Imħallfin 6:1-40

6  Imbagħad ulied Israel bdew jagħmlu dak li hu ħażin f’għajnejn Ġeħova.+ Għalhekk, Ġeħova tahom f’id Midjan+ għal sebaʼ snin.  U id Midjan bdiet tiddomina lil Israel.+ Minħabba Midjan ulied Israel inqdew bl-​imħażen taħt l-​art li kienu fil-​muntanji, u bl-​għerien u bil-​postijiet diffiċli biex jintlaħqu.+  U ġara li, jekk ulied Israel kienu jiżirgħu,+ Midjan u Għamalek+ u n-​nies tal-​lvant+ kienu jitilgħu, iva, kienu jitilgħu kontrihom.  U kienu jikkampjaw kontrihom u jeqirdu l-​uċuħ tar-​rabaʼ tul it-​triq kollha sa Gaża, u ma kienu jħallu ebda ikel jew nagħġa jew barri jew ħmar f’Israel.+  Għax huma kienu jiġu bil-​bhejjem u bit-​tined tagħhom. Kienu jiġu kotrana daqs il-​ġurati,+ u huma u l-​iġmla tagħhom kienu bla għadd;+ u kienu jiġu fl-​art biex jeqirduha.+  U Israel sar batut ħafna minħabba Midjan; u wlied Israel bdew isejħu lil Ġeħova għall-​għajnuna.+  U ġara li peress li wlied Israel sejħu lil Ġeħova għall-​għajnuna minħabba Midjan,+  Ġeħova bagħat raġel, profeta,+ għand ulied Israel u qalilhom: “Hekk qal Ġeħova l-​Alla taʼ Israel, ‘Kont jien li tellajtkom mill-​Eġittu,+ u b’hekk ħriġtkom mid-​dar taʼ l-​ilsiera.+  Għalhekk, ħlistkom minn id l-​Eġittu u minn id dawk kollha li ħaqrukom u keċċejthom minn quddiemkom u tajtkom arthom.+ 10  Iktar minn hekk, għedtilkom: “Jien Ġeħova Alla tagħkom.+ Tibżgħux mill-​allat taʼ l-​Amurrin+ li qed tgħammru f’arthom.”+ U intom ma smajtux minn leħni.’”+ 11  Iktar tard ġie l-​anġlu taʼ Ġeħova+ u qagħad bil-​qiegħda taħt is-​siġra l-​kbira f’Għofra, li kienet taʼ Ġowas l-​Abi-għeżri,+ waqt li ibnu Gidegħon+ kien qed jidres il-​qamħ fil-​magħsar taʼ l-​inbid sabiex ineħħih malajr minn quddiem għajnejn Midjan. 12  U l-​anġlu taʼ Ġeħova deherlu u qallu: “Ġeħova hu miegħek,+ O qalbieni u setgħan.” 13  Għal dan, Gidegħon qallu: “Skużani, sidi, imma jekk Ġeħova hu magħna, allura għala ġie dan kollu fuqna,+ u fejn huma l-​atti taʼ l-​għaġeb kollha tiegħu+ li rrakkontawlna missirijietna,+ meta qalulna, ‘Ġeħova ma tellagħniex mill-​Eġittu?’+ U issa Ġeħova abbandunana,+ u qed jagħtina f’id Midjan.” 14  Għal dan, Ġeħova ħares lejh u qal: “Mur b’din il-​qawwa tiegħek,+ u int se ssalva lil Israel minn id Midjan.+ Mhux jien qed nibagħtek?”+ 15  Imma hu qallu: “Skużani, Ġeħova. Biex se nsalva lil Israel?+ Ara! Il-​familja tiegħi* hi l-​inqas waħda f’Manasse, u jien l-​iżgħar wieħed f’dar missieri.”+ 16  Madankollu, Ġeħova qallu: “Għax se nkun miegħek,+ u int toqtol lil Midjan+ bħallikieku raġel wieħed.” 17  Għal dan, hu qallu: “Issa jekk jien approvat f’għajnejk,+ wettaqli wkoll sinjal li juri li huwa int li qed titkellem miegħi.+ 18  Jekk jogħġbok, tiċċaqlaqx minn hawnhekk sakemm niġi ħdejk+ u nkun ġibt l-​għotja tiegħi u qegħedtha quddiemek.”+ Għaldaqstant, dak qallu: “Jien, min-​naħa tiegħi, se nibqaʼ bil-​qiegħda hawnhekk sakemm tiġi lura.” 19  U Gidegħon daħal u ħejja gidi+ u efa dqiq bħala ħobż bla ħmira.+ Il-​laħam poġġieh fil-​qoffa, u l-​brodu poġġieh fil-​borma, u mbagħad ħadhomlu taħt is-​siġra l-​kbira u servieh. 20  L-anġlu taʼ l-​Alla l-​veru issa qallu: “Ħu l-​laħam u l-​ħobż bla ħmira u qegħedhom fuq il-​blata l-​kbira hemmhekk,+ u ferraʼ l-​brodu.” U hu hekk għamel. 21  Imbagħad l-​anġlu taʼ Ġeħova medd it-​tarf tal-​bastun li kellu f’idu u mess il-​laħam u l-​ħobż bla ħmira, u beda tielaʼ n-​nar mill-​blata u belaʼ l-​laħam u l-​ħobż bla ħmira.+ U l-​anġlu taʼ Ġeħova għab minn quddiemu. 