Imħallfin 19:1-30

19  Issa ġara f’dawk il-​jiem li ma kienx hemm sultan f’Israel.+ U ċertu Levita kien qed jgħammar għal xi żmien fl-​iktar partijiet imbegħdin tar-​reġjun muntanjuż t’Efrajm.+ Maż-​żmien, hu ħa b’martu konkubina+ minn Betlehem+ taʼ Ġuda.  U l-​konkubina tiegħu bdiet tiżni+ kontrih. Fl-​aħħar telqet mingħandu u marret lejn dar missierha f’Betlehem taʼ Ġuda u baqgħet hemmhekk erbaʼ xhur sħaħ.  Imbagħad żewġha qam u mar warajha biex jgħidilha kliem li jmissilha qalbha u jġibha lura; u miegħu kien hemm il-​qaddej tiegħu+ u żewġt iħmir. Għalhekk, daħħlitu f’dar missierha. Meta missier il-​mara żagħżugħa rah, hu minnufih laqgħu bil-​ferħ.  Għaldaqstant, il-​kunjatu tiegħu, missier il-​mara żagħżugħa, żammu, u b’hekk hu kompla jgħammar miegħu tlett ijiem; u kienu jieklu u jixorbu, u hu kien iqattaʼ l-​lejl hemmhekk.+  U ġara fir-​rabaʼ jum, meta qamu kmieni fil-​għodu bħas-​soltu, li hu qam biex jitlaq, imma missier il-​mara żagħżugħa qal lil ħatnu: “Ħalli qalbek titrejjaq bi ftit ħobż+ u wara tistgħu tmorru.”  Għalhekk, qagħdu bil-​qiegħda, u t-​tnejn li huma bdew jieklu u jixorbu flimkien; wara dan, missier il-​mara żagħżugħa qal lir-​raġel: “Ejja, jekk jogħġbok, u oqgħod il-​lejl,+ u ħa tifraħ qalbek.”+  Meta r-​raġel qam biex jitlaq, il-​kunjatu tiegħu baqaʼ jitolbu bil-​ħniena, u b’hekk hu reġaʼ qattaʼ l-​lejl hemmhekk.+  Meta fil-​ħames jum qam kmieni fil-​għodu biex jitlaq, missier il-​mara żagħżugħa qal: “Jekk jogħġbok, ħalli qalbek titrejjaq.”+ U qagħdu jitnikkru sakemm daħal il-​jum sew. U t-​tnejn li huma baqgħu jieklu.  Imbagħad ir-​raġel+ qam biex jitlaq, hu u l-​konkubina tiegħu+ u l-​qaddej tiegħu;+ imma l-​kunjatu, missier il-​mara żagħżugħa, qallu: “Ħares, issa! Il-​jum daħal sew u kważi sar fil-​għaxija. Jekk jogħġbok, oqogħdu l-​lejl.+ Ara, il-​jum kważi spiċċa. Oqgħod hawnhekk dal-lejl, u ħa tifraħ qalbek.+ U għada qumu kmieni għall-​vjaġġ tagħkom, u mur lejn it-​tinda tiegħek.” 10  Madankollu, ir-​raġel ma qabilx li joqgħod il-​lejl, imma qam u telaq għal triqtu u wasal sa quddiem Ġebus,+ jiġifieri, Ġerusalemm;+ u miegħu kien hemm iż-​żewġt iħmir mixdudin bis-​sarġ, u l-​konkubina tiegħu u l-​qaddej tiegħu. 11  Waqt li kienu qrib Ġebus, meta d-​dawl tal-​jum kien naqas mhux ħażin,+ il-​qaddej qal lil sidu: “Ejja, issa, ħa nilwu lejn din il-​belt tal-​Ġebusin+ u ngħaddu l-​lejl fiha.” 12  Imma sidu qallu: “Ħa ma nilwux lejn belt taʼ barranin+ li m’humiex parti minn ulied Israel; u nibqgħu sejrin sa Gibegħa.”+ 13  U kompla jgħid lill-​qaddej tiegħu: “Ejja nersqu lejn wieħed mill-​postijiet, u ngħaddu l-​lejl f’Gibegħa jew f’Rama.”+ 14  Għalhekk, baqgħu sejrin u komplew fi triqithom, u x-​xemx bdiet nieżla fuqhom meta kienu qrib Gibegħa, li hi taʼ Benjamin. 15  Għaldaqstant, huma lwew għal hemmhekk biex jidħlu u jgħaddu l-​lejl f’Gibegħa. U daħlu u qagħdu bil-​qiegħda fil-​pjazza tal-​belt, u ħadd ma daħħalhom id-​dar biex jgħaddu l-​lejl għandu.