Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Atti 20:1-38

20  Issa meta kkwitat ir-rewwixta, Pawlu bagħat għad-dixxipli u, wara li inkuraġġiehom u sellmilhom,+ telaq biex imur il-Maċedonja.+  Wara li għadda minn dawk l-inħawi u inkuraġġixxa b’ħafna kliem+ lil dawk t’hemmhekk, wasal il-Greċja,  fejn qattaʼ tliet xhur. Kif kien wasal biex isalpa lejn is-Sirja, iddeċieda li jmur lura minn ġol-Maċedonja minħabba li l-Lhud kienu fasslu komplott+ kontrih.  Miegħu kien hemm Sopater+ bin Pirru taʼ Berea, Aristarku+ u Sekundu tat-Tessalonikin, u Gaju minn Derbe, u Timotju,+ u Tikiku+ u Trofimu+ mid-distrett taʼ l-Asja.  Dawn baqgħu sejrin u kienu qed jistennewna Troas;+  imma aħna tlaqna bil-baħar minn Filippi wara l-jiem tal-festa tal-ħobż bla ħmira,+ u f’ħamest ijiem wasalna ħdejhom Troas;+ u hemmhekk qattajna sebat ijiem.  Fl-ewwel jum+ tal-ġimgħa, meta konna miġburin flimkien biex nieklu, Pawlu beda jkellimhom, għax kien se jitlaq l-għada; u tawwal id-diskors tiegħu sa nofsillejl.  Għalhekk, kien hemm ħafna msiebaħ fil-kamra taʼ fuq+ fejn konna miġburin flimkien.  Wieħed żagħżugħ li kien jismu Ewtiku kien bil-qiegħda f’ħoġor it-tieqa u raqad fil-fond waqt li Pawlu kien għadu jitkellem. Tant raqad fil-fond li waqaʼ għal isfel mit-tielet sular u refgħuh mejjet. 10  Imma Pawlu niżel isfel, intefaʼ fuqu,+ ħaddnu miegħu, u qal: “Tibqgħux tagħmlu storbju, għax ħajtu* qiegħda fih.”+ 11  Imbagħad telaʼ fuq u qasam il-ħobż biex jibda l-ikla u kiel, u wara li dam jitkellem sakemm sebaħ, fl-aħħar telaq. 12  U huma ħadu lit-tifel ħaj u tfarrġu bla qjies. 13  Issa aħna tlaqna qabel lejn il-ġifen u salpajna lejn Assos, fejn kellna ntellgħu lil Pawlu abbord, għax kien tana istruzzjonijiet biex nagħmlu hekk, peress li hu kellu l-ħsieb li jmur bil-mixi. 14  Għalhekk, meta laħaqna f’Assos, tellajnieh abbord u morna Mitilene; 15  u l-għada salpajna minn hemmhekk u wasalna quddiem Kijos, imbagħad il-ġurnata taʼ wara għaddejna Samos, u l-għada wasalna Miletu. 16  Għax Pawlu kien iddeċieda li ma jiqafx Efesu,+ sabiex ma jqattax ħin fid-distrett taʼ l-Asja, peress li kien qed jgħaġġel biex, jekk jistaʼ jkun, jasal Ġerusalemm+ f’jum il-festa taʼ Pentekoste. 17  Madankollu, minn Miletu bagħat għall-anzjani+ tal-kongregazzjoni t’Efesu. 18  Meta waslu ħdejh, qalilhom: “Intom tafu tajjeb kif sa mill-ewwel jum li rfist fid-distrett taʼ l-Asja+ kont magħkom il-ħin kollu,+ 19  nitjassar+ għall-Mulej bl-akbar umiltà+ u bid-dmugħ u bil-provi li ġew fuqi minħabba l-komplotti+ tal-Lhud; 20  waqt li ma żammejtx lura milli ngħidilkom kulma kien taʼ benefiċċju u milli ngħallimkom+ pubblikament u minn dar+ għal dar. 21  U jien tajt xiehda+ bir-reqqa kemm lil-Lhud kif ukoll lill-Griegi dwar l-indiema+ lejn Alla u l-fidi fil-Mulej tagħna Ġesù. 22  Issa, ara! Imġiegħel mill-ispirtu,+ qed nivvjaġġa lejn Ġerusalemm, għalkemm ma nafx x’se jiġrili hemmhekk, 23  ħlief li minn belt għall-oħra l-ispirtu qaddis+ jixhidli ripetutament u jgħidli li rbit u tribulazzjonijiet hemm jistennewni.+ 24  Minkejja dan, ma nqisx lil ruħi bħala xi ħaġa għażiża għalija,+ dment li ntemm il-korsa tiegħi+ u l-ministeru+ li rċivejt+ mingħand il-Mulej Ġesù biex nagħti xiehda bir-reqqa dwar l-aħbar tajba tal-qalb tajba mhix mistħoqqa t’Alla.+ 25  “U issa, ara! Naf li intom ilkoll, li fostkom ġejt nippriedka s-saltna, mhux se taraw lil wiċċi iktar. 26  Għalhekk, illum irridkom tixhdu dwari li jien nadif mid-demm+ tal-bnedmin kollha, 27  għax ma żammejtx lura milli ngħidilkom l-iskop+ kollu t’Alla. 28  Oqogħdu attenti+ għalikom infuskom+ u għall-merħla kollha+ li minnha l-ispirtu qaddis ħatarkom indokraturi+ biex tirgħu l-kongregazzjoni t’Alla,+ li xtara bid-demm+ taʼ Ibnu stess. 29  Jien naf li wara t-tluq tiegħi jidħlu fostkom ilpup ħorox+ li ma jittrattawx lill-merħla b’tenerezza, 30  u minn fostkom stess iqumu rġiel li jitkellmu affarijiet mgħawġin+ biex jiġbdu lid-dixxipli għal warajhom.+ 31  “Għalhekk, ibqgħu mqajmin, u żommu f’moħħkom li għal tliet snin sħaħ,+ lejl u nhar, ma waqaftx inwissi+ lil kull wieħed minnkom bid-dmugħ. 32  U issa nerħikom f’idejn Alla+ u l-kelma tal-qalb tajba mhix mistħoqqa tiegħu; din il-kelma tistaʼ tibnikom+ u tagħtikom il-wirt fost l-imqaddsin kollha.+ 33  Qatt ma xxennaqt b’għira għall-fidda jew id-deheb jew l-ilbies taʼ xi ħadd.+ 34  Intom stess tafu li dawn l-idejn ħadu ħsieb il-ħtiġijiet tiegħi+ u taʼ dawk li kienu miegħi. 35  F’kollox urejtkom kif, billi titħabtu+ b’dan il-mod, għandkom tgħinu lid-dgħajfin+ u żżommu f’moħħkom il-kliem tal-Mulej Ġesù, li qal hu stess, ‘Hemm iktar hena meta tagħti+ milli meta tirċievi.’” 36  U wara li qal dan, niżel għarkopptejh+ magħhom ilkoll u talab. 37  Imbagħad ilkoll infexxew jibku u għannqu lil+ Pawlu u bisuh+ b’tenerezza, 38  għax l-iktar li nikkithom kien il-kliem li qalilhom, li ma kinux se jaraw lil wiċċu+ iktar. U wassluh+ sal-ġifen.

Noti taʼ taħt

Jew, “ruħu.”