Neħemija 3:1-32

3  U Eljasib+ il-​qassis il-​kbir u ħutu, il-​qassisin, qamu u bnew Bieb in-​Nagħaġ.+ Huma qaddsu din il-​parti+ u waħħlulha l-​bibien; u qaddsuha sat-​Torri tal-​Mija,+ u sat-​Torri taʼ Ħananel.+  U maġenbhom l-​irġiel taʼ Ġeriko+ ħadu sehem fix-​xogħol tal-​bini. U maġenbhom Żakkur bin Imri ħa sehem fix-​xogħol tal-​bini.  U wlied Ħassena bnew Bieb il-​Ħut;+ għamlulu l-​qafas taʼ l-​injam+ u mbagħad waħħlulu l-​bibien,+ il-​firrolli u l-​istaneg tiegħu.+  U maġenbhom Meremot,+ bin Urijah,+ bin Ħakkos, għamel xogħol taʼ tiswija, u maġenbhom Mesullam,+ bin Berekija, bin Meseżabel, għamel xogħol taʼ tiswija; u maġenbhom Sadok bin Bagħna għamel xogħol taʼ tiswija.  U maġenbhom it-​Tekogħin+ għamlu xogħol taʼ tiswija; imma l-​kbarat tagħhom+ ma ssottomettewx ruħhom għas-​servizz tas-​sidien tagħhom.  U Ġojada bin Pasegħa u Mesullam bin Besodija sewwew Bieb il-​Belt il-​Qadima;+ għamlulu l-​qafas taʼ l-​injam u mbagħad waħħlulu l-​bibien, il-​firrolli u l-​istaneg tiegħu.+  U maġenbhom Melatija l-​Gibegħoni+ u Ġadon il-​Meronoti+ għamlu xogħol taʼ tiswija, irġiel minn Gibegħon+ u Mispa,+ li kienu taħt it-​tron tal-​gvernatur+ lil hinn mix-​Xmara.+  Maġenbhom Użżijel bin Ħarħaja, wieħed minn dawk li jaħdmu d-​deheb,+ għamel xogħol taʼ tiswija; u maġenbu Ħananija, wieħed minn dawk li jħalltu l-​ingwenti,+ għamel xogħol taʼ tiswija; u waħħlu ċ-​ċangaturi f’Ġerusalemm sas-​Sur il-​Wiesaʼ.+  U maġenbhom Refaja bin Ħur, prinċep taʼ nofs id-​distrett taʼ Ġerusalemm, għamel xogħol taʼ tiswija. 10  U maġenbhom Ġedaja bin Ħarumaf għamel xogħol taʼ tiswija quddiem daru stess;+ u maġenbu Ħattus bin Ħasabneja għamel xogħol taʼ tiswija. 11  Malkija bin Ħarim+ u Ħassub bin Paħat-mowab+ sewwew parti oħra tas-​sur, u wkoll it-​Torri taʼ l-​Ifran.+ 12  U maġenbhom Sallum bin Ħalloħes, prinċep+ taʼ nofs id-​distrett taʼ Ġerusalemm, għamel xogħol taʼ tiswija, hu u wliedu bniet. 13  Ħanun u n-​nies taʼ Żanogħa+ sewwew Bieb il-​Wied;+ bnewh u mbagħad waħħlulu l-​bibien,+ il-​firrolli+ u l-​istaneg tiegħu,+ kif ukoll bnew elf kubitu tas-​sur sa Bieb l-​Irmied.+ 14  U Malkija bin Rekab, prinċep tad-​distrett taʼ Bet-ħakkerem,+ sewwa Bieb l-​Irmied; bnieh u waħħallu l-​bibien, il-​firrolli u l-​istaneg tiegħu. 15  U Sallun bin Kolħoże, prinċep tad-​distrett taʼ Mispa,+ sewwa Bieb l-​Għajn;+ bnieh u saqqfu u waħħallu l-​bibien,+ il-​firrolli u l-​istaneg tiegħu, u bena wkoll is-​sur taʼ l-​Għadira+ tal-​Kanal lejn il-​Ġnien tas-​Sultan+ u sat-​Taraġ+ li jinżel mill-​Belt taʼ David.