Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Atti 3:1-26

3  Issa Pietru u Ġwanni kienu telgħin lejn it-tempju għas-siegħa tat-talb, id-disaʼ siegħa,*+  u kien qed jinġarr wieħed raġel li kien zopp minn ġuf ommu.+ Lil dan kienu jpoġġuh kuljum ħdejn il-bieb tat-tempju li jgħidulu s-Sabiħ,+ sabiex jitlob l-għotjiet taʼ ħniena mingħand dawk li jkunu deħlin fit-tempju.+  Meta lemaħ lil Pietru u lil Ġwanni, hekk kif dawn kienu deħlin fit-tempju, beda jitlobhom biex jagħtuh xi ħaġa.+  Imma Pietru, flimkien maʼ Ġwanni, ħares fiss+ lejh u qallu: “Ħares lejna.”  Għalhekk, dak tefaʼ l-attenzjoni tiegħu fuqhom, għax stenna li kien se jaqlaʼ xi ħaġa mingħandhom.  Madankollu, Pietru qallu: “Fidda u deheb m’għandix, imma nagħtik dak li għandi:+ F’isem Ġesù Kristu n-Nazzarenu,+ imxi!”+  Imbagħad qabdu minn idu+ l-leminija u qajmu. Minnufih il-qigħan taʼ saqajh u l-għekiesi ssodawlu;+  u qabeż fuq saqajh,+ qam bil-wieqfa, u beda jimxi, u daħal magħhom fit-tempju,+ jimxi u jaqbeż u jfaħħar lil Alla.  U n-nies+ kollha rawh jimxi u jfaħħar lil Alla. 10  Barra minn hekk, għarfu li dan kien ir-raġel li kien joqgħod bil-qiegħda ħdejn il-Bieb is-Sabiħ+ tat-tempju jitlob l-għotjiet taʼ ħniena, u baqgħu mistagħġbin u miblugħin+ b’dak li ġralu. 11  Issa, waqt li r-raġel baqaʼ mqabbad maʼ Pietru u Ġwanni, in-nies, imbellhin, ġrew lejhom ilkoll flimkien lejn dik li jgħidulha l-loġġa+ taʼ Salamun. 12  Meta Pietru ra dan, qal lin-nies: “Irġiel taʼ Israel, għala qed tistagħġbu b’dan, jew għala qed tħarsu lejna bħallikieku kien b’ħilitna jew bid-devozzjoni tagħna lejn Alla li għamilnieh jimxi?+ 13  L-Alla t’Abraham u taʼ Iżakk u taʼ Ġakobb,+ l-Alla taʼ missirijietna, igglorifika+ lill-Qaddej tiegħu,+ Ġesù, li intom, min-naħa tagħkom, ittradejtuh+ u ċħadtuh quddiem Pilatu, meta dan iddeċieda li jeħilsu.+ 14  Iva, intom ċħadtu lil dak ir-raġel qaddis u sewwa,+ u tlabtu li jinħelsilkom wieħed qattiel+ 15  u qtiltu lill-Aġent Ewlieni tal-ħajja.+ Imma Alla qajmu mill-imwiet, u aħna xhieda taʼ dan il-fatt.+ 16  Għaldaqstant kien ismu, bil-fidi tagħna f’ismu, li għamel lil dan ir-raġel, li qed taraw u li tafuh, b’saħħtu, u kienet il-fidi permezz tiegħu li tatu dan il-fejqan sħiħ quddiem għajnejkom ilkoll. 17  U issa, l-aħwa, naf li dak li għamiltu għamiltuh fl-injoranza,+ bħalma għamlu wkoll il-ħakkiema+ tagħkom. 18  Imma b’dan il-mod Alla wettaq dak li ħabbar minn qabel b’fomm il-profeti kollha, li l-Kristu tiegħu kellu jbati.+ 19  “Għalhekk, indmu+ u duru lura+ sabiex dnubietkom jitħassrulkom,+ u b’hekk jiġu staġuni taʼ serħan+ mingħand Ġeħova nnifsu 20  u jibgħat lil Ġesù, il-Kristu li nħatar għalikom, 21  li tabilħaqq is-sema jrid iżommu+ saż-żminijiet meta jiġġeddu+ l-affarijiet kollha li Alla tkellem dwarhom b’fomm il-profeti+ mqaddsa tiegħu tal-qedem. 22  Fil-fatt, Mosè qal, ‘Alla Ġeħova jqajmilkom profeta bħali minn fost ħutkom.+ Isimgħu minnu f’kulma jgħidilkom.+ 23  Tassew, kull ruħ li ma tismax minn dak il-Profeta tinqered għalkollox minn fost in-nies.’+ 24  U fil-fatt, il-profeti kollha, ibda minn Samwel u spiċċa b’dawk taʼ warajh, dawk kollha li tkellmu, ukoll xandru b’mod ċar dawn il-jiem.+ 25  Intom ulied+ il-profeti u wlied il-patt li Alla għamel maʼ missirijietkom, meta qal lil Abraham, ‘U b’nislek se jitbierku l-familji kollha taʼ l-art.’+ 26  Wara li qajjem lill-Qaddej tiegħu, Alla għandkom bagħtu l-ewwel+ biex iberikkom billi jdawwar lil kull wieħed minnkom mill-għemejjel mill-agħar tiegħu.”

Noti taʼ taħt

Madwar it-3 p.m., tibda tgħodd minn tlugħ ix-xemx.