Eżodu 12:1-51

12  Ġeħova issa qal lil Mosè u lil Aron fl-​art taʼ l-​Eġittu:  “Dan ix-​xahar ikun il-​bidu tax-​xhur għalikom. Ikun l-​ewwel wieħed mix-​xhur tas-​sena għalikom.+  Kellem lill-​ġemgħa kollha taʼ Israel, u għidilhom, ‘Fl-​għaxra taʼ dan ix-​xahar kull wieħed għandu jieħu għalih innifsu ħaruf+ għad-​dar taʼ l-​antenati, ħaruf għal kull dar.  Imma jekk in-​nies tad-​dar ikunu ftit wisq biex jieklu l-​ħaruf, imbagħad hu u l-​ġâr li jkun l-​eqreb tiegħu jridu jiħduh f’daru skond kemm-il ruħ ikunu; inkwantu għall-​ħaruf, għandkom tikkalkulaw kemm jiekol kull wieħed minnkom.  Il-ħaruf irid ikun bla difett,+ raġel, u taʼ sena.+ Tistgħu tagħżluh min-​nagħaġ jew mill-​mogħoż.  U tridu tkomplu żżommuh sa l-​erbatax taʼ dan ix-​xahar,+ u l-​kongregazzjoni kollha tal-​ġemgħa taʼ Israel trid toqtlu bejn inżul ix-​xemx u d-​dlam.+  U jridu jieħdu ftit mid-​demm u jroxxuh fuq iż-​żewġ koxox tal-​bieb u l-​parti taʼ fuq tad-​daħla tal-​bieb tad-​dar fejn se jikluh.+  “‘U l-​laħam iridu jikluh dan il-​lejl.+ Għandhom jikluh mixwi bin-​nar u bil-​ħobż bla ħmira+ flimkien maʼ ħxejjex morri.+  Tieklu xejn minnu nej jew mgħolli, imsajjar fl-​ilma, imma mixwi bin-​nar, rasu flimkien maʼ riġlejh* u l-​ġewwieni tiegħu. 10  U ma tridu tħallu xejn minnu għal fil-​għodu, imma dak li jitħalla sa fil-​għodu għandkom taħarquh fin-​nar.+ 11  U hekk għandkom tikluh, b’ġenbejkom imħażżmin,+ bis-​sandli+ f’saqajkom, u l-​ħatar tagħkom f’idkom; u tridu tikluh bl-​għaġla. Dan hu l-​Qbiż taʼ Ġeħova.+ 12  U dan il-​lejl+ irrid ngħaddi mill-​art kollha taʼ l-​Eġittu u nolqot lil kull l-​ewwel imwieled fl-​art taʼ l-​Eġittu, minn bniedem sa bhima;+ u nagħmel ħaqq mill-​allat kollha taʼ l-​Eġittu.+ Jien Ġeħova.+ 13  U d-​demm irid iservi bħala s-​sinjal tagħkom fuq id-​djar fejn tkunu; u rrid nara d-​demm u naqbiżkom,+ u l-​kastig ma jiġix fuqkom bħala rovina meta nolqot l-​art taʼ l-​Eġittu. 14  “‘U dan il-​jum irid iservi bħala tifkira għalikom, u tridu tiċċelebrawh bħala festa lil Ġeħova matul il-​ġenerazzjonijiet tagħkom. Għandkom tiċċelebrawh bħala statut għal żmien indefinit. 15  Għal sebat ijiem għandkom tieklu ħobż bla ħmira. Iva, fl-​ewwel jum għandkom twarrbu l-​għaġina mħemmra* minn djarkom, għaliex kulmin jiekol dak li hu mħemmer, mill-​ewwel jum sas-​sebaʼ jum,+ din ir-​ruħ trid tiġi maqtugħa minn maʼ Israel.+ 16  U fl-​ewwel jum għandha ssir konvenzjoni mqaddsa għalikom, u fis-​sebaʼ jum konvenzjoni mqaddsa oħra.+ M’għandu jsir ebda xogħol fihom.+ Kulma tistgħu tagħmlu hu li tħejju dak li jkollha bżonn tiekol kull persuna.*+ 17  “‘U tridu tħarsu l-​festa tal-​ħobż bla ħmira,+ għaliex f’dan l-​istess jum se noħroġ l-​armati tagħkom mill-​art taʼ l-​Eġittu. U tridu tħarsu dan il-​jum matul il-​ġenerazzjonijiet tagħkom bħala statut għal żmien indefinit. 