Imħallfin 13:1-25

13  U wlied Israel reġgħu bdew jagħmlu dak li hu ħażin f’għajnejn Ġeħova,+ u b’hekk Ġeħova tahom f’idejn il-​Filistin+ għal erbgħin sena.  Sadanittant, kien hemm wieħed raġel minn Sorgħa+ mill-​familja tad-​Danin,+ li kien jismu Manogħa.+ U martu kienet ħawlija u ma kinitx wildet tfal.+  Maż-żmien, l-​anġlu taʼ Ġeħova deher lill-​mara+ u qalilha: “Ara, issa, int ħawlija u ma wlidtx tfal. U se toħroġ tqila u tiled iben.+  U issa oqgħod attenta, jekk jogħġbok, u tixrobx inbid jew xorb li jsakkar,+ u tiekol xejn mhux nadif.+  Għax, ara, se toħroġ tqila u tiled iben, u ebda mus m’għandu jgħaddi minn fuq rasu,+ għax malli joħroġ miż-​żaqq+ it-​tifel isir Nażirit+ t’Alla; u hu se jieħu t-​tmexxija f’li jsalva lil Israel minn id il-​Filistin.”+  Imbagħad il-​mara marret tgħid lil żewġha: “Ġie ħdejja raġel taʼ l-​Alla l-​veru, u d-​dehra tiegħu kienet tqanqal ħafna biżaʼ+ bħad-​dehra taʼ l-​anġlu taʼ l-​Alla l-​veru.+ U ma staqsejtux minfejn kien, u hu ma qallix x’jismu.+  Imma qalli, ‘Ara! Int se toħroġ tqila u tiled iben.+ U issa tixrobx inbid jew xorb li jsakkar, u tiekol xejn mhux nadif, għax malli joħroġ miż-​żaqq it-​tifel isir Nażirit t’Alla sa jum mewtu.’”+  U Manogħa beda jitlob bil-​ħrara lil Ġeħova u jgħid: “Skużani, Ġeħova.+ Jekk jogħġbok, ħalli lir-​raġel taʼ l-​Alla l-​veru li għadek kif bgħatt jerġaʼ jiġi għandna u jagħtina istruzzjonijiet+ dwar x’għandna nagħmlu bit-​tifel li se jitwieled.”+  U l-​Alla l-​veru semaʼ minn leħen Manogħa,+ u l-​anġlu taʼ l-​Alla l-​veru reġaʼ ġie ħdejn il-​mara waqt li kienet bil-​qiegħda fl-​għalqa, u żewġha Manogħa ma kienx magħha. 10  Minnufih il-​mara ħaffet u ġriet u rrakkontat lil żewġha+ u qaltlu: “Ara! Deherli r-​raġel li ġie ħdejja dakinhar.”+ 11  Għal dan, Manogħa qam u mar wara martu u wasal ħdejn ir-​raġel u qallu: “Int ir-​raġel li kellem lil marti?”+ u dak qal: “Jien hu.” 12  Imbagħad Manogħa qal: “Ħa jseħħ kliemek. Kif għandu jitrabba t-​tifel, u x’se jkun xogħlu?”+ 13  Għalhekk, l-​anġlu taʼ Ġeħova qal lil Manogħa: “Il-​mara għandha toqgħod lura minn kull ħaġa li semmejtilha.+ 14  M’għandha tiekol assolutament xejn minn dak li joħroġ mid-​dielja taʼ l-​inbid, u ħa ma tixrob ebda nbid jew xorb li jsakkar+ u lanqas tiekol xi ħaġa mhix nadifa taʼ kwalunkwe tip.+ Ħa tħares kulma kkmandajtha.”+ 15  Manogħa issa qal lill-​anġlu taʼ Ġeħova: “Jekk jogħġbok, ħa nżommuk u nsajrulek gidi.”+ 16  Imma l-​anġlu taʼ Ġeħova qal lil Manogħa: “Jekk iżżommni, ma nikolx ħobżok; imma jekk trid tagħti offerta tal-​ħruq lil Ġeħova,+ tistaʼ toffriha.” Għax Manogħa ma kienx jaf li dan kien l-​anġlu taʼ Ġeħova. 17  Imbagħad Manogħa qal lill-​anġlu taʼ Ġeħova: “X’jismek,+ sabiex meta sseħħ kelmtek aħna nagħtuk unur?” 18  Madankollu, l-​anġlu taʼ Ġeħova qallu: “Għalfejn għandek tistaqsi għal ismi, meta dan huwa wieħed taʼ l-​għaġeb?” 19  U Manogħa ħa l-​gidi u l-​offerta tal-​qmuħ u offrieha fuq il-​blata lil Ġeħova.+ U Hu kien qed jagħmel xi ħaġa taʼ l-​għaġeb waqt li Manogħa u martu kienu qed iħarsu. 20  U ġara li hekk kif il-​fjamma telgħet mill-​artal lejn is-​sema, l-​anġlu taʼ Ġeħova telaʼ fil-​fjamma taʼ l-​artal waqt li Manogħa u martu kienu qed iħarsu.+ Fil-​pront inxteħtu wiċċhom fl-​art.+ 21  U l-​anġlu taʼ Ġeħova ma reġax deher lil Manogħa u lil martu. Kien imbagħad li Manogħa għaraf li dan kien l-​anġlu taʼ Ġeħova.+ 22  Għaldaqstant, Manogħa qal lil martu: “Aħna żgur se mmutu,+ għax rajna lil Alla.”+ 23  Imma martu qaltlu: “Kieku Ġeħova għoġbu biss li jagħtina l-​mewt, ma kienx jaċċetta offerta tal-​ħruq u offerta tal-​qmuħ minn idejna,+ u ma kienx jurina dawn l-​affarijiet kollha, u ma kienx iħallina nisimgħu xi ħaġa bħal din li smajna issa.”+ 24  Iktar ’il quddiem, il-​mara wildet iben u semmietu Sansun;+ u t-​tifel baqaʼ jikber, u Ġeħova baqaʼ jbierku.+ 25  Maż-żmien, l-​ispirtu taʼ Ġeħova+ beda jqanqlu f’Maħane-dan+ bejn Sorgħa+ u Estagħol.+

Noti taʼ taħt