.” 20  Imma Pietru qallu: “Ħa tinqered miegħek il-​fidda tiegħek, għax int ħsibt li bil-​flus tistaʼ tikseb l-​għotja b’xejn mingħand Alla.+ 21  Int la għandek parti u lanqas sehem f’din il-​ħaġa, għax qalbek mhix retta f’għajnejn Alla.+ 22  Għalhekk, indem minn dan il-​ħażen tiegħek, u itlob bil-​ħerqa lil Ġeħova+ biex, jekk jistaʼ jkun, l-​ingann taʼ qalbek jinħafirlek; 23  għax qed nara li int mimli mrar velenuż+ u ħażen.”+ 24  Xmun wieġeb u qalilhom: “Itolbu bil-​ħerqa intom għalija+ lil Ġeħova biex xejn minn dak li għedtu ma jiġi fuqi.” 25  Imbagħad, wara li kienu taw ix-​xiehda bir-​reqqa u xandru l-​kelma taʼ Ġeħova, marru lura lejn Ġerusalemm, u xandru l-​aħbar tajba f’ħafna rħula tas-​Samaritani.+ 26  Madankollu, l-​anġlu taʼ Ġeħova+ kellem lil Filippu u qallu: “Qum u mur lejn in-​nofsinhar fit-​triq li minn Ġerusalemm tinżel għal Gaża.” (Din triq fid-​deżert.) 27  Għal dan il-​kliem, qam u telaq. U, ara! Ewnuku+ Etjopjan,+ raġel fil-​poter taħt Kandaċe, sultana taʼ l-​Etjopjani, li kien fuq it-​teżori kollha tagħha. Hu kien mar Ġerusalemm għall-​qima,+ 28  imma issa kien sejjer lura u kien bil-​qiegħda fil-​karru tiegħu jaqra b’leħen għoli mill-​ktieb tal-​profeta Isaija.+ 29  Għalhekk, l-​ispirtu qal+ lil Filippu: “Ersaq u ngħaqad maʼ dan il-​karru.” 30  Filippu ġera lejh u semgħu jaqra b’leħen għoli l-​profeta Isaija u qallu: “Qed tifhem verament x’int taqra?” 31  Wieġbu: “Tabilħaqq, kif nistaʼ nifhem, jekk xi ħadd ma jiggwidanix?” U talab bil-​ħrara lil Filippu biex jirkeb u jpoġġi ħdejh. 32  Issa s-​silta mill-​Iskrittura li kien qed jaqra b’leħen għoli kienet din: “Bħal nagħġa nġieb għall-​qatla, u bħal ħaruf sieket quddiem min iġiżżu, hekk hu ma jiftaħx fommu.+ 33  Fl-umiljazzjoni tiegħu, il-​ġudizzju ttiħidlu.+ Min se jagħti d-​dettalji taʼ nislu? Għax ħadulu ħajtu minn fuq l-​art.”+ 34  Għaldaqstant, l-​ewnuku qal lil Filippu: “Nitolbok, Għal min qed jgħid dan il-​profeta? Għalih innifsu jew għal ħaddieħor?” 35  Filippu fetaħ fommu+ u beda b’din l-​Iskrittura+ jxandarlu l-​aħbar tajba dwar Ġesù. 36  Issa huma u għaddejjin mit-​triq, waslu f’post fejn kien hemm l-​ilma; u l-​ewnuku qal: “Ara! Hawn l-​ilma; x’qed iżommni milli nitgħammed?”+ 37 * —— 38  Minnufih ordna li jwaqqfu l-​karru, u t-​tnejn niżlu fl-​ilma, kemm Filippu u kemm l-​ewnuku; u għammdu. 39  Meta telgħu mill-​ilma, l-​ispirtu taʼ Ġeħova malajr ħa lil Filippu,+ u l-​ewnuku ma rahx iktar u baqaʼ sejjer ferħan fi triqtu. 40  Imma Filippu sab ruħu f’Asdod, u għadda mit-​territorju u baqaʼ jxandar+ l-​aħbar tajba fil-​bliet kollha sakemm wasal Ċesarija.+

Noti taʼ taħt

Ara Mt 17:21, in-​nota taʼ taħt.