18  Fl-ewwel xahar, mill-​erbatax tax-​xahar fil-​għaxija għandkom tieklu ħobż bla ħmira sal-​wieħed u għoxrin tax-​xahar fil-​għaxija.+ 19  Għal sebat ijiem ebda għaġina mħemmra m’għandha tinstab fi djarkom, għax kulmin iduq dak li hu mħemmer, sew jekk ikun resident barrani u sew jekk ikun twieled fil-​pajjiż,+ din ir-​ruħ trid tiġi maqtugħa minn mal-​ġemgħa taʼ Israel.+ 20  M’għandkom tieklu xejn imħemmer. Fil-​postijiet kollha fejn tgħammru għandkom tieklu ħobż bla ħmira.’” 21  Mosè minnufih sejjaħ lix-​xjuħ kollha taʼ Israel+ u qalilhom: “Agħżlu u ħudu għalikom nagħaġ u mogħoż skond il-​familji tagħkom, u oqtlu l-​vittma tal-​Qbiż.+ 22  U tridu tieħdu qattaʼ żuf+ u tbilluha fid-​demm ġo bieqja u tbixxu l-​parti taʼ fuq tad-​daħla tal-​bieb u ż-​żewġ koxox tal-​bieb bi ftit mid-​demm li jkun hemm fil-​bieqja; u ħadd minnkom m’għandu joħroġ mill-​bieb taʼ daru sa fil-​għodu. 23  Imbagħad meta Ġeħova jgħaddi biex jikkastiga lill-​Eġizzjani u jara d-​demm fuq il-​parti taʼ fuq tad-​daħla tal-​bieb u fuq iż-​żewġ koxox tal-​bieb, Ġeħova ċertament li jaqbeż il-​bieb, u ma jħallix ir-​rovina tidħol fi djarkom biex jikkastigakom.+ 24  “U tridu tħarsu dan bħala regolament+ għalikom u għal uliedkom għal żmien indefinit.+ 25  U jrid iseħħ li meta tidħlu fl-​art li Ġeħova se jagħtikom, sewwasew bħalma qal, imbagħad tridu tibqgħu twettqu dan l-​att taʼ qima.+ 26  U jrid iseħħ li meta wliedkom jgħidulkom, ‘Xi jfisser għalikom dan l-​att taʼ qima?’+ 27  imbagħad tridu tgħidulhom, ‘Huwa s-​sagrifiċċju tal-​Qbiż lil Ġeħova,+ li qabeż id-​djar taʼ wlied Israel fl-​Eġittu meta kkastiga lill-​Eġizzjani, imma ħeles lil djarna.’” Imbagħad in-​nies mielu u nxteħtu fl-​art.+ 28  Wara dan, ulied Israel marru u għamlu bħalma Ġeħova kien ikkmanda lil Mosè u lil Aron.+ Għamlu preċiż hekk. 29  U ġara li f’nofsillejl Ġeħova laqat lil kull l-​ewwel imwieled fl-​art taʼ l-​Eġittu,+ mill-​ewwel imwieled tal-​Fargħun, bil-​qiegħda fuq it-​tron tiegħu, sa l-​ewwel imwieled taʼ l-​ilsir, li kien fil-​ħofra fil-​ħabs, u lil kull l-​ewwel imwieled tal-​bhejjem.+ 30  Imbagħad il-​Fargħun qam bil-​lejl, hu u l-​qaddejja kollha tiegħu u l-​Eġizzjani l-​oħrajn kollha; u beda jinstemaʼ għajat kbir fost l-​Eġizzjani,+ għaliex ma kienx hemm dar li ma kienx fiha xi mejjet. 31  Minnufih sejjaħ+ lil Mosè u lil Aron bil-​lejl u qalilhom: “Qumu, oħorġu minn qalb il-​poplu tiegħi, kemm intom u kemm l-​ulied l-​oħrajn taʼ Israel, u morru aqdu lil Ġeħova, sewwasew bħalma għedtu.+ 32  Ħudu kemm l-​imrieħel tan-​nagħaġ u kemm l-​imrieħel tal-​baqar, bħalma għedtu,+ u morru. Ukoll, barra minn hekk, tridu tberkuni.” 33  U l-​Eġizzjani bdew iħeġġu lin-​nies sabiex jibagħtuhom ’il barra mill-​pajjiż malajr kemm jistaʼ jkun,+ “għaliex,” qalu huma, “aħna lkoll kważi mejtin!”