Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Ekkleżjasti 8:1-17

8  Min hemm bħall-għaref?+ U min jaf kif jinterpreta xi ħaġa?+ L-għerf taʼ bniedem idawwallu wiċċu, u l-ħruxija taʼ wiċċu tinbidel għall-aħjar.+  Ngħid: “Ħares l-ordni tas-sultan,+ u dan agħmlu b’rispett għall-ħalfa li għamilt quddiem Alla.+  Tgħaġġilx biex titlaq minn quddiemu.+ Tinvolvix ruħek f’xi ħaġa ħażina.+ Għax kulma jogħġbu jagħmel jagħmlu,+  għax il-kelma tas-sultan għandha l-qawwa li tikkontrolla;+ u min jistaʼ jgħidlu: ‘X’int tagħmel?’”  Min qed iħares il-kmandament ma jġarrab ebda għali,+ u l-qalb għarfa tagħraf kemm iż-żmien u kemm il-ġudizzju.+  Għax hemm żmien u ġudizzju għal kull ħaġa,+ peress li l-għali tal-bniedem hu kotran.+  U m’hemm ebda bniedem li jaf x’se jiġri fil-futur,+ għax min jistaʼ jgħidlu eżatt kif se jkun dan?  M’hemm ebda bniedem li għandu setgħa fuq l-ispirtu sabiex iżomm l-ispirtu;+ lanqas m’hemm setgħa fuq jum il-mewt;+ u lanqas m’hemm ħelsien mill-gwerra.+ U l-ħażen mhux se jeħles lil dawk li jingħataw għalih.+  Rajt dan kollu, u kkunsidrajt b’qalbi kollha kull għemil li sar taħt ix-xemx, matul iż-żmien li l-bniedem iddomina lill-bniedem bi ħsara għalih.+ 10  Imma minkejja dan, rajt lill-ħżiena jindifnu,+ u rajt ukoll kif kienu jidħlu u joħorġu mill-post qaddis,+ u ntesew fil-belt fejn għamlu dan.+ Dan ukoll frugħa. 11  Peress li s-sentenza kontra l-għemil ħażin damet ma twettqet,+ qalb ulied il-bnedmin saret iktar determinata li tagħmel il-ħażin.+ 12  Għalkemm il-midneb jistaʼ jagħmel il-ħażin+ mitt darba u jibqaʼ jagħmel dak li jogħġbu għal żmien twil, jien naf ukoll li dawk li jibżgħu mill-Alla l-veru se jaħbtilhom tajjeb,+ talli kellhom il-biżaʼ tiegħu.+ 13  Imma lill-ħażin+ żgur mhux se jaħbatlu tajjeb, u lanqas ma se jtawwal jiemu, li huma bħal dell,+ għax hu m’għandux il-biżaʼ t’Alla.+ 14  Hemm frugħa li qed issir fuq l-art: hemm il-ġusti li qed imisshom dak li jistħoqq lill-ħżiena għal għemilhom,+ u hemm il-ħżiena li qed imisshom dak li jistħoqq lill-ġusti għal għemilhom.+ U għedt li dan ukoll frugħa. 15  U faħħart il-ferħ,+ għaliex il-bnedmin m’għandhom xejn aħjar taħt ix-xemx milli jieklu u jixorbu u jifirħu, u dan għandu jibqaʼ magħhom fix-xogħol iebes tagħhom tul jiem ħajjithom,+ li l-Alla l-veru tahom taħt ix-xemx.+ 16  Fi qbil maʼ dan, jien stinkajt b’qalbi kollha+ biex insir naf l-għerf u nara l-attività li għaddejja fuq l-art,+ għax hemm min mhux qed jara rqad, la bi nhar u lanqas bil-lejl.+ 17  U rajt l-għemil kollu taʼ l-Alla l-veru,+ kif il-bnedmin ma jistgħux isibu tarf l-għemil li sar taħt ix-xemx;+ jitħabtu kemm jitħabtu l-bnedmin biex ifittxuh jibqgħu ma jsibuhx.+ U anki jekk jgħidu li għandhom biżżejjed għerf biex ikunu jafu,+ huma ma jistgħux isibu tarf.+

Noti taʼ taħt