Imħallfin 8:1-35

8  Imbagħad l-​irġiel t’Efrajm qalulu: “X’inhu dan li għamiltilna, li ma sejjaħtilniex meta mort tiġġieled kontra Midjan?”+ U riedu bilfors jaqbdu tilwima miegħu.+  Fl-aħħar qalilhom: “Issa x’għamilt jien ħdejkom?+ M’huwiex it-​tilqit taʼ l-​għeneb li ġabar Efrajm+ aħjar mill-​ġbir taʼ l-​għeneb t’Abi-għeżer?+  Mhux f’idkom tahom Alla lill-​prinċpijiet Għoreb u Żeb+ taʼ Midjan, u xi rnexxieli nagħmel jien ħdejkom?” Kien meta qalilhom din il-​kelma li l-​ispirtu tagħhom ikkalma.+  Fl-aħħar, Gidegħon wasal ħdejn il-​Ġordan, u qasam, hu u t-​tliet mitt raġel li kienu miegħu, li għalkemm kienu għajjenin baqgħu jiġru wara l-​għadu.  Iktar tard hu qal lill-​irġiel taʼ Sukkot:+ “Jekk jogħġobkom, agħtu l-​ftajjar lin-​nies li mexjin warajja,+ għax huma għajjenin u jien qed niġri wara Żebaħ+ u Salmunna,+ is-​slaten taʼ Midjan.”  Imma l-​prinċpijiet taʼ Sukkot qalu: “Huma idejn Żebaħ u Salmunna diġà f’idejk sabiex jingħata l-​ħobż lill-​armata tiegħek?”+  Għal dan, Gidegħon qal: “Huwa għalhekk li meta Ġeħova jagħti lil Żebaħ u Salmunna f’idejja, jien inċarrat laħamkom bix-​xewk tax-​xagħri u bl-​għollieq.”+  U hu kompla tielaʼ fi triqtu minn hemmhekk għal Penwel+ u kellimhom bl-​istess mod, imma l-​irġiel taʼ Penwel wiġbuh bħalma kienu wieġbu l-​irġiel taʼ Sukkot.  Għaldaqstant qal ukoll lill-​irġiel taʼ Penwel: “Meta niġi lura fis-​sliem, inġarraf dan it-​torri.”+ 10  Issa Żebaħ u Salmunna+ kienu f’Karkor, u l-​kampijiet tagħhom magħhom, u mill-​kamp kollu tan-​nies tal-​lvant+ kien baqaʼ madwar ħmistax-il elf; u diġà kienu waqgħu mija u għoxrin elf raġel li jisiltu s-​sejf.+ 11  U Gidegħon kompla tielaʼ mit-​triq taʼ dawk li jgħammru fit-​tined lejn il-​lvant taʼ Noba u Ġogbegħa+ u beda jidrob lill-​kamp waqt li l-​kamp ma kienx għassa.+ 12  Meta Żebaħ u Salmunna ħarbu, hu minnufih telaq jiġri warajhom u rnexxielu jaqbad liż-​żewġ slaten taʼ Midjan, Żebaħ u Salmunna;+ u riegħed lill-​kamp kollu bil-​biżaʼ. 13  U Gidegħon bin Ġowas reġaʼ lura mill-​gwerra mill-​mogħdija li titlaʼ għal Ħeres. 14  Hu u sejjer ħataf lil żagħżugħ mill-​irġiel taʼ Sukkot+ u għamillu xi mistoqsijiet.+ Għalhekk, dan kitiblu l-​ismijiet tal-​prinċpijiet+ taʼ Sukkot u x-​xjuħ tagħha, sebgħa u sebgħin raġel. 15  Għaldaqstant, hu mar għand l-​irġiel taʼ Sukkot u qal: “Hawn huma Żebaħ u Salmunna li intom għajjartuni bihom, billi għedtu, ‘Huma idejn Żebaħ u Salmunna diġà f’idejk sabiex jingħata l-​ħobż lill-​irġiel għajjenin tiegħek?’”+ 16  Imbagħad ħa lix-​xjuħ tal-​belt u xi xewk tax-​xagħri u għollieq, u ta lezzjoni bihom lill-​irġiel taʼ Sukkot.+ 17  U ġarraf+ it-​torri taʼ Penwel,+ u qatel lill-​irġiel tal-​belt. 18  Hu issa qal lil Żebaħ u Salmunna:+ “X’tip taʼ rġiel kienu dawk li qtiltu f’Tabor?”