+ 34  Għaldaqstant, in-​nies ġarrew l-​għaġina tagħhom qabel ma tħemmret, bil-​mejjilli li kienu jagħġnu l-​ħobż fihom imgeżwrin fil-​mantelli tagħhom fuq spallithom. 35  U wlied Israel għamlu skond il-​kelma taʼ Mosè billi talbu mingħand l-​Eġizzjani oġġetti tal-​fidda u oġġetti tad-​deheb u lbies.+ 36  U Ġeħova lill-​poplu tah li jsib il-​ħniena f’għajnejn l-​Eġizzjani,+ u b’hekk dawn tawhom dak li talbu;+ u huma neżżgħu lill-​Eġizzjani.+ 37  U wlied Israel telqu minn Ramesses+ għal Sukkot,+ u l-​għadd tagħhom kien sitt mitt elf raġel b’saħħtu, bil-​mixi, minbarra ċ-​ċkejknin.+ 38  U magħhom telgħet ukoll kotra mħallta kbira ħafna taʼ barranin,+ kif ukoll imrieħel tan-​nagħaġ u tal-​baqar, għadd verament kbir t’annimali. 39  U bdew jaħmu l-​għaġina li kienu ħarġu mill-​Eġittu u jagħmluha ftajjar, ħobż bla ħmira, għaliex ma kinitx tħemmret, peress li kienu tkeċċew mill-​Eġittu u ma setgħux jitnikkru, u wkoll ma kinux ħejjew provvisti għalihom infushom.+ 40  U ż-​żmien li wlied Israel għammru+ fl-​Eġittu,+ kien erbaʼ mija u tletin sena.+ 41  U ġara li, meta ntemmew l-​erbaʼ mija u tletin sena, f’dan l-​istess jum ġara wkoll li l-​armati kollha taʼ Ġeħova ħarġu mill-​art taʼ l-​Eġittu.+ 42  Hu lejl li għandu jiġi osservat minħabba l-​fatt li Ġeħova ħariġhom mill-​art taʼ l-​Eġittu. Minħabba dan il-​fatt dwar Ġeħova, dan il-​lejl għandu jiġi osservat min-​naħa taʼ l-​ulied kollha taʼ Israel matul il-​ġenerazzjonijiet tagħhom.+ 43  U Ġeħova ssokta jgħid lil Mosè u lil Aron: “Dan hu l-​istatut tal-​Qbiż:+ Ebda barrani ma jistaʼ jiekol minnu.+ 44  Imma fil-​każ li jkun hemm xi lsir mixtri bil-​flus, tridu tagħmlulu ċ-​ċirkonċiżjoni.+ B’hekk biss ikun jistaʼ jiekol minnu. 45  L-immigrant u l-​ħaddiem mikri ma jistgħux jieklu minnu. 46  F’dar waħda jrid jittiekel. Toħorġu xejn mil-​laħam ’il barra mid-​dar lejn xi post barra. U tiksru ebda għadma minnu.+ 47  Il-ġemgħa kollha taʼ Israel għandha tiċċelebrah.+ 48  U fil-​każ li resident barrani jgħammar bħala barrani magħkom u jkun irid jiċċelebra l-​Qbiż lil Ġeħova, ħa jiġi ċirkonċiż kull raġel u tifel taʼ daru.+ B’hekk biss ikun jistaʼ jiġi qrib biex jiċċelebrah; u jrid isir bħal wieħed li twieled fil-​pajjiż. Imma ebda raġel mhux ċirkonċiż ma jistaʼ jiekol minnu. 49  Liġi waħda għandu jkun hemm għal dak li twieled fil-​pajjiż u għar-​resident barrani li qed jgħammar bħala barrani f’nofskom.”+ 50  Għalhekk, l-​ulied kollha taʼ Israel għamlu bħalma Ġeħova kien ikkmanda lil Mosè u lil Aron. Għamlu preċiż hekk.+ 51  U ġara li, f’dan l-​istess jum, Ġeħova ħareġ lil ulied Israel flimkien maʼ l-​armati tagħhom+ mill-​art taʼ l-​Eġittu.

Noti taʼ taħt

Hawnhekk qed jirreferi għall-​parti t’isfel tar-​riġel taʼ l-​annimal.
Porzjon żgħir minn għaġina tad-​dqiq imħemmra użat biex iħemmer biċċa għaġina oħra. F’vers 19 ukoll.
Letteralment, “ruħ.”