22  Għaldaqstant, Gidegħon irrealizza li dan kien l-​anġlu taʼ Ġeħova.+ Minnufih Gidegħon qal: “Jaħasra, Sovran Mulej Ġeħova, għax jien rajt l-​anġlu taʼ Ġeħova wiċċ imbwiċċ!”+ 23  Imma Ġeħova qallu: “Ħa jkollok is-​sliem.+ Tibżax.+ M’intix se tmut.”+ 24  Għalhekk, Gidegħon bena artal+ hemmhekk lil Ġeħova, u dan għadu jissejjaħ+ Ġeħova-sliem sa llum. Dan għadu f’Għofra+ taʼ l-​Abi-għeżrin. 25  U ġara dak il-​lejl li Ġeħova qallu: “Ħu l-​barri ż-​żgħir, il-​barri taʼ missierek, jiġifieri, it-​tieni barri żgħir taʼ sebaʼ snin, u ġarraf l-​artal taʼ Bagħal+ li għandu missierek, u qaċċat l-​arblu sagru li hemm ħdejh.+ 26  U ibni artal lil Ġeħova Alla tiegħek fil-​quċċata taʼ dan il-​post taʼ sigurtà, bir-​ringiela tal-​ġebel, u ħu t-​tieni barri żgħir u offrih bħala offerta tal-​ħruq fuq il-​biċċiet taʼ l-​injam taʼ l-​arblu sagru li se tqaċċat.” 27  Għaldaqstant, Gidegħon ħa għaxart irġiel mill-​qaddejja tiegħu u għamel sewwasew bħalma qallu Ġeħova;+ imma ġara li, billi beżaʼ wisq min-​nies taʼ dar missieru u mill-​irġiel tal-​belt biex jagħmel dan bi nhar, hu għamel dan bil-​lejl.+ 28  Meta l-​irġiel tal-​belt qamu kmieni fil-​għodu bħas-​soltu, iva, ara, l-​artal taʼ Bagħal kien imġarraf u l-​arblu sagru+ li kien ħdejh kien imqaċċat, u t-​tieni barri żgħir kien ġie offrut fuq l-​artal li kien inbena. 29  U bdew jgħidu lil xulxin: “Min għamel dan?” U marru jistħarrġu u jfittxu. Fl-​aħħar qalu: “Gidegħon bin Ġowas għamel dan.” 30  Għalhekk, l-​irġiel tal-​belt qalu lil Ġowas: “Oħroġ lil ibnek biex imut,+ għax ġarraf l-​artal taʼ Bagħal u qaċċat l-​arblu sagru li kien ħdejh.” 31  Għal dan, Ġowas+ qal lil dawk kollha li kienu qed jiħduha kontrih:+ “Se tiddefendu lil Bagħal biex taraw jekk intom stess tistgħux issalvawh? Min jiddefendih imissu jingħata l-​mewt dal-għodu stess.+ Jekk inhu Alla,+ ħa jiddefendi ruħu waħdu,+ għax xi ħadd ġarraf l-​artal tiegħu.” 32  U dakinhar beda jsejjaħlu Ġerubbagħal,*+ għax qal: “Ħa jiddefendi ruħu għan-​nom tiegħu stess Bagħal, għax xi ħadd ġarraf l-​artal tiegħu.”+ 33  U Midjan kollu+ u Għamalek+ u n-​nies tal-​lvant+ inġabru flimkien ħaġa waħda+ u qasmu għan-​naħa l-​oħra u kkampjaw fil-​pjanura l-​baxxa taʼ Ġeżragħel.+ 34  U l-​ispirtu taʼ Ġeħova+ ġie fuq Gidegħon u hu daqq il-​qarn,+ u l-​Abi-għeżrin+ issejħu flimkien għal warajh. 35  U bagħat messaġġiera+ f’Manasse kollu, u huma wkoll issejħu flimkien għal warajh. Bagħat ukoll messaġġiera f’Aser u Żebulun u Naftali, u huma telgħu jiltaqgħu miegħu. 36  Imbagħad Gidegħon qal lill-​Alla l-​veru: “Jekk int se ssalva lil Israel permezz tiegħi, bħalma wegħedt,+ 37  ara, jien inżomm ġeżża suf mikxufa fuq il-​qiegħa tad-​dris. Jekk in-​nida taqaʼ biss fuq il-​ġeżża imma l-​art kollha tkun niexfa, imbagħad inkun naf li int se ssalva lil Israel permezz tiegħi, bħalma wegħedt.” 38  U hekk ġara. Meta qam kmieni l-​għada u għasar il-​ġeżża, hu ħareġ biżżejjed nida mill-​ġeżża biex jimla skutella kbira bl-​ilma. 39  Madankollu, Gidegħon qal lill-​Alla l-​veru: “Tħallix ir-​rabja tiegħek tixgħel kontrija, imma ħa nitkellem biss darb’oħra. Jekk jogħġbok, ħa nagħmel prova darb’oħra biss bil-​ġeżża. Ħa tibqaʼ niexfa l-​ġeżża biss, jekk jogħġbok, u fuq l-​art kollha taqaʼ n-​nida.” 40  Għaldaqstant, hekk għamel Alla dak il-​lejl; u l-​ġeżża biss baqgħet niexfa, u fuq l-​art kollha waqgħet in-​nida.

Noti taʼ taħt

Letteralment, “L-​elf tiegħi.”
Ifisser “Ħa Jagħmel Bagħal Difiża Legali Kontrih.”