+ Għal dan, qalulu: “Bħalek kienu huma, kull wieħed minnhom, bħall-​ulied taʼ sultan f’surithom.” 19  Għal dan, hu qal: “Kienu ħuti, ulied ommi. Daqskemm hu ħaj Ġeħova, kieku ħallejtuhom ħajjin, ma kienx ikolli għalfejn noqtolkom.”+ 20  Imbagħad qal lil Ġeter, l-​ewwel imwieled tiegħu: “Qum, oqtolhom.” U ż-​żagħżugħ ma silitx sejfu, għax beda jibżaʼ, peress li kien għadu żgħir.+ 21  Għalhekk, Żebaħ u Salmunna qalulu: “Qum int u attakkana, għax is-​setgħa taʼ raġel turi x’raġel hu.”+ Għaldaqstant, Gidegħon qam u qatel+ lil Żebaħ u Salmunna u ħa l-​ornamenti għamla taʼ qamar li kienu m’għonq l-​iġmla tagħhom. 22  Iktar tard, l-​irġiel taʼ Israel qalu lil Gidegħon: “Aħkem fuqna,+ int u ibnek u bin ibnek ukoll, għax int salvajtna minn id Midjan.”+ 23  Imma Gidegħon qalilhom: “La jien ma se naħkem fuqkom, u lanqas ibni ma jaħkem fuqkom.+ Ġeħova se jaħkem fuqkom.”+ 24  U Gidegħon kompla jgħidilhom: “Ħa nitlobkom xi ħaġa: Agħtuni, kull wieħed minnkom, il-​ħolqa taʼ l-​imnieħer li ħadtu bħala priża.” (Għax dawk mirbuħin kellhom ħoloq taʼ l-​imnieħer tad-​deheb,+ peress li kienu Ismagħelin.)+ 25  Imbagħad qalu: “Dażgur li nagħtuhomlok.” Għal dan, huma firxu mantell u kull wieħed minnhom tefaʼ fih il-​ħolqa taʼ l-​imnieħer li kien ħa bħala priża. 26  U b’kollox il-​ħoloq taʼ l-​imnieħer tad-​deheb li talabhom kienu jiżnu elf u sebaʼ mitt xekel deheb, minbarra l-​ornamenti għamla taʼ qamar+ u l-​imsielet u l-​ilbiesi tas-​suf miżbugħ vjola ħamrani+ li kellhom fuqhom is-​slaten taʼ Midjan u minbarra l-​ġiżirani li kienu m’għonq l-​iġmla.+ 27  U Gidegħon għamel dan f’efod+ u esponieh f’beltu Għofra;+ u hemmhekk Israel kollu beda jkollu relazzjonijiet immorali maʼ l-​efod,+ u b’hekk serva bħala nassa għal Gidegħon u għan-​nies taʼ daru.+ 28  B’hekk, Midjan+ ġie mrażżan quddiem ulied Israel, u ma refax rasu iktar; u l-​art ma kellhiex iktar tfixkil għal erbgħin sena fi żmien Gidegħon.+ 29  U Ġerubbagħal*+ bin Ġowas mar għal triqtu u baqaʼ jgħammar f’daru. 30  U Gidegħon kellu sebgħin tifel+ li tnisslu minnu,* għax kien iżżewweġ ħafna nisa. 31  U l-​konkubina tiegħu li kienet f’Sikem ukoll wilditlu iben. U semmieh Abimelek.+ 32  Maż-żmien, Gidegħon bin Ġowas miet meta kien xjaħ sew u ndifen fejn kien indifen missieru Ġowas f’Għofra taʼ l-​Abi-għeżrin.+ 33  U ġara li malli miet Gidegħon, ulied Israel reġaʼ beda jkollhom relazzjonijiet immorali mal-​Bagħalim,+ u b’hekk ħatru lil Bagħal-berit bħala l-​alla tagħhom.+ 34  U wlied Israel ma ftakrux f’Ġeħova Alla tagħhom,+ li kien ħelishom minn id l-​għedewwa kollha tagħhom taʼ madwarhom;+ 35  u ma wrewx qalb tajba bl-​imħabba+ lejn in-​nies taʼ dar Ġerubbagħal, Gidegħon, bi tpattija għat-​tjubija kollha li hu kien wera maʼ Israel.+

Noti taʼ taħt

Jiġifieri, Gidegħon. Ara Mħ 6:32.
Letteralment, “li ħarġu min-​naħa taʼ fuq taʼ koxxtu.”