+ 16  Warajh Neħemija bin Għażbuk, prinċep taʼ nofs id-​distrett taʼ Bet-sur,+ għamel xogħol taʼ tiswija sa quddiem l-​Oqbra+ taʼ David u sa l-​għadira+ artifiċjali u sad-​Dar tas-​Setgħanin.+ 17  Warajh il-​Leviti+ għamlu xogħol taʼ tiswija, taħt Reħum bin Bani;+ maġenbu Ħasabija, prinċep taʼ nofs id-​distrett taʼ Kejla,+ għamel xogħol taʼ tiswija għad-​distrett tiegħu. 18  Warajh ħuthom għamlu xogħol taʼ tiswija, taħt Bawwaj bin Ħenadad, prinċep taʼ nofs id-​distrett taʼ Kejla. 19  U Għeżer bin Ġeswa,+ prinċep taʼ Mispa,+ kien maġenbu jsewwi parti oħra quddiem it-​telgħa għall-​Armerija fix-​Xewka tas-​Sur.+ 20  Warajh Baruk bin Żabbaj+ ħadem bil-​ħeġġa+ u sewwa parti oħra, mix-​Xewka tas-​Sur sad-​daħla tad-​dar t’Eljasib+ il-​qassis il-​kbir. 21  Warajh Meremot, bin Urijah,+ bin Ħakkos, sewwa parti oħra, mid-​daħla tad-​dar t’Eljasib sat-​tarf tad-​dar t’Eljasib. 22  U warajh il-​qassisin, irġiel mid-​Distrett tal-​Ġordan,+ għamlu xogħol taʼ tiswija. 23  Warajhom Benjamin u Ħassub għamlu xogħol taʼ tiswija quddiem darhom stess. Warajhom Għażarija, bin Magħseja, bin Għananija, għamel xogħol taʼ tiswija qrib daru stess. 24  Warajh Binnuwi bin Ħenadad sewwa parti oħra, mid-​dar t’Għażarija sax-​Xewka tas-​Sur+ u sal-​kantuniera. 25  Warajh Palal bin Użaj għamel xogħol taʼ tiswija quddiem ix-​Xewka tas-​Sur u t-​torri li joħroġ mid-​Dar tas-​Sultan,+ il-​bini taʼ fuq li jappartjeni lill-​Bitħa taʼ l-​Għassa.+ Warajh kien hemm Pedaja bin Pargħos.+ 26  U n-​Netinin*+ kienu jgħammru f’Għofel;+ huma għamlu xogħol taʼ tiswija sa quddiem Bieb l-​Ilma+ fil-​lvant u t-​torri li ħiereġ ’il barra. 27  Warajhom it-​Tekogħin+ sewwew parti oħra, minn quddiem it-​torri l-​kbir, li ħiereġ ’il barra, sal-​ħajt t’Għofel. 28  Il-qassisin bdew jagħmlu xogħol taʼ tiswija minn fuq Bieb iż-​Żwiemel,+ kull wieħed quddiem daru stess. 29  Warajhom Sadok+ bin Immer għamel xogħol taʼ tiswija quddiem daru stess. U warajh Semajja bin Sekanija, l-​għassies taʼ Bieb il-​Lvant,+ għamel xogħol taʼ tiswija. 30  Warajh Ħananija bin Selemija u Ħanun is-​sitt iben taʼ Salaf sewwew parti oħra. Warajh Mesullam+ bin Berekija għamel xogħol taʼ tiswija quddiem is-​sala tiegħu stess.+ 31  Warajh Malkija, membru taʼ l-​assoċjazzjoni taʼ dawk li jaħdmu d-​deheb,+ għamel xogħol taʼ tiswija sad-​dar tan-​Netinin+ u tan-​negozjanti,+ quddiem Bieb l-​Ispezzjoni u sa l-​għorfa tal-​kantuniera. 32  U bejn l-​għorfa tal-​kantuniera u Bieb in-​Nagħaġ+ sar xogħol taʼ tiswija minn dawk li jaħdmu d-​deheb u n-​negozjanti.

Noti taʼ taħt

Jew, “l-​ilsiera tat-​tempju.” Letteralment, “l-​uħud mogħtijin.” Qabbel Nu 3:9, in-​nota taʼ taħt.