+ 16  Fl-aħħar, ara, kien hemm xiħ dieħel mix-​xogħol tiegħu fl-​għalqa fil-​għaxija,+ u r-​raġel kien mir-​reġjun muntanjuż t’Efrajm,+ u kien qed jgħammar għal xi żmien f’Gibegħa; imma n-​nies tal-​post kienu Benjamini.+ 17  Meta refaʼ għajnejh ra lir-​raġel, il-​vjaġġatur, fil-​pjazza tal-​belt. U x-​xiħ qal: “Fejn sejjer, u minfejn ġej?”+ 18  Għal dan, hu qallu: “Aħna għaddejna minn Betlehem taʼ Ġuda u sejrin lejn l-​iktar partijiet imbegħdin tar-​reġjun muntanjuż t’Efrajm.+ Jien minn hemmhekk, imma mort Betlehem taʼ Ġuda;+ u issa sejjer lejn dari, u ħadd ma daħħalni d-​dar.+ 19  U għandna kemm tiben kif ukoll għalf niexef+ għall-​ħmir tagħna, u għandna kemm ħobż+ u kemm inbid għalija u għall-​ilsira tiegħek+ u għall-​qaddej+ li hemm mal-​qaddej tiegħek. Ma jonqosna xejn.” 20  Madankollu, ix-​xiħ qal: “Ħa jkollok is-​sliem!+ Ħalli f’idejja għal dak li jonqsok.+ Biss tgħaddix il-​lejl fil-​pjazza.” 21  Imbagħad, hu daħħlu f’daru+ u tefaʼ lill-​ħmir taħlita t’għalf.+ Imbagħad ħaslu saqajhom+ u bdew jieklu u jixorbu. 22  Waqt li kienu qed iferrħu lil qalbhom,+ ara, l-​irġiel tal-​belt, qabda rġiel m’huma tajbin għal xejn,+ dawru d-​dar,+ jimbottaw lil xulxin mal-​bieb; u bdew jgħidu lix-​xiħ, sid id-​dar: “Oħroġ lir-​raġel li ġie f’darek, biex ikollna x’naqsmu miegħu.”+ 23  Għal dan, sid id-​dar ħareġ barra ħdejhom u qalilhom:+ “Le, ħuti,+ tagħmlu xejn ħażin, jekk jogħġobkom, ladarba dan ir-​raġel ġie f’dari. Tagħmlux din il-​bluha t’għajb.+ 24  Hawn huma t-​tifla verġni tiegħi u l-​konkubina tiegħu. Ħa noħroġhom, jekk jogħġobkom, u stuprawhom+ u agħmlulhom dak li jidhrilkom li hu tajjeb f’għajnejkom. Imma lil dan ir-​raġel tagħmlulux din il-​bluha t’għajb.” 25  U l-​irġiel ma ridux jisimgħuh. Għalhekk, ir-​raġel qabad il-​konkubina tiegħu+ u ħariġhielhom barra; u kellhom x’jaqsmu magħha,+ u baqgħu jabbużawha+ l-​lejl kollu sa fil-​għodu, u wara dan bagħtuha meta beda jżernaq. 26  Imbagħad il-​mara ġiet hekk kif kien qed jisbaħ, u waqgħet fid-​daħla tad-​dar tar-​raġel fejn kien hemm sidha,+ u baqgħet hemmhekk sad-​dawl taʼ bi nhar. 27  Iktar tard sidha qam fil-​għodu u fetaħ il-​bieb tad-​dar u ħareġ biex jitlaq għal triqtu, u, ara, il-​mara, il-​konkubina tiegħu,+ kienet mixħuta fid-​daħla tad-​dar b’idejha fuq l-​għatba! 28  U qalilha: “Qum, ejja mmorru.” Imma ma kienx hemm tweġiba.+ Għal dan, ir-​raġel ħadha fuq il-​ħmar u qam u mar lejn daru.+ 29  Imbagħad daħal f’daru u ħa s-​sikkina tal-​biċċiera u qabad il-​konkubina tiegħu u qattagħha skond għadamha fi tnax-il biċċa+ u bagħatha f’kull territorju taʼ Israel.+ 30  U ġara li kulmin ra dan qal: “Ħaġa bħal din qatt ma seħħet jew dehret minn dakinhar li wlied Israel ħarġu mill-​art taʼ l-​Eġittu sa llum. Ikkunsidraw dan bir-​reqqa, ħudu parir+ u tkellmu.”

Noti taʼ taħt